Evde Bakım Parası Nedir? Şartları Nelerdir?

Evde Bakım Parası Nedir? Şartları Nelerdir?

Başkasının yardımı ya da bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün bulunmayan, yeme-içme, temel insani ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen...

Başkasının yardımı ya da bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün bulunmayan, yeme-içme, temel insani ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen, engellilere verilecek olan engelli sağlık kurulu raporlarında 'Ağır Engelli' raporu olanlar için evde bakım desteği parası ödeniyor. Peki, evde bakım parası nedir? Şartları nelerdir?

Evde Bakım Parası

Engelli bireylerin hayatlarını daha iyi bir biçimde idame ettirebilmek adına evde bakımlarını sağlayan bireylere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücretlere evde bakım desteği deniyor. Evde bakım desteği engelli kişilerin kendisine değil de, bakımını üstlenen akrabaları, vasisi gibi olan üçüncü bireylere yapılan desteği ifade eder. Evde bakım desteği ise, engelli kişilerin kendisine değil, bakımlarını üstlenen akrabası, vasisi gibi olan üçüncü bireylere yapılmakta olan destekleri ifade eder.

Evde Bakım Yardımı Nedir?

Her ne isim altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı temel alınmak suretiyle, hane içerisinde kişi başına düşen ortalama olan aylık gelir tutarı, asgarî ücretlerin aylık net tutarının 3'te 2'sinden daha az şekilde olan bakıma ihtiyaçları olan engellilere, engellinin bakımlarına destek için verilen bir sosyal yardımı ifade eder.

Evde Bakım Yardımı Almak İçin Engel Oranı Ne Olmalıdır?

Sağlık Bakanlığı'nca belirlenmiş yetkili hastanelerden alınacak olan engelli sağlık kurulu raporunda engel oranları minimum olarak yüzde 50 ve "ağır engelli" ibaresi "evet" olarak işaretlenmiş olmaları gerekiyor.

Evde Bakım Yardımında Kimler Akraba Sayılır?

Üveyler de dâhil olmak üzere bakıma muhtaç olan engellinin; eşi, çocuklarıyla çocuklarının eşleri, ana ve babasıyla bunların anne ve babası, torunlarıyla torunlarının eşleri, kardeşleriyle kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocuklarıyla kardeş çocuklarının eşleri, eşinin anne ve babası, eşin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleriyle çocukları, amcaları, amcalarının eşleri bunların eşleri, halalarıyla halalarının eşleri, hala çocuklarıyla bunların eşleri, dayıları ve dayının eşleri, dayı çocukları ve bunların eşlerini her birini ifade ediyor.

Evde Bakım Yardımında Engelliye Kaç Saat Hizmet Verilmelidir?

Engellinin hanedeki akrabası ile 24 saat bakımının yapılması esas alınanla beraber Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından uygun görmesi ve hanesi içerisinde bakımını üstlenecek olan akrabası olmaması dahilinde yakında ikamet etmekte olan akrabası tarafından minimum sekiz saat bakımının yapılması da gerekiyor.

Başvurular Kaç Günde Sonuçlandırılır?

Şartlarda sunulmakta olan bu belgelerin teslim edilmesi ve aynı zamanda il müdürlüğü bünyesinde görevli Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından engelli kişinin hanesinde gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda il müdürlüğü onayıyla başvuru sonuçlandırılıyor. Talebinin olumsuz bir biçimde değerlendirilmesi halinde engelliye ya da yasal temsilcisine İl Müdürlüğünce otuz gün içinde yazılı olarak bildiriliyor.

İtirazlar Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?

Engelli ya da yasal temsilcisi tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bakım raporuna itiraz edebiliyor. İtiraz taleplerinin tamamı il müdürlüğünce detaylı şekilde değerlendiriliyor, gerek görülmesi dahilinde yeniden bakım raporu hazırlanması adına farklı personelden oluşan bakımların hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilip işlem yapılıyor. Yapılacak olan itirazlarda ise ikinci Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin vermiş olduğu karar nihai olan karardır.

Gelir Değişikliği Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?

Engelli ya da yasal temsilcisi, hanedeki akraba olan birey sayısı ve bu bireylerin gelirlerindeki değişikliği bir ay içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne de bildirmek zorundadırlar.

Adres Değişikliği Kaç Gün İçerisinde Bildirilmelidir?

Engellinin ikametgah adresinde bir değişme yaşanması halinde, yeni olan ikametgah adresinin akrabası tarafından en geç süre dahilinde on beş gün içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bildirilmiş olması da zorunludur. Aksi takdirde ise bu sorumlular hakkında hukuki ya da idari işlem yapılıyor.

 

Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN