Gelir vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Kimler gelir vergisi verir? Gelir vergisi ilk basamağı nedir?

Gelir vergisi nedir, nasıl hesaplanır? Kimler gelir vergisi verir? Gelir vergisi ilk basamağı nedir?

Türk-İş ve TİSK, gelir vergisi tarifesinde düzenleme yapılması isteğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bildirdi. İşçi ve işverenlerin gelir vergisinin ilk basamağının asgari ücretin brüt tutarının üzerinde olması istendi.İşte gelir vergisi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Gerçek kişilerden kazanılan ve hükümetin yıl boyu içerisinde topladığı vergiye gelir vergisi ismi verilir. Ne kadar gelir vergisi ödeyeceğiniz ise bir yıl içerisinde ne kadar gelir elde ettiğiniz ile orantılıdır. Yüksek oranlarda gelir vergisi elde eden kişiler daha yüksek oranlarda vergi ödemektedir. Birçok hükümet tarafından artan oranlı gelir vergisi sistemi uygulanmaktadır. Bu durumda daha fazla gelire sahip olanlar daha yüksek vergi oranları ödemektedir. Vergilendirilebilir gelir dilimleri ise fiyat seviyeleri göz önüne alınarak zaman zaman değişiklik yapılabilir.

GELİR UNSURLARI NELERDİR?

Gelir Vergisi Kanunu Madde 2’de yer alan kurallar kapsamında gelire giren kazanç ve iratlar şu şekildedir.

Ticarî kazançlar

Ziraî kazançlar

Ücretler

Serbest meslek kazançları

Gayrimenkul sermaye iratları

Menkul sermaye iratları

Diğer kazanç ve iratlar

gelir vergisi nereye ödenir

KİMLER GELİR VERGİSİ VERMELİDİR?

Türkiye'de ikamet eden kişiler,

Bir yıl içerisinde Türkiye'de 6 aydan daha uzun süre oturan kişiler,

Merkezi Türkiye'de bulunan kamu kurumları ve özel kuruluşlarda ülke adına çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

Elde ettikleri kazanç ve iratlar gelir vergisi dahilinde yer almaktadır.

Gelir Vergisi Kanunu Madde 6’ya göre,Türkiye'de yerleşik bir hayat yaşamayan kişiler ise sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirilir.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NE DEMEKTİR?

Gelir vergisi ödeyecek olan kişiler yıllık gelir vergisi beyanında bulunmak zorundadır. Gelir vergisi beyannamesi ise mali yıl içerisinde elde ettiği kazançların Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi için verilen bir formdur.

Kanunda yer alan maddeler doğrultusunda bir yıl içerisinde herhangi bir gelir elde eden gerçek kişilerin her yıl Mart ayında Gelir İdaresi Başkanlığına beyannamede bulunması gerekir. Gelir; ticari kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar şeklinde olabilir.

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ NE ZAMAN VERİLİR?

Vergi beyannameleri her yıl mart ayı sonuna kadar verilmektedir. Belirlenen süre içerisinde verilmeyen beyannameler için kişiler ceza ödemek durumunda kalabilir.

2022 GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ

2022 yılında gelir vergisi dilimleri şu şekildedir:

Gelir Vergisi Dİlimleri 2022

2022 GELİR VERGİSİ NASIL HESAPLANIR? 

Gelir vergisi hesaplama isteyen kişiler vergi dilimlerini göz önünde bulundurarak hesaplama yapmalıdır.

Gelir vergisi formülü: Gelir Tutarı (Matrah) X Gelir Vergisi Oranı

İnternet üzerinde birçok gelir vergisi hesaplama işlemi yapılabilmektedir. 

GELİR VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

2021 yılına dair gelir vergisi beyanı 1 taksit ödemesi 31 Mart 2022 tarihinde yapılmaktadır.

2021 yılına dair yıllık gelir vergisi 2. taksit ödemesi Temmuz ayının son günü ne kadar yapılmaktadır.

GELİR VERGİSİ NEREYE ÖDENİR?

Gelir vergisinden mükellef olan kişiler vergilerini şu kurumlara ödeyebilir:

Bağlı bulundukları vergi dairesi

İkamet edilen bölgedeki vergi daire

Anlaşmalı bankalar (banka, ATM, internet, mobil bankacılık)

gelir vergisi hesaplama

GELİR VERGİSİ TAKSİTLE ÖDENEBİLİR Mİ?

Gelir vergisine taksit ile ödemek isteyen kişiler 1 ve 2. taksit dönemlerinde ödemelerini gerçekleştirebilir.

SERBEST MESLEK SAHİPLERİ GELİR VERGİSİ ÖDER Mİ?

Serbest meslek sahipleri de gelir vergisi ödemek zorundadır. Diğer gerçek kişiler gibi serbest meslek sahipleri de vergi dilimlerine tabi tutulmaktadır.

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN