Back To Top
Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı ülke

Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı ülke

 - Son Güncelleme: 27.12.2018 Perşembe 09:12
- A +

Son olarak Prof. Mustafa Öztürk’ün maruz kaldığı linç girişimi bizim bu ülkede şahit olduğumuz ilk örnek değil. Son olmasını diliyoruz yalnızca. Farklı düşüncelere sahip, farklı yorumları benimsemiş olduğu için suç işlemiş kabul edilen ve hatta kafir ilan edilip birilerine hedef gösterilen son aydınımız olsun Mustafa Hoca.

İslam alimlerinin 15 asırdır tartıştıkları bir konuda daha önce defalarca dile getirilmiş bir görüşü üstelik -iki yıl önce yapılmış- akademik bir toplantıda telaffuz ettiği için linç edilmek isteniyor bir ilahiyat profesörü. “Kuran-ı Kerimin manası vahyedilmiştir, lafzı değil” görüşünü savunduğu için “Kuran’ı peygamber uydurdu” dediği ileri sürülerek bilgisiz insanların hedefi yapılmak isteniyor.

Esas itibarıyla İslam’ın ilk asırlarında alimler arasında ihtilaf konusu olan -kelamcıların kısaca “halk’ul Kur’an” meselesi dedikleri- “Kuran mahlûk (sonradan yaratılmış) bir varlık mı yoksa Allah’ın kelamı olması itibarıyla ezeli mi” tartışmasının (ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan kelam-ı nefsî-kelam-ı lafzî cedelinin) devamı mahiyetinde akademik bir problem bu.

Prof. Mustafa Öztürk bu çerçevede İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin “Arapça bilmeyenlerin namazda ayetlerin tercümesini okuyabilecekleri” şeklindeki görüşünün ancak lafız-mana ayrımı çerçevesinde zemin bulabileceğini düşünüyor.

***

İslam alimlerinin çoğunluğunun mukaddes kitabımızın hem lafız hem de mana olarak vahyedildiği görüşünde oldukları doğru. Ama diğer görüşü savunanların dinden çıktığını ileri sürüp cezalandırılmasını istemek neyin nesi?

Aklınıza yatsın yatmasın, “görüşlerden bir görüş” olan bir tezin bugün akademik bir ortamda dile getirilmesinden duyulan rahatsızlığı anlamak kolay değil.

Öte yandan, bugünlerde Mustafa Öztürk aleyhinde yürütülen çarpıtma, karalama ve linç kampanyasının başını çekenlerin çoğunlukla tasavvuf erbabından olmasını anlamak da kolay değil.

Bizim geçmişimizde hür tefekkürün ocağı dergahlardı. 16. yüzyıldan itibaren bilimsel/rasyonel zihniyetten uzaklaşıp skolastik karaktere bürünen medreselerimizin yol açtığı boşluğu kısmen de olsa bazı tasavvuf okulları dolduruyordu. Katı ve şekilci din yorumlarını benimseyen kesimlerin hedefinde de bu zümreler vardı. Felsefe zaten çoktan “men tefelsefe fekad tezendeka” (felsefe yapan dinden çıkar) denilerek ortadan kaldırılmış, felsefi düşünüşün yolları kapatılmıştı.

Osmanlı devletinin ekonomik, siyasi ve askeri problemlerle bunalmaya başladığı sırada -sözgelimi Koçi Bey gibi- bürokratlar, aydınlar, alimler yaşanan sıkıntıların sebeplerini anlamaya ve sorunun çözümünü aramaya çalışırken Kadızadeliler diye anılan bazı fıkıhçılar ve bazı cami vaizleri yaşananların tek sebebinin toplumun dinden uzaklaşması ve bidatlerin çoğalması olduğunu savunuyorlardı. Sosyoekonomik problemlerin etkilediği epeyce geniş bir kitlenin desteğini de arkalarına alarak başta sufi çevreleri olmak üzere kendilerinin onaylamadığı düşüncelerin sahipleri üzerinde tam anlamıyla terör estiriyorlardı.

Bu dar kafalı reaksiyoner tutum toplumsal ve politik alanda gerçekleştirilmek istenen yeniliklere gösterilen düşmanlıkla da devam etti. Sözgelimi 1579’da açılan rasathane dört yıl sonra yıktırıldı.

***

İsmâil Ma‘şûkî, Hamza Bali, Beşir Ağa gibi isimler tasavvuf tarihiyle ilgisi olan herkesin kulağına çalınmıştır herhalde. Bunların her biri Hacı Bayrâm-ı Velî’nin yolunu izleyen Melami şeyhleridir ve her biri dinden çıktığı suçlamasıyla idam edilmişlerdir. Keza diğer Melami postnişinlerinden Bünyâmin Ayâşî hapsedilmiş, Hüsâmeddin Ankaravî hapiste vefat etmiştir.

Bu isimlerin hepsi bugünkü tarikatların evliya ansiklopedilerinde “Allah dostu” olarak anılıyor. Ne var ki günümüzdeki yaygın tasavvuf ekollerinin temsilcileri günümüzün alimlerine, ariflerine yönelik karalama ve tekfir kampanyaları yapmaktan geri durmuyorlar. Kim bilir, ileride bir gün bugünün linç mağdurları da “büyüklerimiz” diye anılacakları birtakım listelere girerler.

***

Sadece dinî sahada değil, toplumsal ve siyasi konuların hepsinde farklı görüşlere, bizim benimsediğimiz açıklamalara uymayan yeni fikirlere ihtiyaç var. İnsanlık önüne çıkan problemleri yeni fikirlerle çözer, kendi ürettiği engelleri yine kendi bulacağı çözümlerle aşabilir. Farklı düşüncelere tahammülsüzlük bizatihi düşünmeye tahammülsüzlüktür. Farklı fikirleri olan insanlara hayatı zindan eden toplumlar aslında kendi hayatiyetlerini kaybederler.

Cemil Meriç boş yere feryat etmiyordu… “Her aydınlığı yangın sanıp söndürmeye koşan zavallı insanlarım: Karanlığa o kadar alışmışsınız ki yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi! Düşüncenin kuduz köpek gibi kovalandığı bu ülkede, düşünce adamı nasıl çıkar?”

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 03 Ocak 2019 12:25
Beyefendi neden başığınızda "köpek" dediğimiz canlıya hakaret ediyorsunuz. Bir şeyi ifade ederken Allahın yarattığı canlıları aşağılamadan konuşmayı öğrenin bir zahmet!
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 09:51
Öztürk Cihat ayetlerinin Allah'a ait olmadığını kaynağının peygamber olduğunu söylüyor. Allah'ın güncelle ilgilenmeyeceğini dile getiriyor.Söz konusu eleştirilere sebeb olan halkul kuran değildir.Bu islam inancına ters bu fikre de millet tepki gösteriyor.Bu fikir özgürlüğü olarak ele alınacak konu değil kurana inanır veya inanmazsınız . severek okuduğum gazetenin ve yazarının meseleyi çarpıtarak savunmacı tavrını tasvip etmiyorum
KARAR OKURU 28 Aralık 2018 17:44
Arkadaşlar mecaz/ deyim diye bişey var.Yoksa kışkırtma mı yapıyonuz.Ayıp valla.İyi bak düşünce kovalanıyor kimse ve kişiler değil!
B.Y-2 28 Aralık 2018 16:28
Dinin kültürünü dinlestirmek demek bütün yorumculari Tanrilastirmak demektir. Kuran tefsirleri, akaid kitaplari, Hadis Kitaplari din degildir. Insan sözünün, insan yorumunun, insana ait bir harfin dahi karistigi her sey sadece dinin kültürüdür. istifade edilir, saygi duyulur. okunur, yasanir ama dinlestirilmez, dinin asli gibi kabul görüp baskalarina dayatilmaz. Bu konuda m. islamoglu'nun iman üzerine yazdigi kitab'ta kültürün akidelestirilmesini.Kültürün Kelamlastirilmasini okumalarini tavsiye ederim.
B.Y-1 28 Aralık 2018 16:22
Burada yapilan yorumlari okudugumuzda bu geleneksel dinin kendi baglilarina-müntesiplerine bile birlikte yasama hakki vermedigini net olarak görebiliyoruz. Esasen bütün yorumcular bizim yorumumuza uymayan bütün yorumlar dindisidir derken gercekten de herkesin yorumu din disi bir ithami hak etmis oluyor. Geriye bir tek sey kaliyor. Gücü eline alan egemen yorum-inanis diger bütün yorumlari din disilikla mahkum edip tekfirlerine-katline hükmedecekler. Dini yorumlarin. dini aciklamalarin, yani dini kültürün dinlestirilmesi demek her bir yorumcunun kendini tanricik ilan etmesi demek.
M.Duman 28 Aralık 2018 14:06
“Bu ülkenin vicdanlı, çalışkan, ülkesi için dert edinip plan-proje üreten, gününü ona buna saldırmakla değil, vatanındaki sorunları nasıl çözebileceğiyle ilgili strateji üretmekle geçiren insanlarını, bu taarruzlardan nasıl koruyabiliriz?”
Metin tanyel 28 Aralık 2018 12:13
Sendemi!!!! ibrahim....
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 23:41
Islami hristiyanlastirmak için uluslarasi çabaların zirve yaptığı bir dönemde, aynı paralelde körük çeken birisi, halkın panikle verdiği tepkiyi hesap etmeli. İş "kuduz köpek" sözüne kadar gitti. Sizi artık niye dikkate alalım. Her okutup karnını doyurdugu, bu millete dönüp sövmek zorunda mı?
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 23:36
Yeter artık. Bu prof için islami camiaya etmediğiniz hakaret kalmadı. Senelerce bu camiaya hakaret gözüyle bakan "beyaz" muhitlerin penceresinden, onlarla aynı hislere sahip olarak baktığını söyleyen, içinden geldiği camiaya nefret ve aşağılama hislerini ifade eden bir şahıs için, iş arkadaşı dayanışması göstererek, toplumu tahkir edip durmayın. Halka bu kadar cemkireceginize, iş arkadaşınıza, "sen de bi ağzını tut" deyin.
KARAR OKURU 28 Aralık 2018 14:11
0
Siz de Cübbeli ve türevlerinin saçmalıklarını bir defa da olsa tenkid edin.
Mustafa Öztürk'ün her aklına geleni söylemesi düşünce özgürlüğü, Mustafa Öztürk'e itiraz etmek "kuduz köpek" kovalamak... Ben demedim, İbrahim Kiras dedi...
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 23:26
2
Sizden korkulur. Mustafa Öztürk kadar din de samimi olabilseniz keşke. İbrahim Kiras kimseye kuduz köpek demiyor Cemil Meriç'in bir benzetmesini aktarıyor. Sende C. Meriç'ten bihaber olduğun için ben demedim İbrahim Kiras dedi uyanıklığına kaçıyorsun.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 21:14
Ortak değerlerimiz olmalı özgürlük hukuk ahlak vicdan gibi
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 21:11
Mevlanaya Sorarlar; o kadar okursun o kadar yazarsin ne bilirsin, "haddimi bilirim demiş". Islamın 5 şartından sonra en onemli şey haddini bilmektir bence. Evet ayeti kerimenin nassi ile insanoğlu "zalim ve cahildir". ve azan ve ölçüyü kaçıran ve tuğyan eden, halbuki göz ile görülmeyecek bir mikroba mağlup olan acizi mutlak fakiri mutlak biçare bir mahlukun; Tazzarru ve niyaz ve ibadet ve tefekkür ile her biri birer yıldız olan sahabe ve asrın adamlarına (şazeli,bayezidi bestami, Şahi naksibent, Mevlana halit, abdulkadiri geylani,imami rabbani,bedizzaman gibi..)laf sö
Arkadaşlar en önemlisi aklıma yeni geldi.Kitabımızın bir adı Kelamı Kadim.Allah' temelde iki sıfat var.Bir kelam diğeri fiil.Kelam ( konuşma söyleme) sıfatıyla Kur' an' söyledi ve indirdi.Şimdi kelamsız( sözsüz) aktarma neden olsun.Aciz mi ki.İnsana kuşa kurda kelam öğretsin kendi kelam etmesin.Kuran, Hz İsaya keliimullah demiyor mu.İsa ası kelime diye yazsın.Haşa kendi dil bilmesin.Bilse de sade insanla konuşmasın.Rabbimiz haşa lal ve dilsiz miydi.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 17:13
Hadisleri inkardan sonra sıra kuran peygamber sözüdür demeye geldi. Korkarım ki düşünce özgürlüğü diye diye yakında ortada din birakmayacaksiniz.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 16:15
Sayın Kiras , memleketimizin önde gelen ilim adamlarından Faruk Beşer Hocanın bu konuda notunu paylaşayım bakalım buna ne diyeceksiniz ? ‪. Şaşırıyorum‬ ‪Kimseye hakaret etmeyelim‬ ‪Kimseye sövmeyelim, doğru‬ ‪Biz de buna dikkat ediyoruz‬ ‪Ama elin gavuru Resulüllah'ı aşağılayıcı karikatür yaptı diye‬ ‪Ortalığı yıkanları haklı görüyoruz‬ ‪Peki, Kuranıkerimi Peygamber şekillendirdi demek‬ ‪Ona karikatürden daha küçük bir hakaret mi‬Bizim düşünen ve eli kalem tutan Dindarlarımıza şaşıyorum Batılının Re
İlyas KARSLI 27 Aralık 2018 16:00
Adı geçen kişi hakkındaki tenkit noktaları sadece İbrahim Kiras'ın söylediklerinden ibaret değil. Oraya odaklanınca eksik bilgilendirilme oluyor. Linç etmenin bir mantığı yok. Ama bir müslümanın inancı, Kur'ân'ın tümünün Allah kelâmı olduğudur. Şimdi içerden birisinin çıkıp "Kur'ân'daki bazı âyetleri peygamber oraya eklemiştir, Allah öyle söylemez" şeklinde anlaşılacak sözler söylemesi esef vermiştir.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 15:58
Mustafa Öztürk’ün ifade özgürlüğünü savunalım da bu kelami tartışmaların yeri gazete köşeleri mi? Üstelik de Hocanın görüşü hep azınlıkta kalmıştır. Ben de katılmıyorum. Bu mantıkla Kur'an'dan başlayıp döne dolaşa sonunda Türkçe ezana kadar varılabilir.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 11:19
0
Yazar burada kelam tartışması yapmıyor ki.
mahir 27 Aralık 2018 15:41
Bu ülkede İmam Maturudinin tefsiri türkçeye neden bugüne kadar çevrilmemiştir. imam maturudi nin fikirleri günümüzdeki cemaatlerin işine gelmediğinden olabilirmi.
Karar Okuru 27 Aralık 2018 15:35
Kurdun kuzuyu suyu bulandırma bahanesiyle yemeye karar verdiği gibi bizim fikir düşmanları da Mustafa Öztürk hocayı aforoz etmeye kararlılar. Onlardan bu konuda insaf, izan, anlayış beklemek kurdun kuzuya acımasını beklemektan daha imkansız. Peki bizim ilim, fikir ve düşünce üreten insanlarımız nerede? PKK’yı, feto’yu protestocu vandalları savunmak için bildiri yazan fikir hürriyeti savunucularımız farklı bir fikri tercih ettiği için adeta linç edilen hocaya karşı bir destek bildirisi yayınlamayı niye düşünmezler...
Karar Okuru 27 Aralık 2018 20:07
1
Aslında hocayı rahat bıraksalar müslümanlar dinlerinin kaynağını daha kolay anlayacaklar, ama kafaları kuma gömülü tayfa Kuranın anlaşılıp anlaşılmamasıyla ilgilenmiyor, kendilerini uyutanların sözlerine bakıp ergen tepki veriyorlar. Hocayı dinleseler, ne dediğini anlasalar Kur’an’a saygıları, iman ve bağlılıkları artacak. Tabi bunu bilen eşhas bağlılarının meselenin özüne vakıf olmamaları için iftira, ötekileştirme ile mesafe almaya çalışıyorlar. İyi ki hesap günü var, ak koyun kara koyun orda ayırd edilecek.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 21:40
0
20.07, Mustafa Öztürk'le İslamı daha iyi mi yaşar oldun. Yada İslam'ı yaşama gibi bir derdin var mı? Yoksa Müslümanlar İslam'ı nasıl anlayacak ona ben karar veririm mi diyorsun...
Karar Okuru 28 Aralık 2018 19:46
0
21.40: Kur’an-ı manasıyla daha rahat okur oldum diyelim. Kıssalardan biyografi, tarihi bilgi, geleceğe yönelik çıkarımların bir gerçekliği olmasının gerekmediğini, verilen mesaja yoğunlaşmanın daha önemli olduğunu fark ettim. Harflerden, kelimelerden kutsallık çıkaran cifircilerin değil, ayetlerin mana ve mesajlarının önemli olduğunu öğrendim. İslamı yaşama konusu Allah’la benim aramda. Kimin Müslümanlıktan ne anlayacağına karar vermek haddim değil, ben hocayı rahat bırakın diyorum. Ötekileştireyim yeter.
K.O 28 Aralık 2018 21:07
0
“Ötekileştirmeyin”
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 15:19
Cemil Meriç hangi konuda söylemiş o sözü İbrahim bey. Özgürce dinlerini yaşayamayan Müslümanların feryadını dile getirmek için söylemiştir. Yoksa dini temelinden ifsad eden bir sözün özgürlüğünü savunmamıştır herhalde. Bu ana bir konu tali bir konu değil ki.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 17:33
0
Bunların durumu, aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır, onlar da göremez olurlar. Bakara 17
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 15:05
Maalesef karanlığın derinleşmesine o kadar çok sebep varki. O kadar büyük değerlerin üzerine çökülüp etrafına saçacakları ışıktan bizi mahrum etmişlerdi bu büyük değerler nelerle suçlanmamışlarki, ümit ederimki bu tür kimselerin başına bir şey gelmez. Doğrusu bu kadar cesaretli olmaları benimde endişelendiriyor. Dilerim endişelerimizde haklı çıkmayız.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 14:59
Akademik ortamlarda görüşülmesi gereken konular ulu orta konuşulur yazılırsa neler olmazki?
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 17:48
0
zararı ne?
KARAR OKURU 28 Aralık 2018 10:44
0
Faydası ne ? Halk kutuplaşmış. Çözüm bulmak için mücadele edelim. Din vicdandır. Vicdan yoksa neden bahsedeceksiniz?
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 11:23
0
Bu yapılanları haklı çıkarmaz. Ki hoca akademiktir ve bu konular kitaplarında derinlemesine işlenmiştir. Konuyu civitan Mustafa Öztürk değildi.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 14:40
Yeni fikirlere ihtiyacimiz yok, Reis herseyi biliyor, ne derse o olur!
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 14:39
Kuduz kopekler dusunce pesinde!
Muhterem Kiras, C.Meriç'e rahmetler olsun.Tabii ki Öztürk hoca ne sapık ne haşa kafir.Ama Müslümanın derdiyle değil kendi ben'i ile ilgilenen biri.Ayet manasıyla indi iddiası müslümanın hangi derdine derman olur.Yarasını kanatmaz mı." Surumuzda bir büyük gedik açmaz mı?O da sevadı azama katılsa günah mı.Hem haklı olarak, manayı peygamber lafzetti demek Kuranın bir yanını beşerleştirir.Kutsi hadis dese tamam.Memun devri tartışmasının bugüne taşımak neye hizmettir.Havaslar! kendi arasında halletsin sonra bizim gibi avama mutabık kaldıkları lütfetsinle
Karar Okuru 27 Aralık 2018 20:58
0
Ne işimize yara söyleyeyim. Lafızla oyalanmayı önler, manaya, mesaja odaklanmamızı sağlar, Kur’an-ı anlamayı kutsaldır, yaklaşma, anlayamazsın diyenlere yaklaş kardeşim, insan idrakine hitap ediyor, kıssalar dahil bütün ayetler anlaşılsın, ibret alınsın, rehber edinilsin diye nazil oldu, tarih bilgisi vermek, kıssa kahramanlarını, hayat hikayelerini anlatmak için deği, der. Az bir şey mi bütün bunlar.
Osman baharçiçek 27 Aralık 2018 14:27
Bizdeki ortalama insan profili. Kendi dışında herkesi eleştirir. Sakinim derken öfkeyle bağırır. Ortalama 8-10 alanda uzmandır. Veri/kanıt yerine zihin ve niyet okur. Kaderi, hataları için yedekte belletir. Devesini bağlamadan tevekkül eder ...
Insiyator. .. 27 Aralık 2018 13:32
:))))..öyle benzetme yapmışsinizki tebrikler Hz.Hamza Bali. Sütçü Beşir Ağa.vd..ne alakası var. Hele Hamza Bali hazretleri Sarhoşlara Tavuklarin Yemliklerinden Sarhoş olmayı ogreten zat. (Cezbe hali. !) .Tasavvuf ehl i ise Asla karışmaz. .fakat Allah ile Peygambere ŞAŞI BAKMAYI'da asla tahammul etmezler. TEVHİD ehli'dirler. .bu Teologcu zat ise biraz malumat sahibi olup. Herşeyi karıştırıyor. !.irfan, hikmet olmayinca böyle oluyir..doğrusunu Allah bilir. .acizane..
Turgay 27 Aralık 2018 13:06
Düşünebiliyor musunuz aynı safta olan insanlara bile yakında ihtilafa düştüklerinde yaşama hakkı vermeyecek bir karanlığa doğru sürükleniyoruz. Balık baştan kokar demiş atalarımız çok doğru bir tesbit. Son yıllarda ülkeden KAÇAN eğitimli insan sayısının 245 bini geçtiği söyleniyor bunlar birisinin!!! söylediği gibi tam ELİT'ler yani okumuş eğitimli iş ve emek üreten kesim Batı bunları zaten çağırıyor. Geri kalanlarda bu tımarhaneden kaçmak için çareler arıyor. Gençlik desen ümidi filan kalmamış şimdilik deist yakında ateist o zaman diyoru
metin p. 27 Aralık 2018 12:40
birinci yazımı yazmayıp sadece ikinciyi yazan editörü kınıyorum,ya hiç yayınlanmasın ya da hepsini.Çünkü birinci yorumda her türlü yanlış anlamayı baştan bertaraf eden ifadelerim vardı.Sadece ikinciyi yayınlamakla sadece eleştiri kısmını veriyorsunuz ve bizi saldırgan gibi göstermiş oluyorsunuz.Oldu mu sabahtan akşama kadar hoşgörüden fikirden bahseden kimseyi takmayan yazarların gazetesi.
mehmet 27 Aralık 2018 18:01
0
Senin yine bir tane yorumun yayınlanmamış. Benim 3-4 tanesi yok.. :))
Kul 27 Aralık 2018 12:36
SAYIN KİRAS, sizde sosyal bilimcisiniz. Tarafsız biri olarak soruyorum.Tarihçi Lesley Hazletonve yeni müslüman olan Sean O'conner Kuran'dan etkilenen son örnekler.Kıssalardan olumsuz etkilenme diye bir ifadeleri, yani sosyal bilimsel bir veri yok.Fakat kıssalarla ilgili Sayın Öztürk Spinozanın eleştirisini izah ederken sanki bilimsel bir tespit yapmış gibi, Spinozanın Hz. Musa kıssasındaki "buzağı" bahsinin sakil kaldığını örnek olarak veriyor.Yani yıllar önceki veriyi zamanımıza getirip Kuran lafzı ile ilgili "anlaşılamıyor" izlenimi veriyor.Oysa Yahudi agnost
musto 27 Aralık 2018 12:14
Sn editör ibni sina ve ibni arabiye idam fetvalarını senmi verdin suç ortaklığın mı var da yorumu yayınlamıyorsun.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 12:08
"MULK-16: Gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz?" kuranın sadece lafzına inanacaksak, o zaman allah göktedir mi diyeceğiz
karar okuru 27 Aralık 2018 16:19
1
Bundan sonraki yorumlarında ayeti tam anlamı ile yaz arkadaşım. Ayeti yarım bırakmak olmaz.Nedenmi! Allah Kelamı Çünkü. Rica Edeceğim.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 11:33
Bu saldırgan iktidar menfaatcilerini deftere kaydedin. İktidar gidince gelene yaranacaklar. Herkes ettiğinin bedelini ödesin diye hani... lazım olacak..
Düşünür 27 Aralık 2018 11:31
Mustafa Öztürk'e böylesine saldıran bu zihniyetin sahipleri, bugün Allah bize yeni bir peygamber göndermiş olsa ve onların görüşlerinin hilafına şeyler söylese emin olun ona da aynı şekilde ve belki daha fazla saldırırlardı. Bu tiplerin derdi iman-ahlak, hak-hakikat, doğruluk, iyilik filan değil. Bunların derdi, fikirlerini başkalarına dayatma yoluyla aslında kendi güç ve menfaatlerini artırmak. İmanı ve ahlakı kendine dert edinen insan başkalarıyla değil kendisiyle ilgilenir, kendi kusurlarını düzeltmeye, doğru yolu bulmaya ve doğru yolda kalmaya çalı
metin p. 27 Aralık 2018 10:32
Cenneti ve cehennemin hak olduğuna iman edip te cennet ayetlerinin sadece tarihsel bağlamın olduğunu öne süren Mustafa öztürk acaba müşriklerin ve diğer kafir ve mücrimlerin tehdit edildiği cehennem ve azap ayetlerini ne yapacaklar.Peygamber arapların en sevdiği huriler ve bulunmadığından dolayı bahçeler ve ırmaklarla arapları kandırmışken haşa müşrikleri ortada var olmayan hangi cehennemle korkutabilir.Zaten arap yarımadasında cehennemi bir sıcak varken peygamber onları olmayan bir şeyle nasıl korkutacak.Diğer ilahi kitaplarda da ahiretle ilgili tasvirler yo
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 11:19
5
uyduruyorsunuz ..iftira atıyorsunuz ...ya okuduğunuzdan hiç bir şey anlamadınız yada hiç okumadınız...Her ikisi de sizin için nakısa ...Siz Mustaf Öztürkten once İmam maturidiye bakın isterseniz.Sonuçta sosyolojik olarak hasbel kader islami çevrede doğup bu dinle tanışmış olmanıza bağlıyorum tavrınızı.Bu bir dereceye kadar makul ve meşrudur iftira atmaya başladığınızde el insaf deriz
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 13:56
2
metin p.! okuduğunuzu da anlasanız çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. bir de öztürkün yazdığını anlamamışınız ama kuranı en doğru anladığınızı iddia ediyorsunuz.
Melike Demiryürek 27 Aralık 2018 10:30
Zaten Taberi gibi Islam alimleri de öldürüldüler. Hatta pek bilinmez ama Hz.Osman da Yahudi Mezarlığı'na gömülmüştür bunları vaaz kürsülerinde ibret olsun diye anlatsalardı insanlar gık demeye cesaret edemezlerdi. Bu küstahlık maalesef bundan geliyor. Teşekkürler güzel yazınız için.
alemdar 27 Aralık 2018 10:28
Hocam İmam-ı Azam Ebu Hanife yanlış hatırlamıyorsam ilk olarak kelam ilmi ile meşgul oluyor fakat bunun çok faydalı bir uğraş olmayacağını düşünüyor ki hemen bu alandan fıkıha kayıyor.Ebu Hanife'nin ibadetleri kendi dilinde yapma konusu ise Kuran Dili olan Arapçayı öğrenene kadar geçerlidir...Yani ömür boyu kendi dilinde ibadet edebilirsin demiyor.Saygılar.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 11:47
3
neden? allah diller arasında hiyerarşi mi kurmuş? neden?
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 16:01
1
11.47, Sen din kuararsan kafana göre takılırsın. Ama Tanrı böyle istemiş. İşine gelirse..
Hsh 27 Aralık 2018 16:56
0
Kelamın faydasız uğraş olmasından değil itikadi konularla alakalı görüşlerinin hepsini sunduğundan. İnanç konuları bellidir ve değişmez. El fıkhul Ekber (en büyük ilim) eseri kelama dairdir. Fıkıh dinamiktir faraza meselesi çoktur bu yüzden orada fazla mesai harcanmıştır.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 17:51
0
bi şey demedim ki? tanrı diller arasında hiyerarşi mi kurmuş? neden? iki nötr soru. bilen söylesin.
Karar'lıyım 27 Aralık 2018 21:20
0
Arkadaşlar, siz gene tartışmanızı sürdürün de Ebu Hanife'nin görüşü geneldir; sonradan görüşünü değiştirdiği veya "Arapçasından öğreninceye kadar" dediği asılsız bir şayiadır.
metin p.2 27 Aralık 2018 10:23
Halbuki tevbe suresinin esas konusu münafıklar ve müşriklerdir.Bunun dışında sadece bir kaç ayette hiçbir hak hukuk tanımayan hiçbir ANLAŞMAYA YANAŞMAYAN VE HAİNLİK YAPAN YAHUDİLERLE ilgili bahisler vardır.Tefsirde bu kadar derinleşmeye rağmen bu hakikatleri görmezden gelip hala yahudi müdafaası yapmak neyin nesi oluyor?İslam tarihihinin hangi kesitinde yahudilere hakaret,yok sayma vs.uygulanmış.Demek ki tevbe suresindeki ayetlerin farklı bir bağlamı vardır.Bilginize.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 13:59
1
Metin p.2! anlamamak yeteneğinin üzerinde düşünmemek yeteneğiniz de işin kaymağı gibi olmuş. sizin mantığınıza göre peygamber de ayetleri anlamamış olacak ki yahudilerle medine sözleşmesi yapmış.
iyildiz 27 Aralık 2018 10:07
Farklı düşüncelere tahammülsüzlük diyerek, DİN-İSLAM'ın temellerini sarsmaya yönelik hareketlere müsamaha gösterilemez ki, sizler buna nasıl ve neden alet oluyorsunuz...
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 14:02
2
hah, allahın muhafızlık görevi verdiği biri daha.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 10:05
2-Sonra Mustafa hocanın bu itirazı makes bulmayıp, kadrolara girmeyi başarabilmeleri üzerine bu saldırılar nispeten azalmıştı. Ardından bu yapının engellemek için canhıraş bir çabaya girdiği İman ve AHlak Sempozyumunda; Mustafa Hocanın "Bu ülke şeyler ve meczuplar ülkesi olmayacak" "Din de benim, devlet de benim, diyanette benim diyenlere devlet bir dur demeli" mealindeki sözleri üzerine bugünkü saldırılar başladı. Yani aslında amaç Mustafa Hocanın vahiy hakkındaki görüşlerinin yanlışlığı veya doğruluğu filan değil. Amaç başka...
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 09:40
Sorsanız hanefiyiz, ama ebu hanife'nin görüşlerini savunan birini neredeyse çarmıha gereceğiz.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 16:02
2
9.40 Ne çok biliyorsun ya.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 09:30
Dine ve dindara saygı lütfen, bu ülkede din ve dindara ait olan şeyler silinip supurulmuşken, kimse dine ve dindara ahkam kesmesin, önce dinimize ait kültür yaşam, alfabeyi,kutuphanelerimizi getirin ondan sonra ahkam kesin, bu ülkede kaç kişi osmanlı kütüphanesinde okuma yapabilir, ecdadimizin kitaplarını kaç kişi okuyabilir. Beyefendi önce çalınan malımızi getir sonra düşünceden ve özgürlükten bahs et
Ecdadının ne kitabı vardı? 1726 dan 1830 a kadar bastığın kitap sayısı 180 adet. beyefendi ne malın vardı? Sarayda farsça konuş, kitabı farsça Arapça karışımı yaz. Okuma yazma bilen sayısı % 3 . Kütüphaneymiş! Niye İslamcı kesim bu kadar cahil? Bu da Taha Akyol'dan: En büyük hükümdarımız olan Fatih’in Sahn medresesinden 1. Ahmed’e kadar geçen 133 sene içinde medrese uleması 520 eser yazdı. Bu sayı az olduğu gibi 520 kitabın sadece üçte biri “telif” yani orijinaldi, kalanı eski eserlere yazılmış çeşitli yorum ve açıklamalardı. Daha
Dr. 27 Aralık 2018 11:19
5
Senin bu düşüncene "gericilik", bunu savunana "gerici, yobaz" deniyor. Batılı incil okunsun diye eski latinceyi zorunlu kılmıyor. Anlaşılsın diye her dilde okunmasını ve anlaşılmasını sağlıyor. Önce "okuma" alışkanlığı edinin, bize faydası olmayan arabın yazısına aşkla tevessül etmeyin.
akın 27 Aralık 2018 13:07
0
11:15 Bu bilginin hiçbir dayanağı yoktur. Kanıtsız ve dezenformasyondur. Yaklaşık 45 bin eseri mevcuttur Osmanlı'nın. İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee’nin deyimiyle kütüphanelerdeki bu hazineler, binlerce eser örümceklerin yuva yaptığı raflarda kaderine terkedilmiştir harf devrimi ile.
mehmet 27 Aralık 2018 13:11
1
11:15 Cumhuriyet istatistikleri 1927'de okur-yazar nisbetini % 8,1 verir. Fakat 1903 Maarif Salnamesi'ne (yıllığına) göre, nüfusun %5'i ilk mektebe devam ediyordu. Yani bu oran sadece ilk mektebe devam edenler kadardır. Geriye kalan nüfusun yarısının daha evvel mektebe gittiği düşünülecek olursa, okur-yazar nispeti %50'den aşağı olamaz.
mehmet 27 Aralık 2018 13:14
3
Dr.Rıza Nur"Bu kadar seferberlik, millet mektepleri, masraf, jandarma ile mekteplere sokmalara rağmen üç yılda ancak 1 milyon 200 bin kişiye yazı öğretebilmişler.Hâlbuki eski yazı ile okuyup yazma bilenler 900 bin kadarmış.Demek netice hiçtir. Hem de öğrenenler heceleme halinde iptidai imişler.Bu yazı işi büyük bir felaket olmuştur''
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 14:38
1
11:15, Kemal Karpat binlerce belgeyi taradığı 1893 nüfus sayımında ulaşabildiği 750 bin küsür ilk mektep talebesinin 230 bin küsürünün modern okullara gittiğini ortaya koyar. Modern okullaşmanın %30'larda olduğu ülkede %3'ü hangi arşiv kaynağından bulduğunuzu açıklayabilir misiniz? Bir de tarihi Taha Akyol'dan değil İnalcık'tan, İlber Ortaylı'dan Mehmet Genç'ten öğreniniz. Böyle komik durumlara düşmezsiniz.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 09:21
Aklıma geldi de;Ömer Hayyam,Bruno ve diğerleri, onlar da çok çekmişti.
ERKAN DOĞAN 27 Aralık 2018 09:14
Sayın Kiras İşte halk dalkavukluğunun sonu budur. Halk bilir, halk en iyisini yapar,halk alimdir falan derken çingeneyi padişah yaptınız şimdi de ilk size asarlar. Bunlar bu ülkenin daha iyi günleri. Gerisi daha heybede bekliyor.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 11:31
0
Samimiyetsizliginiz heybe kelimesinde gizli.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 09:04
Turkiye şeyhler dervişler meczuplar memleketi olursa mustafa ozturk gibi hocalara da fikirlerine de yer kalmaz..geçmiş olsun onlara yer kalmadı zaten..
Mehmet taşdemir 27 Aralık 2018 09:03
Cenneti tasvir eden ayetlerin tarihsel oldugunu kabul eden Mustafa öztürk çok yalın bir ırmaklar akan bir yer" olarak tasvir edilirse bir anlamı olmaz. Bu ifade çöl ortamında suya ağaca ormana hasret arap bedevi toplumuna cenneti tarif etmektir. "Mânâ ve lafzi faklılık" meselesi ise bizi bambaşka kapıya götürür.. belki de doğru kapı.. ama sorgulanmalı.. Tartışılmalı.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 08:28
Devletin başına devlet geçti ...
Ben 27 Aralık 2018 08:22
İşin garibi Selefiler de tasavvufu küfür addeder. Yani bu tasavvuf ehli Suudi Arabistan'da olsalar kafir ilan edilirlerdi. 'Eri Hak bilmez isen' diye şiir yazan Yunus Emre'yi, 'Enel Hak' diyen Hallacı Mansur'u, 'Allah bana kulluk eder ben de ona' diyen Muhyiddin ibni Arabi'yi din dairesi içinde kabul ediyorsun da Mustafa Öztürk'ün yorumunu niye kabul etmiyorsun demek lazım bunlara...
Ms.Us. 27 Aralık 2018 07:44
Buradan da anlıyoruz ki Atatürk yakın zamanda örneğine rastlanamayacak kadar İleri görüşlü gerçek bir Devlet Adamı ve bir Dahi dir...
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 11:50
8
ne alaka? senin kişi tapınmacılığının diğerinden bir farkı yok.senin kendi iraden yok mu, 80 yıl önce ölmüş bir ademe sığınıyorsun hep.
KARAR OKURU 30 Aralık 2018 11:40
0
Atatürk büyük bir kumandan ve vizyoner bir devlet adamıdır. Bununla birlikte özellikle savaş sonrasında yapılanlar geçmişte gelen ve halen yaşadığımız bazı travmaları çözmemiş, bilâkis arttırmıştır. Problemlere çözüm bulmaya çalışmış, ancak toplum mühendisliği çabasının beklenmeyen sonuçları olacağını göz ardı etmiştir.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 04:47
Kurtuluş İslamda sloganımız vardı.İslamcılar iktidar ama dertliyiz.Başkasından özgürlük isterdik dün,şimdi iktidarız ama Recep İVEDİK gibi "KONUŞMA LAN"" modunda giydiriyoruz herkese! Komik lan halimiz! Vizontele filminde bir sahne, Deli Emin " Ne yapıyorsunuz la devrimciler ,bizi daha kurtaramadınız bizi,deyip İhi" diye gülüyor ya! Kurtuluş İslamda idi, ama yazıp konuşamıyorlar. Vay be! "Ortada kuyu var yandan geç" yöntemi ile yazıp konuşuyor bizimkiler.Yarın konuşanların ağzına biber sürülecek,ceza yasasına konulacak,konuşacaklar şimdi konuşsun
AHS 27 Aralık 2018 04:36
Dış güçler olmasın bu kovalayanlar!
ismail duman 27 Aralık 2018 10:48
1
04.47 yerden göğe haklısın..bu din işleri beni bozar..
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 02:41
baş papaz ve haşhaşileri bide hendekçiler dışında kimsenin kuduz köpek gibi kovalanmasına gerek yok haklısınız.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 11:52
2
kardeşler arasındaki miras kavgası
İbrahim DİRİ 27 Aralık 2018 02:35
Mustafa hocaya geçmiş olsun,aforozu yedi daha da dikiş tutturmazlar.Hristiyanlıkta engizisyon ve afaroz var ama islamda yok sanaların hepsi engizisyonun gönüllü savcısı, ellerinde tekfir kılıcı önlerine geleni kesecekler.Taki biri durdurana kadar.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 02:08
Anadolu irfanı gönül insanı diye parlatılan feto gibiler.hoşgörü filan hikaye.katı laiklik merdiven alti tasavvufi cemaatleri olusturdu.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 01:53
Cemil Meriç'in sorusu, bir kaç gün önce bir ödül töreninde cevap buldu(!!!). Bir devletli yeni düşünce adamlarının (Necip Fazıllar, Nazım Hikmet falan yani) yetiştirilmesini emir buyurdu. Ben de bunu vazife bildim, evde saksıda yetiştiriyorum.
Karar Okuru 27 Aralık 2018 01:21
Dengesiz ve denetimsiz ama sonsuzca yetkili baskanlik sisteminde dusunen adamlar aramayin bosuna. Bir kisinin dusunmesine ve icrasina imkan veriyor bu sistem. Bu yanlistan donmek, yeniden parlamenter sisteme gecmek lazim.
Ertuğrul Gani 27 Aralık 2018 01:10
Hem akıl hem de vicdan ve iman var bu yazıda. Teşekkürler sayın yazar..
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 00:59
Düşünceler mi kuduz köpek gibi kovalaniyor yoksa kovalayanlar mi kuduz köpek oluyor.
Kasım Özdemir 27 Aralık 2018 00:57
Belki mağaradakiler belki aydınlık kamaştırıyor.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 00:44
İbrahim Bey, gönlünüze sağlık. Bundan bir kaç yıl öncesine değin, bir çok İslami yorum biraz ürkek biraz sessiz kendisini ifade ederdi. Şimdi siyasetin sert, ayrıştırıcı ve hatta yok edici dili maalesef bir çok alana tesir etti. Kendisinden olmayanı hain, zındık, kâfir ve düşman ilan eden bu davranışları engellemek ancak merhamet dilini hâkim kılarak olabilir. Aksi takdirde bu gidiş, gidiş değildir ve bizi bitirir.
KARAR OKURU 27 Aralık 2018 01:55
4
Bence biz çoktan bittik, aksi takdirde siyasetin bu hırçın dili toplumda bu kadar kolay karşılık bulmazdı.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN