Görüşler

Popülizm Trump ile gelmedi, onunla da gitmez

Popülizm Trump ile gelmedi, onunla da gitmez

‘Siyaset’teki Gölge: Korku’ kitabının yazarı Emre Erdoğan “Trump’ın gitmesi küresel zevklere sahip elitlere ya da işlerini ellerinden aldığını düşünen göçmenlere karşı öfkesini dindirdi mi? Bilakis, hayır” değerlendirmesinde bulunuyor.

Kasım 2020 tarihinde yapılan ABD Başkanlık seçimlerini Demokrat Joe Biden’ın kazanması ve dünya kamuoyu tarafından pek de sevilmeyen “Reality Show Yıldızı” Donald Trump’ın kaybetmesi, tabir yerindeyse küresel bir öforiye yol açtı. Biden’ın başkanlığı döneminde ABD’nin uluslararası itibarını yeniden kazanması; “USA First!” diyen bir tek taraflı bir politika geliştirme döneminin sona erip yeni çoktaraflılığa bırakması; Trump’ın neredeyse imha ettiği diplomatik kurumların yeniden inşası uluslararası ilişkiler alanındaki beklentiler arasında.

Daha geniş perspektiften baktığımızda, Biden’ın seçilmesinin en önemli küresel sonuçlarından birinin küresel popülist dalganın sona ermesinin ipuçlarını verdiğini düşünenler olduğunu görüyoruz. Biden’ın seçilmesiyle Johnson, Orban ve Bolsonaro gibi popülist liderlerin de önümüzdeki dönemde seçim kaybedeceklerine inanan yorumcular bulunuyor.

Özellikle de uluslararası alanda Trump’ın desteğinden ve sempatisinden yararlanıp iktidarını pekiştiren Orta Avrupalı liderlerinin işlerinin daha zor olduğuna dair bir kanı da yaygınlaşıyor. Bu görüşe göre Biden, “liberal olmayan” liderlerin yerel politikalarına karşı daha hoşgörüsüz olacak. En azından Biden’ın “ötekine oy vermek istemeyenlerden” bir koalisyon kurma stratejisinin, kutuplaşma üzerine inşa edilmiş popülist lider iktidarlarına karşı bir oyun planı olarak kullanılabileceği düşünülüyor. İktidarı düşürmeye odaklı bir minimum kazanan koalisyonun popülizme karşı bir çare olacağına inananlar var.

AMERİKAN İSTİSNACILIĞI İŞ BAŞINDA

Elinden geldiğince dünya ve yurt meselelerine karşılaştırmalı bakmaya çalışanların önünde önemli bir engel var: Amerikan istisnacılığı… ABD’nin kendisine özgü tarihsel, coğrafi ve siyasal koşulları nedeniyle dünyanın geri kalan kısmından çok farklı olduğunu, dolayısıyla karşılaştırılamayacağını savunan bu görüş nedeniyle şöyle bir durumla karşı karşıyayız: Herhangi bir şey ABD’de olmadan olmuş sayılmıyor; ABD’de olan bir şeyin dünyanın geri kalanında olacağı düşünülüyor.

Bu genellemenin çok da yanlış olduğunu söyleyemeyiz, başta demokrasi olmak üzere birçok kurum önce ABD’de doğdu ve oradan dünyaya yayıldı. ABD’nin siyasi hayattaki bu öncü rolünü yadsımak yanlış olur.

Ancak popülizmin yenilmesi konusunda ABD’nin bir örnek teşkil etmesinin pek mümkün olduğunu söyleyemeyiz.

Popülizmin Trump ile sona ermemesinin sebebi, tarihsel olarak önce vuku bulması ile ilgili değil. Trump kadar “stereotipik” bir karakterin mağlubiyeti bir salgına dönüşebilirdi, küreselleşmiş dünyada siyasi modalar da tiktok videoları kadar hızlı yayılıyor. Trump’ın “son popülistlerin ilki” olmamasının sebebi, popülizmin doğmasına yol açan faktörlerin hala var olması. Popülizm, krizlerin evladı… Ne zaman bir siyasal ya da iktisadi kriz olsa ve ülkenin müesses nizamı bu krizi çözmekte başarısız kalsa; bu krizleri farklı bir yöntemle, genelde de “saf ve temiz” halkın bağrına dönerek çözeceğini iddia eden popülist liderler/hareketler ortaya çıkıyor. 

Çok farklı gelişmelerin birbiriyle etkileşiminden doğan krizlerin iktidar sahiplerini başarısız kılması kaçınılmaz, başarısızlıklarını halka izah etmekte de zorlanırlar haliyle… İşte, krizin yarattığı sorunlar çözül(e)mediği zaman ellerinde sihirli değnekleriyle büyücüler ya da kılıçlarıyla İskenderler gelir ve düğümü tek hamlede keserler… Ya da kestikleri izlenimini yaratırlar.

Eğer şansları yaver gitmezse, kesmeleri mümkün olmadığından; çözümü bir müsebbip, bir günah keçisi aramakta bulurlar. Başa gelen kötü şeylerin bir sorumlusu olmalıdır -çünkü insanlık hali olarak başımıza gelen kötü şeylerin sorumlusu başkalarıdır- onlar da büyük olasılıkla “saf ve temiz”, idealleştirilmiş halkın dışında kalanlar; yani ötekilerdir.

Kimleri ekleyebiliriz bu ötekilere? Adı üzerinde popülist bir politikacı için elitler -müesses nizam olarak okuyabilirsiniz- bunların başında gelir. Siyasetçiler, gazeteciler, generaller, sanayiciler ve benzeri iktidar sahipleri günah keçilerinin başında gelir. Yaşam tarzları nedeniyle halkına yabancılaşmış, halkının iyiliği yerine kendi menfaatlerinin peşine düşen bu elitler, hedefe ilk konulanlar olur.

Bunları, harici düşmanlar ve onların dahili işbirlikçileri izler; yaşam tarzı, ideolojisi, eğitimi ya da oturduğu mahalle itibariyle, bunlar da halkına yabancı unsurlardır. Sonra sıra bizimle yaşama şanssızlığını taşıyan azınlıklara gelir, onlar zaten kan itibariyle “öteki” olduklarından, hedef tahtasına koymak zor olmaz. Bütün bu süreçte liderin ağzında her şeyi halkına vermek bulunsa da; sonuçta gidenlerin yerini başka bir elit alır, ancak liderin ve ekibinin halktan biri olma iddiası asla sona ermez.

Eski popülizmleri geride bırakalım, günümüz popülizminin neden beslendiğine bir bakalım. Üzerinden yeterince zaman geçtiği için neredeyse emin olarak biliyoruz ki popülizmin son dalgasının en önemli sebebi 2008 Finansal Krizi… Yaz aylarında ABD’de başlayan ve bütün dünyayı saran bu finansal kriz çok kısa zamanda ekonomik krize evrildi. Bir iddiaya göre bankacılık sistemi kuruluşundan bu yana ürettiği bütün katma değeri birkaç ay içerisinde berhava etti, insanlar işsiz ve evsiz kaldılar. Aradan geçen 10 yıla baktığımızda başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin ekonomik açıdan büyümeyi ve işsizliği azaltmayı başardığını görüyoruz; ancak krizin yarattığı eşitsizliklerin ve kırılganlıkların çözülmesinde bir arpa boyu yol alınmamış.

İşte bu koşulların doğurduğu hınç ve öfke duygusu, popülist politikacıları iktidara taşıyan temel faktör oldu. Trump’ın 2016’da “Pas Kuşağı” adı verilen ve bugün hepimizin yerlerini ezberlediği eyaletlerden çok yüksek oy alması, ona seçimi getirdi. Çünkü o bölgelerde kurulu fabrikalarda yaşamlarını harcamış beyaz seçmenler, 2008 sonrasında fabrikaların kapanıp işsiz kaldıklarını, ipoteklerini ödeyemediklerini görmüşlerdi; Obama yönetimiyse elindeki fonları bankaları kurtarmaya akıtmaktaydı.

Üstelik yıllarca sahip oldukları “beyaz adamın üstünlüğü” inancı, siyahi bir Başkan ve yakın çevresi tarafından alt üst edilmekteydi. Bunun sonucunda oy verme günü geldiğinde kendileriyle hiçbir ortak yönü olmayan bir “Limuzin Demokratı” yerine, milyarder de olsa onların gönlünü okşamayı bilen Trump’ı seçtiler.

Son dört yılda Trump bu öfkeli ve etrafında olup bitenlere tiksinti duyan seçmenler için bir şey yaptı mı? Hayır.

Eğer salgın olmasaydı, yine seçim günü geldiğinde gidip Trump’a oy verirlerdi -ki verdiler muhtemelen-, Biden’ın onlara vaat ettiği herhangi bir şey yoktu çünkü. Tek fark, bu kez Trump’ın da sürekli aşağılayarak, ötekileştirerek ve hedef göstererek öfkelendirdiği insanlar vardı, okumuş beyazlar, kadınlar, okumuş siyah kadınlar; neredeyse tulum çeker gibi bütün bu segmentlerden Biden’a oy yağdı ve Trump, Beyaz Saray’ı terk etmek zorunda kaldı.

Trump’ın gitmesi, sıradan insanların sadece kendisi için çalışan siyasetçilere, küresel zevklere sahip elitlere ya da işlerini ellerinden aldığını düşünen göçmenlere karşı öfkesini dindirdi mi? Bilakis, hayır. Üstelik, eğer Demokratlar bizim bildiğimiz gibi davranırlarsa, kendilerine oy veren diğer öfkelileri de kolaylıkla karşılarına alabilirler.

Dani Rodrik, eğer Trump’a oy veren 70 milyon seçmene empati duyulup küreselleşmeden kaynaklanan kayıpları giderilmezse, 2024’ün şimdiden kaybedilmiş sayılması gerektiğini savunuyor.

FARKLI BİR AKIL GELİŞTİRMEK GEREK

Görüldüğü üzere Biden’ın seçilmesinin yarattığı öforiyi herkes paylaşmıyor, bu duygusal kutuplaşma bile durumun vehametine işaret edebilir. Tipik bir Demokrat Partili siyasetçi olan 78 yaşındaki Biden’ın istenilen empatiyi gösterip göstermeyeceğini zaman içerisinde öğreneceğiz, belki de bu duyguları ve anlayışı beslediğini ifade etmek Kamala Harris’e kalacak; bununla birlikte popülizm ateşi harlı olmasa da yanmaya devam edecek, herhangi bir kriz ya da skandal bu ateşin Beyaz Saray’ı bu kez hem sağdan hem soldan sarmasını kolaylıkla sağlayabilecek.

Küresel popülizme gelince, “popülist otoriter” liderler diye yaftalanıp ideal bir siyaset tasvirinin ötekisi olarak “ötekileştirilenlere” ne olacak? Onların iktidara gelmelerini sağlayan sorular da yerinde duruyor. AB ya da diğer ulusötesi kurumların bu halklara herhangi bir faydasının dokunmadığını salgın günlerinde hep beraber gördük.

Uluslararası ortamsa ne yazık ki dayanışmayı değil, rekabeti teşvik ediyor, birbiri ardına keşfedilen aşıların “önce beyaz insanı” kurtarmak için kullanılacağı, dünyanın geri kalanının kendi başının çaresine bakmak zorunda kalacağı görülüyor. Ekonominin sarsılacağı, salgının daha büyük acılara yol açıp insanlarda umutsuzluğa yol açacağı açıkça görülürken; rüzgara karşı bir yolculuğa çıkıp dayanışma ve anlayışı savunacak bir uluslararası iklim yaratılabilir mi? İrade gösterse dahi Biden bunları tek başına yapabilecek kadar güçlü değil ne yazık ki. İrade gösterebilir mi, kafasını Demokratlara 2024 seçimlerini kazandırma çabasından öteye götürebilir mi, bilmiyoruz. Bunu başarabilmek için kendi evinden öteye odaklanmış bir akıl gerekiyor, onun da varlığı şüpheli.

EMRE ERDOĞAN KİMDİR? 

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi, aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan, 2003 yılında bağımsız araştırma şirketi Infakto RW’yu kurdu.

Emre Erdoğan dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali; gönüllülük, sosyal sermaye ve sosyal gelişim konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yaptı.

Son kitapları “Biz”liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme”, “Fanusta Diyaloglar: Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları” ve “Siyaset’teki Gölge: Korku” adlarını taşıyor.

perspektif-online.jpg

İlgili Haberler
YORUMLAR
YORUM YAZ
UYARI: Hakaret, küfür, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. (!) işaretine tıklayarak yorumla ilgili şikayetinizi editöre bildirebilirsiniz.
Bunlar da İlginizi Çekebilir