Tapusunu kaybedenler hemen bunu yapsın! Her tapu sahibinin başına gelebilir, aman dikkat önleminizi alın

Tapusunu kaybedenler hemen bunu yapsın! Her tapu sahibinin başına gelebilir, aman dikkat önleminizi alın

Tapu senedinin kaybedilmesi halinde bu tapuyu bulan kişilerin taşınmaz üzerinde herhangi bir işlem yapması mümkün değil. Zira tapu kayıtları üzerinde değişiklik ancak ilgilileri tarafından yapılabilir. Tapu kayıtları üzerinde değişiklik yapılması için taşınmazın sahibi ya da sahibinin yetkili kıldığı vekili ancak işlem yapabilir. Peki, kaybolan tapu yeniden nasıl çıkarılır? Kaybettiğiniz tapuyu nasıl geri alabilirsiniz? Kayıp tapu yeniden nasıl çıkarılır? İşte, kaybolan tapu hakkında bilgiler...

Deprem ya da çeşitli nedenlerden dolayı tapuların kaybolması ya da bulunamaması sık yaşanan bir durum. Kayıp tapuyu bulan kişi taşınmaz hakkında hak iddia edemez.

YENİ TAPU BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?

Tapu Sicil Müdürlükleri tarafından satış işlemlerinin yapılması sonrasında taşınmazın sahibine verdiği tapu kaybedilirse bu tapu belgesi ancak tapu müdürlükleri tarafından düzenlenir.

Tapunun alınması için taşınmazın bulunduğu bölgedeki Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulması gerekir. Tapunun alınması için Tapu Sicil Müdürlüğü’ne giderken yanınızda mutlaka nüfus cüzdanınız bulunması gerekir. Çünkü Tapu Sicil Müdürlüklerinde sadece resmi kimlik belgeleri ile işlem yapılabilmektedir. Aynı şekilde pasaport da geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmektedir.

HİSSELİ TAPULARDA DURUM FARKLI

Kaybolan tapunun çıkartılması için öncelikle taşınmazın bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. Tapu kaydının çıkartılması işlemi için nüfus cüzdanı gibi resmi kimlik belgeleriyle başvuru yapılması gerekmektedir.

Paylı mülkiyet hisseleri üzerine haciz konulup konulamayacağı ise Türk Medeni Kanunu’nun 688. maddesinin üçüncü fıkrasında açıkça belirtilmektedir. Ancak, bu madde paylı mülkiyet hisselerinin taşınır, taşınmaz veya alacaklar üzerinde olmasına göre ayrım yapmamaktadır.

Hisseli tapuların tek tapuya çevrilmesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi uygulaması yapılmadığı durumlarda mümkündür. Uygulama sırasında, paylı mülkiyet hisselerine düzenleme ortaklık payı (DOP) kesildikten sonra kalan pay, hisseli olarak tahsis edilebilir. Hissedarlar daha sonra hisselerini satın alarak veya birden fazla parsel tahsis edildiyse, parselleri aralarında taksim edebilirler.

Ancak, uygulama 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesi ile 2981/3290 sayılı Kanunun EK.1 maddesi birlikte yapılıyorsa ve hissedarlara birden fazla parsel tahsis ediliyorsa, müstakil imar parseli verilmesi ancak hisselerin yeterli olması durumunda mümkündür.

Sonuç olarak, hisseli tapuların tek tapuya çevrilmesi ve kaybolan tapuların çıkartılması gibi işlemler için ilgili evrakların ve belgelerin doğru bir şekilde sağlanması gerekmektedir.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN