Back To Top
Bir insanlık suçu olarak ahlakçılık

Bir insanlık suçu olarak ahlakçılık

 - Son Güncelleme: 06.07.2019 Cumartesi 09:35
- A +

Yazının başlığındaki “ahlakçılık” tabiri “tefsircilik, hadisçilik” gibi bir ilmî alana aidiyete değil, bir taraftan ahlak üzerine ahkâm kesip fiyakalı retorikler üretmeye, diğer taraftan da gerçek hayat düzleminde ahlaksızlığın kusursuz temsillerini sergilemeye işaret etmektedir. Yine bu yazıdaki anlam örgüsüyle ahlakçılık, “toplum düzeninin sağlanmasında ahlakın büyük bir etkisi olduğunu, birçok toplumsal sorunun çözüme kavuşmasının ahlaka bağlı bulunduğu yönündeki görüş”e veya felsefe geleneğinde “ahlak yasasını felsefenin temel ilkesi olarak belirleyen öğreti” diye tanımlanan “moralizm”e de delalet etmemekte, aksine bilfiil ahlaksızlığa karşılık gelmektedir.

***

Ahlakçılık ve ahlakçı insan tipolojisi genellikle din ve dindarlığa ilişkin referansların çok sık kullanıldığı mecralarda/alanlarda kendini gösterir. Nitekim Kur’an’da da, “Siz insanlara gerçek iyilik, erdem ve dindarlığı tavsiye ederken kendinizi unutuyor, bundan muaf olduğunuzu sanıyorsunuz, öyle mi?” (Bakara 2/44) buyrulurken tam da dindarlık kisvesi altında hemen her türlü ahlaksızlığa imza atan Yahudi din adamlarına özgü ahlakçılık zemmedilir. “Ey iman edenler!” mealindeki hitapla başlayan Saf 61/2. ayetteki “Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?!” ifadesi de “ahlakçılık kisvesi altında ahlaksızlık yapmayın” gibi bir mesaj içerir.

Ahlakçılık postuna büründürülmüş ahlaksızlık denilince Ferisîlikten söz etmemek olmaz. Ferisîlik, ikinci mabed döneminde (M.Ö. 515-M.S. 70) Yahudi toplumunun daha ziyade orta sınıfınca benimsenen ve Hz. İsa zamanında Yahudi ortodoksisini temsil eden bir mezheptir. Ferisîler kendilerince hakikati temsil ettiklerinden, dinî alanda kendi mezheplerinden farklı görüş ve anlayışları benimseyen zümreler sapkınlığın (heretiklik, mülhidlik, zındıklık) temsilcileri olarak telakki edilir. Nitekim Hz. İsa, Ferisîler nazarında tam manasıyla sapkın, yoldan çıkmış birisidir. Buna mukabil Hz. İsa’nın nazarında Ferisîler ikiyüzlülüğün kitabını yazan bir din çetesidir. Hz. İsa görünüşte şeriatın zahirî hududunu tatbikte kılı kırk yarmasına karşın aynı şeriatın bâtınî (derûnî, ahlâkî) hukukunu umursamayan bu din çetesine kimi zaman, “Sizi yılanlar, engerekler soyu!” diye hitap etmiş ve bu taifenin ahlaksız dindarlıklarını şu çarpıcı ifadelerle eleştirmiştir: “Ferisîlerin size söylediklerinin tümünü yapın; fakat onların yaptıklarını yapmayın. Çünkü onlar söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar. Onlar taşınması güç yükleri/mükellefiyetleri başkalarının sırtlarına yüklerler, kendileri ise bu yükleri taşımak için parmaklarını bile kımıldatmazlar. (Matta, 23/1-7; Markos 12/38-39; Luka 11/43, 46, 20/45-46). “Vay halinize, ey Ferisîler, ikiyüzlüler! Siz nanenin, dereotunun ve kimyonun ondalığını verirsiniz de, Kutsal Yasa’nın daha önemli konularını -adaleti, merhameti, sadakati- ihmal edersiniz (Matta 23/23; Luka 11/42).”

***

Hz. İsa’nın Ferisîlere yönelik bu kınamalarından da anlaşılacağı üzere ahlakçılık denen ahlaksızlık kendini daha ziyade dindarlık söylemleriyle pazarlar. Ahlakçılığı pazarlamanın bir diğer yolu da sözgelimi biteviye vicdan, ahlak ve ahlaklılık üzerine yazıp çizen birinin Nietzsche gibi düşünürlerden sık sık mottolar alıntılaması ve pratik hayatında kaypaklık, kalleşlik, hödüklük gibi reziletleri sergilemesine rağmen kendini ahlak abidesi gibi sunmasıdır. Kimi insanlar vardır, kişilik ve karakterindeki kaypaklığı sütreleme ihtiyacı hissetmez; bu tür insanlar “Ben adeta fıtrî olarak ahlaksızım” der gibi davrandıklarından, “dürüst ahlaksız” olarak anılmayı hak ederler ve bunlar en azından benim nazarımda çok da hiddetlenilecek tipler değildirler. Buna mukabil bir de son derece mert, yiğit, yüce gönüllü bir kişilik sahibiymiş görüntüsü veren ve fakat özünde son derece ezik, kıskanç, fesatçı bir kişiliği gizleyen tipler var ki işte bunlar “ahlakçı ahlaksız” tipolojisinin kusursuz temsilini sergileyen tiplerdir.

Bize göre ahlakçılık daha ziyade geri kalmış ülkelerde ve sosyal evrimlerini tamamlayamamış toplum kesimlerinde ön plana çıkan bir insanlık suçu olarak teşhis edilebilir. Bu bağlamda ahlaklılık ile ahlakçılık arasındaki mahiyet farkına dair de şunlar söylenebilir: Ahlaklılık sevgiden, ahlakçılık nefretten beslenir. Ahlaklılık gıptayı, ahlakçılık hasedi sever. Ahlaklılık ne kadar sıcaksa ahlakçılık o kadar soğuktur. Ahlaklılık ihlas ve samimiyetle, ahlakçılık riya, nifak ve ikiyüzlülükle kaimdir. Ahlaklılık yeri geldiğinde kendini kurban eder, ahlakçılık ise daima kurban ister. Ahlaklılık “Beşer şaşar” der ve insanı zaaflarıyla birlikte kabul eder; ahlakçılık ise sürekli olarak “doğru/yanlış” etiketi yapıştırdığından insanı göz ardı eder. Ahlaklılık esnek ve toleranslı, ahlakçılık kaskatı ve yasakçıdır. Ahlaklılık dinî alanda şahitliği (temsil) önemserken, ahlakçılık sürekli olarak dayatıp dikte eder. Ahlaklılık azim ve kararlılıkla adam olma çabasını gerektirirken, ahlakçılık müntesip kitlesi kalabalık bir dinî ekole veya belli bir ideolojiye yaslanıp buradan hareketle insanların nasıl davranmaları gerektiği hususunda ahkâm kesmeyi ve herkesi kendine göre terbiye etmeyi yeğler.

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
ismet 17 Ekim 2019 22:10
bu yazıyı okuyunca kendimin ahlaklı değil ahlakçı olduğumun farkına vardım. teşekkür ederim
KARAR OKURU 27 Temmuz 2019 09:48
Seni medh edenle zemm edeni bir tutabiliyor musun? Urefâ medhedildiği yerden kaçar zemmedildiği mekânlara gider. "Urefânın" düşkünü, sever medhedildiği her günü.
Karar okuru 23 Temmuz 2019 11:17
Mustafa Hocam, hal-i pür melalimize ve kırık-dökük hissiyatımıza tercüman olduğunuz için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sözün özü herhalde -maalesef- şudur zannımca: Biz epey bir zamandır "Kültürsüz medeniyet, Usulsüz ilim ve Ahlaksız dindar yetiştirdik." İnşaallah tez elden aklımızı başımıza devşirir bu kötü gidişittan vazgeçeriz. "Salah olmadan ıslah olmayacağı"nı da unutmamak gerekir. Selam ve muhabbetlerimle...
İsimsiz, resimsiz. 09 Temmuz 2019 10:43
Bazı yorumcu arkadaşlara; Hocamız şunu yazmamış ; Hatayı önce kendinde aramak ahlaklılık, başkasında aramak ise ahlakçılıktır. Bu yazılar birer terazidir alıp kendimizi tartalım, iç yüzünü bilmediğimiz dedikodulardan oluşan bilgilerle başkasını tartmak başka bir ahlak problemi değil mi? "Din güzel ahlaktır", "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" (Hadisi şerifler)
KARAR OKURU 09 Temmuz 2019 08:30
Çok hoşuma gitti yazı hele hedefini fark edince daha bir keyif aldım.☺ Gözüne gözüne çakmış hocam.
KARAR OKURU 07 Temmuz 2019 13:19
Hocam ayırım ve ayırımların içerikleri tam oturmuş
aciz bir kul 06 Temmuz 2019 21:58
Ben de yazıda geçen şu ayeti kerimeyi düşündüm ve bunun hocam dahil hepimize yeteceğini idrak ettim. Siz insanlara gerçek iyilik, erdem ve dindarlığı tavsiye ederken kendinizi unutuyor , bundan muaf olduğunuzu sanıyorsunuz , öylemi ? Bakara 2/44
Ehl-i İrfan 06 Temmuz 2019 21:27
"Öfkeli olduğunuz bir anda yazdığınız bir yazı,yaptığınız bir konuşma,her zaman teesüfle hatırlayacağınız en güzel yazı, en güzel konuşma olur". Ambrose BİERCE
Hocam ahlakcilik deyince Nurettin Topcu geldi aklima ve onu elestireceksiniz zannettim ama yanılmışım şükür. Topcu'nun islam anlayışını yazar misiniz bir gün? Günümüz insanlarinin ve idarecilerinin çok ihtiyacı var hocam. Özellikle kindar, merhametsiz ve ahlaksiz idarecilerin. Iman ile kin bir arada bulunmaz diyor rahmetli Topçu. Din bezirgani siyasilere ve din adamlarina da çok kızıyor. Lütfen yazin da insanlarımız uyansin.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 19:25
Günahkâra bakılmaz günaha bakılır
Hasan 06 Temmuz 2019 23:56
0
Ve günahkardan nefret edilmez günahın kendisinden nefret edilir…Ahlakıçının günahın kendisiyle sorunu yok günahkarla sorunu var; kendisini iyilikle özdeşleştirirken günahkarı da günahla özdeşleştirir ve böylece nefretin hedefi haline getirir… Keza ahlakçı için gerçeğin kendisi değil, gerçeğin hangi isimle çağrılacağı önemlidir… Hem makale hem de yorumlar benim için öğreticiydi. Teşekkürler…
Çok güzel bir yazı olmuş iyi bir ahlak dersi niteliğinde.. keşke tüm islamcılar kendilerindeki ahlaksızligi gorebilseler
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 23:25
1
Ahlakçılık ne kadar insanlık suçuysa,kategorize ederek, kavramı belli bir kitleyi hedef alarak tanımlamakta, bir o kadar suçtur.Size göre burada sadece İslamcıların ahlaksızlığı sorun,hemde tüm islamcılar!!!
Kararli okur. 06 Temmuz 2019 15:35
Ahlakli olmak guzel elbette. Ancak bir kimse hem ahlakli hemde ahlakci olabilir. Zaten dinin kensi "NASIHATTIR". AYRICA"EMRI BI'L MA'RUF NEHYI ANI' LMÜNKER var. Ahlaki yasa nasihat etme, iyi seyleri yasa kimseye tavsiye etme, kotulukletden uzak dur ama başkasının kotu hallerine ses cikarma. BU DURUM YUKARIDAKI IKI IKAZA DA TERS.Bu sanki sen yasayabildigin kadar ahlakli ol ama başkasının ahlaksizligi karisma. Helak edilen kavimlerin cogu helak sebebi bu degilmiydi.Ha bu nasihatler yapilirken de tabiki ahlak prensiplerine elbette uyulacak. Gunumuz insani"YAŞANAN"tavsiyelere cok cok muhtac.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 18:25
1
Din nasihattir, diye çevirip ezberlettikleririvayet, dinin içini boşaltma operasyonlarından biridir. Psikoloji bize öğretti ki, muhatabın üzerinde söz değil, davranış etki bırakır. Bu milletin büyük çoğunluğu ömürleri boyunca vaz u nasihat dinliyorlar. Sonuç ortada. O rivayetin doğru çevirisi şöyledir : DİN SAMİMİYETTİR.
Kararli okur. 06 Temmuz 2019 22:52
3
Dikkat edilirse zaten son cumleler samimiyeti ifade icin yazilmis .elbette ihlasi samimiyeti bir kenara koyamayiz. Nasihat ve ihlas bir aradayken dunyaya 600 yil ornek olmus atalarimiz. Yine olabiliriz. Ipe un sermessek tabii.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 23:30
5
İşte nasihatçı vaizlerden öğrenilen hamasi dini tarih, örneği. Hangi 600 yıl dünyaya örnek olmuş atalarımız ? Öyle örneklik falan yok arkadaşım. Eğer atalarımızın imrenilecek bir ahlakı olsaydı, Balkanların, Avrupa'nın en az yarısı Müslüman olurdu ? Gücümüzden korktular, devşirmeci siyasetimizle çocukları analarının elinden almamızdan korktular. Bizi hiç sevmediler. Haklıydılar.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 15:09
Ülkemizde ahlakçılar genç bir erkekle kadını bir arada görmeye tahammül edemezler ama kendileri makamlarını ve o makamların sağladığı para gücünü kullanarak yarı yaşlarında bile olmayan kadınlarla beraber olmayı allahın kendilerine verdiği bir hak olarak görürler. Bizdeki ahlakçıların karakteristik özelliği de bu.
Muhtefi. .. 06 Temmuz 2019 14:47
Guzel bir yazı olmuş Tesekkurler Sn Yazar...Örnek:,Köpek evet bildigimiz Köpek Zahirdeki Davranışından ( İnsanın Dinine veya ateist,deist, ideolojik,psikolojik,felsefik motivasyonuna vb bakmaksızın ) Ahlakını anlar ..:))).peki Ya İnsan nasıl ve ne Anlamda,Derinlikte anlamalı. ?...atılıyor, tutuluyor, ideolojik vb veya Teolojik Dünya kurulduğundan beri teee Kiyamete kadar çok ilginçiz biz. .aslında maskeler (kelimeler) ardında saklanıp konuşuyoruz ..biliyoruz, biliyoruz birbirimizi ama Bilmezleniyoruz. .:))
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 14:16
Yine birilerine çok kızmışsınız hocam. İnsanların "ne dediğine değil Ne Yediğine" bakarsak tarif ettiklerinizi kolay tanırız.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 13:07
"Ahlaklılık yeri geldiğinde kendini kurban eder, ahlakçılık ise daima kurban ister. "
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 11:48
Yazının tamamını okudum, yazar herkesin bildiği ahlak ve ahlakçılığın farkını anlatırken, yazısına başlık yaptığı ahlakçılığın insanlık suçu olduğu iddiasını gerekçelendirmiyor.Yani başlık başka, içerik başka bir şey anlatıyor
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 16:23
0
Bak çok güzel anlatmış sayın ahlakçı :))
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 11:26
ahlakçılık yapanların en iyi örneği fetöcü mankurtlardır, sürekli ahlakdan bahsederle ama kendileri vatana ihanet dahil her naneyi yerler ve asla ama asla yüzleri kızarmaz. bide hala onlara inanmaya devam edenler var hala yorum sayfalarında ahlakçılık yapmaya devam ediyorlar.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 13:41
7
akplileri de unutma. onlar da ortaklarından aşağı kalmıyor.
Kararli okur. 06 Temmuz 2019 15:42
5
"YAZIK".?SIMDI BU AKP LILERI UNUTMA SOZU AHLAKLILIKMI AHLAKCILIKMI
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 19:07
2
15:42! yazdığımı anlayıp anlamaman zekan ile ilgili bir sorun fakat akpnin yaptığı ahlaksızlıkları görmemen ahlak ile ilgili.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 09:00
Başlığı, BİR İNSANLIK SUÇU OLARAK AHLAKSIZLIK, diye yazsaydınız, dokuz satırdan oluşan birinci paragrafa gerek kalmazdı. Bu paragraf, "fiyakalı retorik" örneği olmuş sanki. :)
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 08:26
Etrafımızda sürekli olarak görüp birlikte yaşadığımız insanların nasıl böyle olduklarını anlamakta zorlanıyoruz, meğer ahlaklı değil "ahlakçı" imişler, peki bu zihni besleyen kaynak nedir hocam ... Allah razı olsun iyiki varsınız...
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 07:38
Hocam yazıyı okurken ahlakı suistimal eden ahlakçı kim diye o kadar çok düşündüm ki; bu güne dair bir büyük örnek bulamadım(!) Bizi yormayın hocam bu toplumda öyle insanlar yok. Var diyen haindir. Dürüslükte, adâlette,liyâkâtte kimse elimize su dökemez. Bu değerleri baş tacı ettiğimizden dünyanın en gelişmiş toplumuyuz. Müslüman toplumların hepsi öyle... Dış güçler bizi yanlış tanıtıyor.Çok harika bir yazı... Saygılar...
İnsanevladı 06 Temmuz 2019 06:05
Yüce Rabbim zihninizi daim açık etsin. Yüce Rabbim size hayırlı huzurlu uzun ömürler versin de yağmur gibi fikir yağdırın karanlık beyinlere. Haysiyetsiz münafıklara adamlığı öğretiyorsunuz. TÜM KALBİMLE ifade edeyim ki Yüce Rabbim sizden razı olsun.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 05:50
Ahlaklı bir toplumun temeli " Kendin için istediğini karşıdaki için isteyebilen, istemediğini, sevmediğini istemeyen"dir. Bu öğretiyi temel yaşam felsefesi hâline getirir " ahlakçı" lik yerine ahlakı anlamlı kılar ve hayatımıza,çevremize güzel örnekler ortaya koyarsak yol alırız.
Deli Emin 06 Temmuz 2019 04:51
Hocam kim bu Ferisiler? Bugünkü sosyo ekonomik ve politik sınıf olarak neye tekabül eder.Zihni ve psiklokijik tipi nedir.?Günümüz ferisileri ve bu sınıfı ortaya çıkaran toplum tabakası hangisidir.?Ferisiliği ortaya çıkaran sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel nelerdir.? Ve gerçek hak, ahlak, merhamet, vicdan ve adalet sahibi kişilere neden savaş açarlar. Allah'ın cennetini çalıp satabilme maharet ve cesareti nasıl buluyorlar.?
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 04:33
Hocam maşallah İslamiyet'e çok güzel hizmet ediyorsunuz:)
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 13:32
0
hoca söyllemiş yapmayacağı veya yapamayacağı değerleri müntesiplerine ve insanlaea telkin eden kişi cemaat örgüt siyasiler
Karar Okuru 06 Temmuz 2019 02:34
Tam da ortalama orta doğulu karekterimizi tarif ediyor.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 01:33
Sayin Ozturk . Cok faydali bir yazi olmus. Tesekkurler. Sizi cokca elestiren biri olarak ifade etmek istedim. Gunumuzde Dogu Turkistan da, insanlarin duugularini ve inanclarini degistirmek icin olusturulan egitim kamplari da, insanin iradesini sifirlayan bir ahlakciliktir diye dusunuyorum.
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 01:30
Vay namuslu meğer namussuzmuş...Vay dürüst meğer dürüstsüzmüş... O kadar çok ahlak tipolojisi var ki... Karpuz herif içi kıpkırmızı komünist, dışı yeşil tam sofi, Adam tam bir yağdanlık herkesi yağlıyor, Bence bir tercih yapmak lazım... Ya göründüğün gibi ol ya da olduğu nnn gibi görün... O zaman ahlakçı olmak zorunda ya da ahlaksız...
KARAR OKURU 06 Temmuz 2019 00:35
Ahlak da pazarlanan bir metaya dönüşünce sahibinden tüketir.Rabbim bizleri ahlakı pazarlayanlardan değil, ahlakı bir yaşam felsefesi edinenlerden eylesin.
Çok güzel bir yazı olmuş. Anlayana. Tam da yerini bulmuş. Ellerinize sağlık.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN