Back To Top
Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik lideri alımı yapacak | Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik lideri alımı yapacak | Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik lideri alımı yapacak | Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı
- A +

Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik lideri alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu ve gençlik lideri alımı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. Peki Gençlik Lideri Nedir? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı hangi departmanlarda yapılacak? İşte İŞKUR üzerinde yapılacağı açıklanan Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sürekli işçi alımı yapacağına dair duyurunun detayları ve Gençlik Lideri ile ilgili açıklama...

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapılacağını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik lideri alımını da bu kntenjandan yapacak. Peki Gençlik Lideri nedir? Kimler Gençlik Lideri olarak başvurabilir? İŞKUR üzerinde yapılacağı açıklanan Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı detayları haberimizde. 

19-02/11/gsb-personel-alimi.jpg

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HANGİ ALANLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK? 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapılacak. Alımların 278'i engelli, 146'sı eski hükümlülere ayrılacak.

En az ilkokul mezunlarının başvuru yapabileceği GSB personel alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.

Hizmetli gibi unvanlarda gerçekleşecek alımlarda başvuru mezuniyet şartı ilkokul olurken, diğer unvanlar için başvuru yapacak kişilerin başvuru özel ve genel şartlarını dikkatle incelemesi gerekiyor.

Alım yapılacak pozisyonlar 'Temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs kaptanı (şoför), aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı (bina), güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson (servis elemanı), resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı), soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım / teknolojisi teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri, muhasebeci' olarak açıklandı. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI İLANI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN 

 

19-02/11/gsb-personel-alimi-basvurusu.jpg

GENÇLİK LİDERİ NEDİR?

Gençlik merkezi faaliyetlerinde çalışmak üzere, ilgili alanda herhangi bir kurum veya kuruluştan alınmış yeterlik belgesi olan, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan veya mezun olan, gençlik merkezi danışma kurulunca yeterli görülen ve il başkanlığınca görevlendirilen öğretici.

Gençlik Merkezinin Tanımı ve Amacı Madde 5

— Gençlik merkezleri; il müdürlüklerine bağlı olarak, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten kurumlardır. Gençlik merkezlerinin amacı şunlardır;

a) Gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak,

b) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek,

c) Diğer illerdeki gençlik merkezi üyeleri ile birlikte projeler üreterek bu projeler aracılığı ile gençler arasında değişim programları yapılmasını sağlamak,

ç) Yurt dışı gençlik kuruluşları ile uluslararası değişim programları gerçekleştirmek,

d) Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak,

e) Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak, ulusal birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek,

f) Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak,

g) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak,

ğ) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak,

h) İl düzeyinde yapılacak olan gençlik organizasyonlarında diğer gençlik kuruluşları ile koordinasyonu gerçekleştirmek.

Kuruluş Madde 6

— Gençlik merkezleri; il başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile açılır. Her ilde ve ilçe müdürlüğü bulunan ilçede gençlik merkezi kurulur. Genç nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde birden fazla gençlik merkezi açılabilir.

Yönetim Madde 7

— Her gençlik merkezine bir gençlik merkezi müdürü atanır. Gençlik merkezi müdürü, şube müdürü statüsünde olup, il müdürüne bağlıdır. Gençlik merkezi müdürü Genel Müdürlükçe atanır. Kadrolu müdürü bulunmayan gençlik merkezine; gençlik merkezi müdürü ile uzman, şef, memur ve hizmetli il müdürlüğünce görevlendirilir. Bir il müdürlüğünün görev bölgesi içinde birden fazla gençlik merkezi bulunması durumunda, gençlik hizmet ve faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere gençlik merkezi müdürlerinden biri koordinatör müdür olarak görevlendirilebilir.

Gençlik Merkezi Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 8

— Gençlik merkezi müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Gençlik merkezindeki eğitim, öğretim ve verimliliğin artırılmasını, gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,

b) Bütün faaliyetleri ilgililerle işbirliği yaparak planlamak ve düzenlemek, ihtiyaç duyulan uzman ve lider gibi öğreticilerin görevlendirilmesini sağlamak, merkezin gelişmesi konusunda çevre olanakları ve gençlerin isteklerini göz önünde bulundurarak plan ve programlar hazırlamak,

c) Program geliştirme, yönetim ve bütçe konularında planlama yapmak ve yazılı olarak duyurmak,

ç) Talimat ve genelgelerin gereğini yerine getirmek ve ilgililere yazılı olarak duyurmak,

d) Gençlik merkezi üyelerinin aileleriyle işbirliği kurarak, merkezin faaliyetlerinde çevre ile bütünlük sağlanması konusunda özen göstermek,

e) Haftalık faaliyet programı, günlük çalışma çizelgesi ile merkez personelinin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlamak,

f) Hizmetin aksamadan yürütülmesi için merkez elemanlarının, çalışma - izin günlerini ve saatlerini hizmetlerin yoğunluğuna, mevsim durumuna ve diğer ihtiyaçlara göre düzenleyerek bir programa bağlamak,

g) Gerek duyulan araç-gereç ve onarımla ilgili malzemelerin bütçe olanaklarına göre satın alınması ve diğer usullerle giderilmesi için, ilgili belgelerin zamanında il müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak ve teklifte bulunmak,

ğ) Gençlik merkezi faaliyetlerini içeren raporları, takvim yılının bitimini takip eden bir ay içerisinde Daire Başkanlığına gönderilmek üzere il müdürlüğüne sunmak,

h) İlgili yılın faaliyet programını 31 Ocak tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak ve gençlik merkezlerinin yıllık faaliyet programını uygulamaya koymadan önce Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığından onay almak,

ı) Gençlik merkezi faaliyetlerinin gençlere tanıtılması ve özendirilmesi için gerekli önlemleri almak, merkez çalışmaları ile ilgili istatistiklerin tutulmasını sağlamak,

i) Demirbaş araç-gereç ve malzemelerin usulüne uygun kullanılmasını sağlamak,

j) Merkezin yangın ve diğer tehlikelere karşı korunması için yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen her türlü önlemi almak,

k) Gizlilik dereceli yazıların güvenliğini ve muhafazasını sağlamak,

l) Gençlik merkezinde ilk defa başlatılacak faaliyet için Daire Başkanlığına bilgi vermek,

m) İl veya ilçe müdürlüğü bünyesinde yapılacak gençlik hizmet ve faaliyetlerinde görev almak,

n) Gençlik merkezi faaliyetlerini mutlaka yerel basın ve televizyonlar ile kamu oyuna duyurmak,

o) Gençlik haftası kutlama komitesinde görev almak. Gençlik Merkezi Müdürü, gençlik merkezinin amaçlarına uygun olarak, kanun, yönetmelik ve Genel Müdürlük ile il müdürlüğü talimatlarına göre yönetiminden ve gözetilmesinden sorumludur.

Uzman Eleman ve Liderlerin Görevleri ve Sorumlulukları Madde 9

— Uzman eleman ve liderlerin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlarla tespit edilen esaslara göre, gençlik merkezi müdürünce kendilerine verilen görevleri yerine getirmek,

b) Gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri ile ilin özelliklerini göz önünde bulundurarak, danışma kurulunun da görüşünü alarak faaliyet programını hazırlamak ve merkez müdürüne sunmak,

c) Faaliyet programı çerçevesinde yapılan çalışmalar sırasında gençleri sürekli ve yakından izleyerek rehberlik yapmak,

ç) Kendilerine verilen araç-gereç ve malzemelerin korunmasını, bakımını ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak,

d) Etkinliğin başlama saatinden en az 15 dakika önce gençlik merkezinde bulunmak, etkinliğe katılan gençlerin devam durumunu kontrol etmek ve disiplini sağlamak.

19-02/11/kur-genclik-ve-spor-bakanligi-personel-alimi-detaylari.jpg

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLIYOR

Bugün başlayan başvurular 15 Şubat'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak.

Daha sonra İŞKUR tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilen listede yer alan adayların kura çekim yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinden duyurulacak. Noter huzurunda yapılacak kura çekimini adaylar da izleyebilecek. Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Belirlenen adaylar "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri de bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.

Sınav kurulunca başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacak.

SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınavda adaylara genel kültür (25 puan), genel yetenek (25 puan) ve mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin (50 puan) konularda sorular yöneltilecek. Adaylar genel kültür ve genel yetenek alanında rastgele seçtikleri kapalı zarflardaki sorulara yazılı cevap verecek.

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise adayların yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun değerlendirme esas alınacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

 

X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN