Back To Top
Kürt meselesi nasıl çözülmeli?

Kürt meselesi nasıl çözülmeli?

- A +

Zihniyet diye adlandırdığımız algı, anlamlandırma ve davranışımızı bir bütün olarak çerçeveleyen paradigmaları fark etmek, çeşitli paradigmalar arasındaki farklılıkları kavramak aslında hiç de zor değil. Ne var ki hepimiz kendi paradigmamız içinde hayata baktığımız ve bunu çocukluğumuzdan bu yana normalleştirdiğimiz için, sahip olduğumuz zihniyetin doğal olarak doğru yaklaşım olduğunu düşünüyor, kendimize dışarıdan bakamıyoruz.

Söz konusu zihniyetleri daha anlaşılır kılmak adına, basit önermeleri ele almak yardımcı olabiliyor. Örneğin bir kitabın duvar panolarına yansıyan reklam cümlesi bazen iyi bir çıkış noktası… Biz de Hanefi Avcı’nın yeni çıkan “Fırat’ın Doğusu” adlı kitabının sunumuna bakacağız. Duvar panolarındaki cümle şuydu: “Bugün yaşadıklarımızın asıl sebebi Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte benimsenen yeni değerlerin yıllarca Fırat’ın doğusuna geçirilmemiş olmasıdır.”

Dört prototip zihniyet konumunun bu mesele karşısında birbirinden farklı yaklaşımları olacaktır… Önce bu yaklaşımları iki kısma ayıralım: Bir yanda otoriter ve ataerkil, diğer yanda relativist ve demokrat zihniyetler… İlk gruba göre, menşei farklı olsa da bir işin ‘doğrusu’ zaten mevcut olup mesele onun nasıl hayata geçirileceğidir. İkinci grup için ise ‘doğru’, iki zihniyette farklı nedenlerle de olsa, belirsizdir…

***

Avcı’nın cümlesini ele alarak bakarsak, otoriter zihniyetin önermesi şöyle olacaktır: Cumhuriyet’in kurulması, kuranların tarih içinde gelişen maddi gerçekliği doğru anladıklarını gösterir. Dolayısıyla onların doğrularının tüm halk için doğruyu teşkil ettiğinden kuşku duyulamaz. Bu nedenle Kürt meselesinin çözümü, Cumhuriyet değer ve normlarının bizzat Kürtlerin iyiliği için Kürtlere, gereğinde zor kullanılarak, benimsetilmesini gerektirir.

Aynı konuda ataerkil zihniyetin önermesi ise şu minvalde gidecektir: Kürtler de insanlık aleminin parçası olarak bu topraklarda var olma hakkına sahiptir. Ancak beşeri doğal hiyerarşide yerlerini bilmeleri ve haklarına rıza göstermeleri gerekir. Kürt meselesinin çözümü Kürtlerin söz konusu rızayı göstererek, onlara sunulan hayat koşullarını benimsemesinden geçer. Aksi halde hadlerini aşmış olacakları için yaşananlardan sorumlu olacaklarını bilmeleri gerekir.

Diğer cenahta yer alan iki zihniyetten relativizmin bakışına gelirsek… Biz kendimiz için neyin doğru olduğunu bilebiliriz ama Kürtler için bunu bilemeyiz. Diğer taraftan ülkenin huzuru ve Kürt meselesinin çözümü her iki tarafın da memnun olmasını gerektirir. Dolayısıyla karşılıklı olarak değer ve normlarımızın ne denli uyuştuğuna bakmak, eğer uyum varsa bu ortak noktayı kurumsallaştırmak, uyum yoksa göreceli bir ayrışmayı kabul etmek durumundayız.

Nihayet demokrat zihniyet için ise durum şudur: Nasıl yaşamak istediğimiz veya yaşamak zorunda olduğumuz sorusunun cevabı her an değişmekte olup kimsenin uhdesinde değildir. Bu nedenle Kürt meselesinin çözümü, değişen koşullardan bağımsız olarak, birlikte yaşama isteğinin varlığına muhtaçtır. Eğer bu istek iki tarafta da mevcutsa, birbirini anlama ve ortak bir bakış üretme uğruna iletişim kurmak, karşı tarafın değer ve normlarını rencide etmemek üzere sorumluluk almak ve çözümü bu çerçevede aramak zorundayız.   

***

Tabi ki hiçbir kişi, kurum veya kültür tek bir zihniyete sahip değil… Hepimiz bu zihniyetleri, hayata adaptasyon sürecimiz içinde kendimize has bileşimler halinde eklemliyor ve yeniden kurguluyoruz.

Avcı’nın duvar panosundaki cümlesine dönersek, şunu sorabiliriz… Acaba Avcı niçin ‘geçirilmemiş’ demiş de, ‘geçmemiş’ dememiş? Belki zihninde bunu yapacak bir özne, yani devlet olduğu ve o devletin doğruyu bildiğini varsaydığı için. Ancak o tek kelime Kürt meselesinin niçin çözülememiş olduğunu zaten söylüyor. Siz kendi değerlerinizi ‘geçirmeye’ çalıştıkça da çözüm zor gibi… Belki artık bu zihniyeti sorgulayıp, bu değerler niçin ‘geçmemiş’ demeyi de aşarak, ortak değerler niçin ‘oluşmamış’ diye sormak lazım.   

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
asım 06 Haziran 2018 14:55
kürt sorunu, trabzonlunun trabzonda, bitlislinin bitliste, uşaklının uşakta , suriyelinin suriyede insan gibi bir yaşam alanı bulması ile çözülür
ramazan gün... 04 Haziran 2018 22:50
(1) sn.mahçupyan, sana tüm samimiyetimle bir soru soracağım.. 'millileşmiş duyarsızlık' yazın ve sonraki bir kaç yazıda söylediğin şeyler; ben de altına yorumlar yapmıştım. (şimdi dönüp baktımda şüphe götürmez biçimde aşağılık bir fetö trolü saldırısıyla sözlerimdeki hakikatin bulandırılmaya çalışılmış) şu hani 'masum çocuklar' hesabın.. bugün, yeni görüntüler yayınlandı. ceyhun özakın komutasında hava harp okulu öğrencileri bir belediye otobüsünden milletin üzerine doldur-boşalt nizami ateş açıyorlar!.
BATIDA SOL: Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schaefer-Gümbel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Avrupa vatandaşları, ne şekilde seçim yapacaklarını Trump'a kul köle olan birinden öğrenecek değiller. Demokratik tartışmalara bu şekilde karışan bir ABD büyükelçisi, doğru yerde değildir." (...) BİZDE SOL-ŞAK: 'CHP eski Milletvekili Erdemir ve ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Edelman’ın ortaklaşa kaleme aldıkları raporda, ABD ve AB üyesi ülkelerde yaşayan Türklerin hapishanelere konulması gibi ırkçı bir öneri
ramazan gün... 04 Haziran 2018 17:46
Salih Müslim'in ağabeyi Prof. Dr. Mustafa Müslim, "Erdoğan, Müslüman ve mümin bir insandır. Müslüman ve mümin bir insan da verdiği sözü yerine getirir. Bu yüzden şu aşamada bence bütün Kürtler Erdoğan'ı desteklemelidir." bu adamlar ÖZ KARDEŞLER!. nasıl olacak?. şöyle mi diyeceğiz; 'bakın şu kürdün kürde ettiğine'.. veya 'hain-ajan provokatör' daha derinlemesine bir 'analiz'mi olur?. hani NE MÜNASEBETLE KARDEŞİZ diye sorduğum husus!. 'koyun, kurdile gezerdi; FİKİR başka başkolmasa'; kürt-türk; aslın görünebilmesi için araz demiştim, FİKRİN G
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 22:50
Az önce okudum bir haber sitesinde, çözülmüşmüş Kürt sorunu, kalmamışmış öyle bir sorun artık 2018 de. Ekonomik sorunlar da böyle çözülürse hiçbir sorun kalmayacak, ne güzel !
KARAR OKURU 04 Haziran 2018 02:38
3
Çok doğru söylüyorsun. Memleketi bölmek isteyenlerin sorunu devam ediyor. Tayyip memleketi böldürmedi...
Y.burak 03 Haziran 2018 21:28
Ramazan Gün sag olsun, kürtler yerine düşünmekle kalmamiş, aynen kemalist ideolojinin üst perdeden seçkinlerinin aşağilayici tepeden dikte ederek, sözüm ona entellektüel bilgiçliklerinin, buyurgan otoriter, terbiye edici ve ders verici küstahliklarinin dinci versiyonu ile döktürmüş, Allahtan ki türkçe yazdiği için kürtler anlamayacak, Türklerinde ne kadar anladigina okuyucular karar versin.
ramazan gün... 03 Haziran 2018 23:48
2
kürtler yerine düşünmüyorum; kürtlere benim dünyamdan sesleniyor ve yer gösteriyorum.. (hadi herkes benim yarım kadar 'açık sözlü olsun' )kürtler diye bişey bu biçimi ile yok; olan kürtlüğe siyasi kimlik kazandırmış bir silahlı mücadele unsuru olarak pkk!. mücadelenin silahlısına da silahsızına da yabancı olmayan biri olarak, pkkyı kendi içinde geçirdiği 'başkalaşım' sebebiyle tenkid ediyorum. silahlar susunca konuşacak birşeyi kalmayanlardır ki, 'kürt meselesi' edebiyatına yatanlardır!..
ramazan gün... 04 Haziran 2018 00:14
3
açık konuşalım, hep açık konuştum. benim iktidarımda bunların çeyreğine izin müsade yok!. ben ki, bir vakit 'kürt kavmine mensup anadolu insanlarına dışkı yediremezsin' deyip eziyetini çekmişim. islam nazarında 'kabahati'nin dengi ölüm olan adama gözümü kırpmam!. bizim sözümüz bizim hakikatimizdir; sindirmesi zordur lakin doğruluğa davettir. dürüst insanların sözlerini duymak, ancak tabiatı müsait olmayanlar için üzücüdür. şimdi var git, sana kim kardeşlik, demokratlık kürt devleti havucu sallıyorsa onun kapısında eğlen!..
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 20:06
Kürt meselesi denen tezgah, başta Kemalistler olmak üzere,Türkiye'deki Batıcıların icat ettiği meselesidir. Batıcılar Türkiye yönetiminden uzaklaştırıldıkça bu tezgah tamamen çöpe gidecektir.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 18:08
kürt meselesinin çözümü ve dahi sosyal meselelerin çoğunun çözümü ancak refah yani güclü bir ekonominin gelişmesiyle olur.Gelişmiş ülkeler bunun isbatı.
Şücaaddin 03 Haziran 2018 16:59
Mehmed Akif’ten çözüm yolu: “Hani milliyetin İslâm idi? Kavmiyyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine! Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatta yeri? Küfr olur, başka değil kavmini sürmek ileri. Arab'ın Türk'e, Laz'ın Çerkez'e yahud Kürd'e, Acem'in Çinliye rüçhanı mı varmış, nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikrî kavmiyyeti tel'in ediyor Peygamber.” Keşke zamanında anlaşılabilseymiş.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 18:12
2
kavmiyeti değil kavmiyetciliği yani ırkı çılığı tel in etmiştir.Yoksa hucurat 13. ayet e bakınız.
Şücaaddin 03 Haziran 2018 22:45
0
“Kavmiyyet” Osmanlı Türkçesinde kavimcilik, ırka dayalı milliyetçilik, yani ırkçılık demektir. Bakınız Osmanlıca sözlükler. Kavim ırk demek, kavmiyyet ırkçılık. Huccurat Suresi ayet 13te -biz sizi birbirinizle tanışanız diye şubeler kabileler halinde yarattık, üstünlük Allah’a en çok saygı duyanlarınızdır- bir şubeye veya kabileye ait olmakta değildir deniliyor. Kavmiyyet yani ırkçılık peygamberimiz tarafından veda hutbesinde de telin edilmiştir. Yani Türkçülük yapıp, Kürtleri yok sayan, ve Kürtçeyi yasaklayanlar lanetlik bir iş yapıp to
Şücaaddin 03 Haziran 2018 23:09
1
toplumda fonbinlerce insanın canından malından olduğu bir fitneye sebep olmuşlar. Allah ıslah etsin.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 16:16
Erdoğan kendince derin devletle anlaşma yaptı tabanı da kendince iktidar bizim zannediyor. Ellerinde ne bürokrasi ne asker ne de bir dava denilecek idealler kaldı.tek amaç oy alıp hükümet olmak.o da olmasa iflas edicek
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 16:14
çözüm olabilmesi için önce pkk nın tam bağımsızlıktan vazgeçmesi gerekir.tabiiki tam bapımsızlığı verelim gitzin.kurtulalım da bizde daha gelişmiş batı bölgesinde daha rahat yaşarız diyen tatlı su libetallerinden değilseniz
İnsiyator. .. 03 Haziran 2018 15:13
Kürt meselesi bütün o kesimi kaplamaz. Bakmayin etnik ırkçı kimlikli bir partiye (TAKIYENIN KRALINI) yapıyor .(halklar özgürlük maskeli) etnik ırkçı kimliklidır. .biz doğru olanı yapacağız .tarihte bizi birleştiren aynı Ruhla olacağız.!! ..Balkan Kökenliyim anadilim, mutfağım, müziğim vb etnik kokenim var.Bizde'de az da olsa marjinal takılan küçük gurub var :)) .sadece saz çalan abi (takiyeci irkci) yok meydanda. :)).balkanlarda bile 5-6 etnik köken var Müslüman ve kendini büyük oranda TÜRK KİMLİĞİ ile ozdeslestiren .Türk Kimliği ırkçılık değ
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 21:04
2
Anadilini biliyor musun, yoksa unuttun mu? Asimile olmussun. Hakkindir olabilirsin kimse birsey diyemez ama istemeyenlerin de asimile olmamaya, kimliklerini korumaya haklari var. Kurtler'in buyuk cogunlugu asimile olmak istemiyor. Anadilini unutmak istemiyor. Cocuklarina Kurtce egitim yasaginin kalkmasini istiyor. Yani dogustan sahip olduklari haklari istiyorlar. Bu ulkenin Kurt politikasi irkci bir politikadir ve iflas etmistir.
ramazan gün... 03 Haziran 2018 14:54
bugün aponun demokratlık üzerine söylemlere dönmüş olması, zamanın taleplerinin, trendin marksist-sosyalist mücadeleden, demokrat söyleme dönmüş olmasındandır. şu kadar sene, bin türlü 'ayrılık ve mukavemet' noktası tesis edip, realiteyi paramparça etmiş adam, bugün 'islam kardeşliği'nde birleşmekten bahsediyor; anadolu insanı türküyle kürdüyle kemalizm ve batı değerleri altında kardeşçe eziliyordu zaten; sen üstüne bu kardeşliği parçaladın. şimdi 'tükürükle yapıştırma'gayreti de nedir?. kürt meselesi 'muvazaa' ile çözülmez; bu kesin!..
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 21:11
2
"Kurt" kelimesini duyunca irkci damarin kabarmis, arka arkaya 4 yorum yazmissin. "Kardesiz" diyerek Kurtleri kandirma donemi coktan bitti. Insanlari ahmak yerine koymaktan ne zaman vazgececeksin.
ramazan gün... 03 Haziran 2018 23:42
2
ben, başına 'ne münasebetle?' sorusunu koymadan hiçbir zaman 'kardeş' olduğumuzu iddia etmemiş, böylece muvazaadan daima uzak durmuş -belki de- tek kişiyim!. anlattığımda bu; kürt kavmi zerinden 'siyasi imtiyaz' elde edip, bununla, kucaktan kucağa dolaşmayı 'devrimcilik' sanan adamla neden kardeş olayım ki; 40 sene savaş de, sonra dön 'islam kardeşliği' de; niye savaşıyordun, şimdi niye bırakıyorsun?. kardeşliğimizin niteliğini 'başkalaşmış' adamdan mı öğreneceğim!..
ramazan gün... 03 Haziran 2018 14:43
demokrat zihniyetin, anlama ve iletişim gibi vaazları, islami zihniyette hakikatiyle mevcuttur. burada asıl mesele, bu gibi ahlaki hususiyetleri, hakikati ile idrak etmek yerine, istismar yollu kullanmaktır. bir kere 'siyaseten söylem' ve demagocya-halk avcılığı üzerinden istismar 'kürt meselesi'ni mesele yapandır. herkes açık ve net olmalıdır; pkk, kürt devleti kurmak istiyor ve bu devlet, kürtlerin de pek talep etmedikleri 'otoriter zihniyet'ten neşet etmiş 'sosyalist' bir devlet; yani kürtlere de 'riyakar'...
ramazan gün... 03 Haziran 2018 14:34
herşeyden önce 'kürt meselesi' pazarlıkla çözülmez!. bir 'üst bilincin' birliğinde birleşilir, bütün değişmelerden bağımsız ve daima varolacak bir değişmez temel üzerine bina edilmeyen her pazarlık mevzuu, zamanın değişmesi ile kadük kalmaya mahkumdur!. bu ise, meselenin 'siyasi kimlik' alanına sıkıştırılmasının, bizzat meselenin çözümü önündeki engel olduğunun görülmesi ile aşılabilir.. yavuz ile hacı musa -idi galiba- arasındaki mektupları okuyup duygulanan adam, bizimle aynı taraftadır!..
ramazan gün... 03 Haziran 2018 14:18
'kürt kimliği' adıyle bir olgunun, verili bir durumun kabulü dahi, izafi değil, maddi ve tarihsel bir gerçekliğin varlığının kabulüdür ki, demokrat zihniyetin izafiyet yaklaşımı ile bağdaşmaz. ancak, otoriter zihniyetten eklektik bir yaklaşımla alınması yoluyla kabul edildiği söylenebilir ki, bu durumda yine bunun kriteryumunu sormak durumundayız; seçimin kriteryumu!. veya daha kolayı ve bunca okumadan 'anladığımız kadarıyla'; özetle ve aslında, 'cari olan muteber olandır!.' ilke, prensip ve kriteryum budur!..
ramazan gün... 03 Haziran 2018 14:10
her felsefe, eleştiri-teklif ve ahlak ortaya koymakla mükelleftir; batıda ahlak ortaya koymayan, 'ee, buna göre ne yapacağız ve nasıl yaşayacağız' sorusuna cevap vermeyen felsefeyi 'eksik' sayarlar; bergsona da bunu sormuşlar ve adamcağız 12 sene kapanıp din ve ahlakın iki kaynağını yazmak zorunda kalmıştır!. demokrat zihniyet ise 'Nasıl yaşamak istediğimiz veya yaşamak zorunda olduğumuz sorusunun cevabı her an değişmekte olup kimsenin uhdesinde değildir.' (..) diyerek, kendi ile tutarlı ama 'muhal' bir duruma düşmektedir; bu olur mu?.
ramazan gün... 03 Haziran 2018 14:03
bu 'eklektik' yaklaşım, -dikkat- demokrat zihniyet ile islami zihniyet arasında -diğerlerine göre- iştirak noktasıdır!. islam, değişmez prensiplere bağlı değişmeleri; mutlaka bağlı 'selim-teslim olmuş aklı' öngörür. ve seçimleri için akla 'kriteryum' verir; bir şuur süzgeci oluşturur. demokrat zihniyet, tabiatı gereği bir kriteryum belirtemez; çok çok 'evrensel ilkeler'e atıfla yürür; bu bir 'sapma'dır. zira evrensel ilkelerin kabulü, 'izafiliğin' reddi anlamına gelir!. mesele şudur ki; her iki fikirde de bu kriteryum, bizzat ideadır!..
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 21:59
0
ramazan bş dus yahu
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 14:03
Özal çözecekti olmadı,erdoğan yanaştı ama vazgeçti Devlet isterse çözer .
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 13:58
İslami bir metotla kürt sorunu çözülür.Allahın yarattığı kavimlerden dır kürtler ,dilleri var ,kültürler i var ,örf adetleri var, denilip ,saygı duyulduğunda çözüm yolu kolay olur. Bütün etniklikler teferruat, sadece ümmet ileri, sadece ümmet denildiğinde, bu ruh oluştuğunda kürt sorunu çözülür. Yoksa ırkçılık birazda fitratta vardır, bu sorun çözülmez. Ancak islamla terbiye edilirse çözülür.türk toplumu buna yanaşır mı hayır kürtler kardeşimiz der ,devam eder vatan sağ olsun deriz devam .çözüm olmaz sorun devam eder.
ramazan gün... 03 Haziran 2018 13:57
hakikatin belirsiz bir 'zanlar kümesi' olduğu mütearifesiyle yola çıkan demokrat zihniyet, sırf spekülasyona saplanıp kalmaktadır; tutarlı olmak istiyorsa -tuhaf ama- orda kalmalıdır. faaliyet gösterdiği anda kendiyle çelişmektedir; zira hakikat ile fiil arasında düşünceyi aşan bir ilişki vardır!. bunu aşabilmek için o, başkasının ahlakına başvurmakta ve 'eklektik-toplayıcı' bir yola girmektedir. işte asıl soru da buradan doğmaktadır; NEYE GÖRE?. yani ne tür bir 'süzgeç'-kriteryum şu yaklaşımı diğerine tercih etmeni sağlamaktadır?.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 13:44
kürtle türk arasında ortak değer arayan anadoluyu tanımıyor demektir.zaten herşeyimiz ortak
ramazan gün... 03 Haziran 2018 13:44
hakikat birdir; onun bir çok yüzü-vechesi vardır.. hakikat mutlak mıdır, izafimidir?. hakikatin 'görünüşlerine' muhatap 'zan'lara bakarsak, hakikat izafidir; zira zanlar izafidir. ama ZANLAR İZAFİDİR; bu hakikatin de izafi olmasını şart koşmaz!. bir tecrit faaliyeti ile dörde ayırdığımız zihniyetler mütalaası da bizzat izafete mevzudur; zihniyet mütaalaasıda -mutlak değil- izafidir!. tüm zanların bir hakikat peşinde koşuyor olması dahi, bir mutlak hakikatin varolduğuna delildir. ve kantın dediği üzre, imanın dahil edileceği bir kategori yoktur!.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 13:43
çok saçma bir tespit.hocam ortak değerler zaten fazlazıyla oluşmuş.tıpatıp aynı bir kültür ve zihniyete sahibiz.kendi dili özgürlüğü de verilmiş idi.tek sorun tam bağımsız devlet kurup devlet yöönetmek sevdasında olan pkk dır.
ramazan gün... 03 Haziran 2018 13:30
bu dört zihniyetin yaklaşımında ortak noktaya dikkat ediniz: 'iktidarın niteliği'ne dairdir. ki bu mesele, yöneten-yönetilen üzerinden 'kimin kime yer gösterdiği' meselesine sarkar. kavmi veya benzeri bir siyasi kimliği baz alan her türlü yaklaşım için sorun daima bir açmaza varır; seninle onun arasında ne fark var?. 'ayrıştırıcı diyalektik' bir kere çalışmaya başlarsa, 'mahallenin kabadayısı'na kadar gider. birliğin diyalektiğini işleten 'selim akıl' hakim olduğunda ise, kah selahaddin kah osman üzerinden 'topluluk hakikati'ne erilir..
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 13:26
Müzakere ile çözülmeli.
ramazan gün... 03 Haziran 2018 13:20
tüm bu zihniyet telakkilerinin 'üzerinde' ve her birinin doğrularını kendinde toplayıcı, zamanın ruhuna göre değişen taleplerle, mutlak değişmezleri meczedici 'islami zihniyet' açısından.. kürdü 'mesele' haline koyan nesneleştirici 'siyasi kimlik' yerine, 'kürdün meselesi ne olmalıdır' sorusuna cevap arayıcı yaklaşım.. kavim, aslın görünebilmesi için araz'dır; at sahibine göre kişner. istisnalar üzerinden kaideyi, arazlar üzerinden aslı hedef alıcı eleştiriler, siyasi itiş kakışa sebep olur ki, at için mesele gücü gücüne yeteneden ibarettir.
Demokrat vatandaş 03 Haziran 2018 12:36
Nasıl bir toplum olmuşuz? Kürdün, alevinin, hiristiyanin ve benzeri halklar ve inanclari nasıl oluyorsa hep başkaları onlarin adına konuşuyor. Cikin aradan herkes kendi kendini ifade etsin. Demokrasi dediyin böyle olmalı
musto 03 Haziran 2018 11:54
Çözemessiniz kendi yakın akrabalarımdan biliyorum tarihten biliyorum adam istanbul hakimi olmuş kürdistan devleti peşinde anadolunun her yerinde varlar en verimli araziler ellerinde gözleri halen komşunun arazilerinde doğuda zengin olan servetini batıya kaçırır kendi halkına güveni yoktur ortak dilleri yoktur zaza,kurmançi vs onlarda,fars arabi,türkce,vs diller ile harman olmuştur apo yakalandığında yanında olan ülkelere bir bakın allahtan sağ duyulu bir kürt ve türk kesim var ortam idare ediliyor bu durum hep kaşınacak ülke olarak hep güçlü olmak zorundayız.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 11:25
Demokrasiyle sadece Müslüman iktidar sınıfta kaldı
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 10:54
Bu düşünce, bu yazı sevr antlaşmasının güncellenerek ve süslenerek hayata geçirilmesidir.Araplar haklıdır isyanda ver ona devlet, ermeniler haklıdır isyanda ver ona devlet, kürtler haklıdır isyanda ver ona devlet, balkanları söylemeye gerek yok batı anaduluyu yunanlılar zaten almalı. Bu Türk milleti zaten azınlık iç anadolu ve birkaç il yeter. Boğazlar uluslararası komisyonda olmalı. Vb...Artık herkes tarihten ders alsın, bizim kimseye verecek bir saksı toprağımız yok.Büyük güçlerede kürtler üzerinden ortadoğuyu bir yüzyıl kadar sömürtmeye de niye
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 10:50
Terör örgütünü çökerttiğin an hiçbir sorun kalmıyor
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 10:49
OLmayan meselenin nesini çözeceksin?
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 10:46
Türkiye'de demokrat zihniyete sahip insanların oranı % 3'ü geçmez, dolayısıyla sorunların çatışma ve kavga ile çözülebileceği inancı yaygın. Demokrat Parti, Adalet Partisi, ANAP ve Ak Parti sorunların demokratik yöntemlerle çözülebilmesi adına önemli fırsatlar yakalamış, iktidarlarının başında da bunu denemiş fakat ilerleyen zamanlarda hepsi otoriterliğe savrulmuştur. Yani hepsinin içine "devlet" kaçmıştır. Dış baskı olmadan bu ülkede ciddi reformlar yapılamıyor maalesef. Tek amaç, gücü ele geçirip kalıcı kılmak. Buradan elbette demokrasi ç
hasan 03 Haziran 2018 09:24
Erdogan yoruldu,
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 08:59
Kürt meselesini Kürtlerle birlikte çözebilirsiniz. Kürdü dışarda tutarak Kürt meselesi çözülmez ona Kürt reçetesi denir ki dikte ile sorunu çözmüş olursunuz. Böyle bir sorun yok derseniz o zaman konu ile ilgili öneride bulunmaniz sorunu komedi ile çözmeye çalıştığınızı gösterir.
Vijdan azabı 03 Haziran 2018 08:29
Ne yazık ki kendine İslami bir bakış açım var diyenler... İslam ile ortusmeyen otoriter veya ataerkil düşüncelerini benimseyen büyük bir kitle var... Ya İslami bilmiyorlar ya da kendi nefislerine uyduruyorlar...
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 08:26
Tayyip Erdoğan bu konuyu çözebilseydi şu an efsaneydi.Nedense geri adım attı.Oysa herşeyi göze aldım demişti ama alamamış.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 13:39
12
pkk tam bagımsızlık şansımı kullanıcam dediği andan itibaren tayyibin yapabileceği bişey kalmamıştı
EMG 03 Haziran 2018 08:20
Ortak değerlerini kaybeden ırklar artık sadece düşmandırlar. Kürtleri Türklere bağlayan 1000 yıldır ne idiyse o tekrar bağlamadıkça da çözüm yoktur. Kavga devam eder
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 11:38
2
ırk ne demek?
cevat karakalem 03 Haziran 2018 05:57
Insanlar icin neyin dogru oldugunu, neyi istemeleri gerektigini onlarin yerine karar vermekten vaz gecmeliyiz.Benzer durum Aleviler icin de gecerli.Nasil olur da devlet aleviligin ne oldugunu tanimlama yetkisini gorebilir kendisinde?Kurt sorununda ise yapilmasi gerekenler belli.Oncelikle bolge insanini "ayri bir unsur" olarak gormekten vaz gecmeliyiz. Bu yuzden "Kurt kardeslerimiz" turu soylemler bile bastan sakat.Bolgede "insanlar" yasiyor, bir takim talepleri var.Onemli olan bu.Ilk etapta ana dilde egitim secenegi verilmeli,siyasete ozgur ortam saglanmali.Orgute karsi mucadeleye devam.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 02:58
Otoriter zihniyet kemalist devlet ve chp, ulusalcılar eliyle; ataerkil zihniyet ise ya sev ya terketci muhafazakar milliyetçiler eliyle uygulanıyor. Kemalist otoriterler kamu gücünü iktidar partisini kaptırdıkça iktidarın peşinde gitmekle daha demokrat zihniyet arasında gidil geliyor.Devletin ölçüsüz kuvvet kullanımıyla karşılaştıkça en azından relativist bir yönelim içine giriyorlar. Bir noktada hdpnin sorumluluk alıp pkkya karşı siyaseti savunması gerekirdiki bu relativist veya demokrat zihniyet gelişsin.Böyle olsaydı muhafazakarların erdoğanın karizmas
Temel 03 Haziran 2018 02:52
Alın size bir Muharrem İnce daha!!. Sn. Mahçupyan da tıpkı Sn. İnce gibi zaten çözülmüş olan sorunların "nasıl çözülmesi gerektiğini" söylüyor.. Şaka gibi.. Tam bir "günaydın" durumu yani :). Sağ olsun, bu hükumet Kürt meselesini çözeli yıllar oldu.. Üsküdar'da sabah oldu. Gündemi, gündem içinde kalarak tartışamayanlar hep böyle kaçak güreşiyor.. Yok "Ermeni meselesi" imiş yok "Kürt meselesi" imiş.. Türkiye'ye gelsene efendi; gerçek gündeme gelsene.. Hayal aleminde dolaşıyor, hayal satıyorsun.. Biz almayalım..
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 08:10
3
ula temel desteksiz sallamışsın daaa.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 08:27
3
Ula temel Sen ironi mi yapıyorsun? Yoksa bizzat sen şakamısın.
musto 03 Haziran 2018 12:10
0
MENFAATLARINIZ için kefen giyip kamudan arsa büfe vs yerler kapma yerine ormanlarımızda yaylalarımızda kol gezip çoluk çocuk öldürenlerin peşine düşerseniz belki çözeriz.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 13:06
3
Senin gibiler oldukça zihniyet değişmez. Ak parti neyi çozmüş? Ak parti yüzünden Kürtler devlet aidiyetini bile sorgular oldular, yok ettiler onlar iın dünyasında devlet denen aygıtı.
mehmet durmuş 03 Haziran 2018 15:56
0
kürt meselesinin çözümü ve dahi sosyal meselelerin çoğunun çözümü ancak refah yani güclü bir ekonominin gelişmesiyle olur.Gelişmiş ülkeler bunun isbatı.
KARAR OKURU 03 Haziran 2018 01:23
Felsefi derinligi olan bir yazi. Acik fikirli olmayanlarin burda anlatilanlari anlamasi zor. Ama otoriter ve ataerkil zihniyetler esnek degildir; sorun da burda zaten. Ya bizim dedigimiz olur ya da ezer geceriz, ya sev ya terket zihniyetidir bu. Hemfikir olmayanlari catismaya zorlar. Bu nedemle Kurt sorunu daha birkac nesil halledilemez ve giderek daha da buyur.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN