Back To Top
Bu iklimden daha çok FETÖ çıkar...

Bu iklimden daha çok FETÖ çıkar...

 - Son Güncelleme: 17.07.2019 Çarşamba 08:27
- A +

Kötülüğün simgesi olan din pazarlamacısı bir güruh, 15 Temmuz’daki darbe girişimiyle memleketi uçurumun kenarına getirdi. Neyse ki bir millet o gece, kötülük çetelerinin kurşunlarına karşı yüreğini ortaya koyarak bir demokrasi destanı yazdı ve memleketi bu beladan kurtardı.

O gece ülkeyi yüzyılın felaketinden kurtaran millet, aynı zamanda ülkeyi yönetenlere de çok güçlü bir mesaj verdi, lisanı hal ile dedi ki: Dini kullanarak insanların aklını, iradesini ipotek altına alan ve bu yolla kitleleri Haşhaşi mangalarına dönüştüren din pazarlamacısı ‘alnı secdeli’ mehdileri, cennet taşeronluğu yapan cübbeli, sarıklı şarlatanları devlete bulaştırma ve üç beş oy uğruna onlarla koalisyon kurma.

***

Maalesef Türkiye 40 yıldır devletin kılcal damarlarına kadar nüfuz eden bu kötülük örgütünü fark edememiştir, daha doğrusu fark etmiştir ama politik-ideolojik çıkarlar yüzünden görmezden gelmiştir. Yıllarca gerek siyasetçiler, gerek muhafazakar-dindar kesimler, gerekse ABD tarafından ‘ortak çıkarlar’ bağlamında korunmuş ve kollanmışlardır.

Kuşkusuz kırk yıl boyunca devam eden basiretsizliğin ve körlüğün temelinde geleneksel İslam kültürünün ahlaki erozyonunun büyük payı vardır. Çünkü İslam toplumlarının genetik kodlarında var olan “Kutup, Allah dostu, evliya, Sahibu’z zaman, mehdi” gibi kutsal otoriteye işaret eden unvan ve vasıflar akla ve bilgiye dayalı bütün sivil kanalların önünü tıkamıştır.

Maalesef tarikat-cemaat-mehdi gibi gizemli iklimin oluşturduğu hastalıklı kültürel ortam özgür düşünen bireyler değil, eleştirel düşünceye kapalı ve her şeyini intisap ettiği kutsal otoriteye teslim eden, akıl ve mantık dışı müntesipler ordusu ortaya çıkardı. Üzeri dini ve tasavvufi perde ile örtülen bu tarikat oligarşisi ve tepesindeki manevi otorite sorgulanamaz, hesap vermez bir dokunulmazlık kazandı.

Kırk yıllık bir bukalemunluğun ardından, AK Parti iktidarıyla adeta bahar havası yaşayan bu kötülük örgütü, kabul etmek gerekiyor ki bu partiyle aynı dini iklimden beslenmenin avantajlarını çok iyi kullanmıştır. İşte bu aynı cemaat-tarikat kültüründen beslenme yüzünden AK Parti iktidarı, 17-25 Aralık politik darbe teşebbüsüne kadar bu kötülük örgütünün sorular çalarak devlete sızmasını, kumpaslarını, Amerika ile fingirdeşmesini, insanların aile mahremiyetlerini dikizleme ahlaksızlıklarını maalesef görememiştir. Ve bütün dünyanın gözü önünde 15 Temmuz’da kötülük zirve yapmıştır. Üç yıldan bu yana devlet, bir takım hatalara rağmen özellikle kriminal düzeyde ciddi bir mücadele yürütüyor.

Ancak şunu kabul etmek gerekiyor ki, FETÖ meselesini sadece kriminal bir mücadele ile bertaraf mümkün değildir. Öncelikle devletin bir daha böyle bir musibete maruz kalmaması için, kültürel, sosyal ve dini anlamda daha kapsamlı bir mücadele stratejisine ihtiyaç bulunmaktadır. Şeyhlere, kutsal otoritelere itaati esas alan, aklı ve bilgiyi yok sayan bir kültürel ortam var oldukça FETÖ benzeri yeni yapıların ortaya çıkmasını önlemek mümkün olmayacaktır. Maalesef hali hazırda, bu tür hastalıklı örgütlerin önünü kesecek siyasal bir akıl bulunmamaktadır.

Esas itibariyle FETÖ’nün, ahlaki-itikadi alanla kurduğu ortak payda sorgulamadan, zihniyet düzleminde bu beladan kurtulmak mümkün değildir. Hepimize ders olması gereken şudur; FETÖ ile kurulan gönüllü birliktelik ihanetle sonuçlanmıştır. Unutmayalım, devlette birliktelikler ‘itikadi’ ilkelerle değil, yasalarla olur.

***

Her şeyden önce FETÖ ve benzeri yapıların ne tür bir ahlaki muğlaklıktan kaynaklandığını doğru analiz ederek, devletin bu tür yapılarla ilişkilerini yeniden gözden geçirmek zorundayız. Prof. Dr. İlhami Güler “FETÖ tarafından Kandırılmanın veya İstismar Edilmenin Sünni-Ortak Psikolojisi ve Teolojisi Üzerine” adlı makalesinde, bu konuda dikkat çekici bir tespitte bulunuyor:

“Benim temel iddiam şu: ‘Kandırılma-İstismar edilme’nin ortak ahlaki psikolojisi ve teolojik kodları analiz edilmeden, sökülmeden, ortaya çıkarılmadan bu örgütle mücadele etmek imkânsız olduğu gibi; yenilerinin oluşmasının önüne geçmek de mümkün olmayacaktır. Bu sökme ve analiz etmenin ucu kendimize, kimliğimize, değerlerimize, kodlarımıza, mezhebimize, meşrebimize dokunacağı için, bu olay üzerine yazıp çizenler, konuşanlar, olguyu bizden uzaklaştırmaya, dışarı atmaya, marjinalleştirmeye, ötekileştirmeye, şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. Bu tutum, entelektüel anlamda körlüktür; ahlaki anlamda ödlekliktir, sahtekârlıktır, iki yüzlülüktür.”

Galiba öncelikle menkıbe ve hurafeye dayalı din anlayışımızı sorgulamak ve zihin kodlarımızı ‘itaat kültürü’nden ayıklamak zorundayız.

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
nadim hatipoğulları 18 Temmuz 2019 13:24
dinimizi doğru kaynaktan alıp doğru yaşamazsak cu ci cü kökenli kelimelerin çoğalması ile bu MÜBAREK KİTABIMIZ VE HZ. PEYGAMBERİN SÜNNETİNDEN ÖĞRENEREK YAŞAMADIĞIMIZ MÜDDETÇE OLACAĞI BU BANA GÖRE SANA GÖRE DİN OLMAZ ALLAHCC EMİR VE YASAKLARINA UYARAK PEYGAMBERİN SÜNNETİNİ YAŞAYARAK OLUR VELASILI KELAM ALLAHCC RIZASINA UYGUN YAŞAYARAK OLUR.DİNİMİZİN HİÇ BİR OLUŞUMA HİÇ BİR ŞEYE İHTİYACI YOKTUR DÜNYADAKİ HER ŞEYİN HERKESİN DOSDOĞRU YAŞANAN YAŞANMASI MUTLAK OLAN İSLAMA İHTİYACI VARDIR.
KARAR OKURU 18 Temmuz 2019 13:24
Batı kültürünü sorgulama, taparcasına itaat et. Ayin rivrivlerinin bile her pazar günü reklamını yap... Hiç sorun olmaz... Ama kendi kültürümüzü, itaat kültürü diye çöpe at... Oh ne ala?... Ey çağdaşlık, sen nelere kadirsin. Fetö seküler istihbarat teşkilatlarının tezgahladığı bir örgüttür... İtaat kültürü ile alakası yoktur...
İşin Özü 2 18 Temmuz 2019 12:40
Bu gün dünyada güçlü olan taraf, dinin bağlayıcılığını reddeden taraftır. Türkiye'de de kitleler tarafından bu güce karşı duyulan hayranlık, dinden bağımsız yaşamayı ülke bağımsızlığından daha çok önemli hale getirdi. Ülkenin bütünlüğüne ve bağımsızlığına göz dikmiş PKK ve Fetö var örgütleri aleni destekleyen Batı ile, Tayyip düşmanlığı konusunda aynı düşünüyorlar... Bu demokratik tercih olarak mandacılağa giden bir yolun başlangıcı gibi gözüküyor...
İşin Özü 1 18 Temmuz 2019 12:32
Cumhuriyet ilk önce din karşıtılığı rejimi olarak kuruldu. Fetö de din argümanıyla dindarların yönetimden uzak durması için tezgahlanmış bir organizasyon. Yani rejimin ilk kuruluşuyla temelde aynı misyona sahipler. Aralarındaki fark birisi dini bodoslama karşısına almış, diğeri dinden yana gözükmüş... Tayyip ise dinin hayatın her alanını kapsadığı bir alt yapı ile yetişmiş. İşi zor. Dinin her alanı kapsadığını reddeden her kes; PKK, Fetö gibi örgütlerle yan yana olmak pahasına Tayyip'e karşı cephe almış durumda...
karar okuru 18 Temmuz 2019 11:21
Sn yazar gerçeği korkmadan yazdığınız için teşekkürler, dinin siyasete alet edilmesinde Ak partinin gösterdiği başarı, sadece Fetö cüleri değil diğer cemaatleri de aşırı cüretkar hale getirmiştir. sadece inanç cerçevesinde kalması gereken bu örgütler, ekonomik, siyasi ve askeri güç (devletçik) haline gelmişlerdir. tehdit hala devam etmektedir. İktidar sahipleri, rakip gördükleri askeriye, yargı, polis, eğitim devlet kurumlarını yıllar yılı fetöyü kullanarak tasfiye etmişler, fetö de isteklerini artırınca aralarındaki kavga cinnete kadar varmıştır. Sonuçta kazana yine Akp olmuştur. Başkanlık.
AAA 18 Temmuz 2019 08:27
Efendiler,biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil;bilakis bu tür yapılar,din ve devlet düşmanı olduğu,selçuklu ve osmanlı bu yüzden batırdığı için yasakladık.Çok değil yüzyıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki;bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek,sizlerin oyunu alacak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde bir birine düşecektir. Ayrıca unutmayın ki;o gün geldiğinde her bir taraf diğerini dinsizlikle suçlamaktan geri kalmayacaktır. 17 aralık 1927 M.Kemal ATATÜRK okudum ve hayret ettim
adnan okur 18 Temmuz 2019 00:25
İlhami Güler gibi "iman" siyasetçileri ve yazarlarımız dahil kimse kendini "en bilen" zannetmesin. Evet Türkiye'de derdini, açmazını,çıkmazının çözümünü meyhanedeki kadehlerde arayanlar olduğu gibi; sorusunun cevabını, çıkmazının anahtarını sahte hocalar ve şeyhlerde arayanlar vardır kuşkusuz. Fakat unutmayınız ki milletimizin kahir ekseriyeti; sahte hocanın /şeyhin terini sildiği mendilin, bardağında kalan yarım suyun "mübarek olmadığı" bilincine vakıf, Kur'an ve sünnete aykırı benzer tutum ve davranışları sorgulama irfanına sahiptir.
okurrrrrr 18 Temmuz 2019 00:11
İlhami Güler de kimmiş Ocaktan beyefendi. Referans aldığınız isme bakınız. Hükümeti, Erdoğan'ı eleştirin eleştirmesini; bunu belki hükumet de istiyor bilemem. Lakin lütfen, gazeteci ve "kendiniz olarak" eleştirin. Böyle ilim yapmak yerine, dibine kadar din siyaseti yapan tarihselci ıvır - zıvır isimleri referans almayın. Bu isimler aslında dini siyasete alet etmenin ötesinde, "imanı" kendi siyasetlerine alet ediyorlar. Bilim adamı siyasetçiler gibi televizyon ekranında, gazete köşesinde şöhret devşirmez, oy alacak siyasetçi gibi onay peşinde koşmaz.
süleyman d. 17 Temmuz 2019 23:08
BİLİN BAKALIM: "Allah-u teala’nın bütün vasıflarını üzerinde topladığı” düşünülen; “Adeta ikinci peygamber gibidir,Ona dokunmak ibadet, Onu üzmek, Allah’ı üzmektir, Onun için her gün 2rekat şükür namazı kılmak gerekir, doğup büyümesine vesile olan şehirler mübarektir” denilen; “Hoşgeldin Allah'ın elçisi” diye seslenilen; salavat'ı şerifeye adı monte edilen; “itaat etmenin farzı ayn, karşı çıkmanın haram” olduğu; Destekleyenlerin: “ruzi mahşerde beraat belgesi” alacağı; karşıtlarını “Ahireti tehlikeye düşen şeytanlar” olarak Allah’ın çarpacağı GİBİ ONLARCA HEZEYANIN KASTETTİĞİ ŞEYH KİM ???
ramazan gün... 17 Temmuz 2019 21:54
bir BÜYÜK DOĞULU OLARAK ve kişisel olarak kanta hayranım, bergsona bayılıyorum. bunlar BATILI.. ama bir BATICI olarak ne senle ne de bahsettiğim ilahiyatçı tipi ile işim olmaz. ve ne de 'bilim-sel, çağdaş, demokratik, özgür, evrensel' gibi 'spot laf' geveleyen maksatlı maksatsız bilgili bilgisiz tiplerle.. şunla uğraşıyorum bu ara: 'ÖĞÜDÜN yanına ÖRNEĞİ koyan ve ikisi arası cevelan eden ATEŞİ tutuşturana şükürler olsun'!. kendimce; maksadım belli ve henüz bir KRİTERE toslamadım!.
ramazan gün... 17 Temmuz 2019 21:37
yani diyorum, mesele ne BİLMEK ne YAPMAK; YAPA-BİLMEK; o bahsettiğim ahlaki hükümler tam da bunu veriyor ve ZİHNİ İNŞA İLE KURULAMAZ 'evrensel' nitelik de olmaları tabiatları gereğidir. yoksa 'yanlış bilmek' de bir bilmek türüdür, 'yanlış yapmak'da bir yapmak türüdür; doğru ve yanlışı personadan topluma ORTAK KILAN bu hükümlere ne denir? bilmekle yapmak arasındaki MESAFEYİ ne doldurur? bunları bağlayan (peki hocam) RABITA nedir? bir SÖZLEŞME bunun için ne kadar da palyatif-kıytırık bir açıklamadır!.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 21:18
Milletin kültürü degerleri ile uyumlu amasız bir demokrasi ve ayaklari üzerinde duran bir birey yetistirecek toplum devlet bileşkesi işimizi çözer. Ödediğimiz vergiler kendine güvenen , çalışkan ve başarıları ile övünen bireyler. İste beka sorunumuz budur. Kaleminize sağlık oldukça değerli bir yazı. Başkalarının aklı ile hareket edenlerle bir yere varılamaz. Hür birey hür toplum.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 19:53
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Müslüman Coğrafyasında İslâmi temsil rolünü üstlense,ta Cumhuriyetin başındada üstlenseydi fenamı olurdu?İslâm alemiyle aramıza bir asırdır kalınca duvarlar ördük.Onlar zaten işgal altında idiler.İşgal sona erincede emperyalist ülkeler buralara kendi uşaklarını yerleltirdiler.Şimdi oralarda Amerika ve Avrupanın boruları ötüyor.Arkamızı İslâm coğrafyasına,yüzümüz batıya çevirdikte abatmı olduk bir asırdır?Batı,batı diye diye batırdılar bizi.Halen bazıları aynı türküyü söylüyor.Batıdan bize hayır yok.Uyanın artık.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 17:52
Ilhami gulerin kendini hakli, ahlakli ve cesur gosterme cabasi onun ifade ettigi ilkelerden yoksun, mutlak takiyyeci bir pers-şia truva atı olduğunu gizlemeye yetmiyor. Ehl-i hak gibi gorunup ehl-i sünnet vel cemaat'e olan kini her halinden sızıyor. Soyleyecek sözü olanlar evvela kendilerini teşrih ve teşhir etmeliler, oturdugu yerden laga luga yaparak ümmeti asli kodlarina dondurecegini iddia eden tenperverlerin arkasinda birakacagi sadece suizan ve qîl u qal'dır. Ey yazar sen de dahilsin buna....
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 23:08
1
Birşeyler anlatmaya çalışmıssın lakin anlatamamışsın. Yazarı ehli sünnete muhalefet ettiğini iddia ediyorsun. Yazılanlar zülfü yare dokunmuş anlaşılan.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 17:21
Devlet idaresinde laiklik eksiksiz uygulansın diyorsunuz asında da adını söylemekten çekinmişsiniz herhalde. Bir musibet bin nasihatten evla mıdır göreceğiz bakalım ama görünen şey fatö bahanesiyle devlet kadrolarının bir cemaatten boşaltılıp başka cemaatlerle doldurulduğu. Umutlu değilim.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 16:38
Mehmet bey ne demek istiyorsunuz açık söyleyin. Hükümet bütün tarikat ve cemaatlerin kökünü mü kurutsun? Cemaatlerin ve tarikatlerin siyasetle alakası olmayan,sadece iyi bir insan ve müslüman yetiştirmeye hizmet edenlerini bu şekilde zan altında bırakmak sizi ALLAH huzurunda titretmiyor mu? Kemalistler gibi tarikatsiz ve cemaatsiz bir Türkiye özleminiz gerçekleşmeyecektir.Teklifiniz Ak Parti'ye kurulmuş bir tuzaktır. Allahtan reis sizin gibi düşünmüyor.Çünkü ALLAH Anadolu topraklarını bu tarikat ve cemaatler vasıtasıyla ihya etmiştir.Tarih bilginizin eksik olduğunu biliyorum,maziye bir bakıver
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 21:26
4
Valla, kökünü kurutsa çok iyi olur. Ellerine sağlık, derdik; aynen, miskinler yuvası olmuş tekke ve zaviyeleri kapattığı için ellerin dert görmesin Paşam, dediğimiz gibi. Bu ülkenin kurtuluşu, insanların kendilerine çoban arayan sürü muamelesi yapmaktan vazgeçtikleri gün olacaktır.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 22:56
6
Kemalizmde insanları çoban yaptı. Al birini vur diğerine. Kemalizm tarikatıda bu ülkeye çok bedel ödetti. 60 80 darbelerini kim yaptı. Nedense o darbeleri yapanlar kutsanıyor. Bana göre fetöcüler gibi kemalist darbecilerde içeri tıkılmalı ordudan atılmalı
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 16:06
Çağın ihtiyacına göre şekil vermekten kastımız;Bunun adı Saltanat olmazda Cumhuriyet olur,Demokrasi olur.Fakat Ne Cumhuriyetin ve ne Demokrasinin Avrupanın fırınından çıkanını istemiyoruz.Milli olmalı.Cumhuriyette,Demokraside Milli kültürümüzle yoğrulmalı.Bu Müslüman Türk Milletinin taleplerine göre olmalı.Avrupanın taleplerine göre olmamalı.Kurulan Cumhuriyet Avrupanınmı,yoksa Müslüman Türk Milletinin taleplerine göremi şekil almış ve kurulmuştur?Akıllarınıza havale ediyorum.Vicdanen cevap veriniz.Müslüman akılla cevap vermenizi istiyorum.Bırakın entellektüel,mentellektüel bakışları.
kARAR OKURU 17 Temmuz 2019 16:02
Allah aşkına artık "laiklik" kavramını-dolayısı ile M.Kemal Atatürk'ün çağdaş ilkelerini- yüksünmeden ve samimi olarak yazılarınıza almaktan çekinmeyin.Neyin inadıdır ki bir türlü işin özüne gelemiyorsunuz.Varsa yoksa Kur'an ,İslam, müslüman v.s..v.s
Halil 17 Temmuz 2019 15:54
Dinî nasslarda yer alan itaat kavramından uzaklaştırıcı bu tarz yazılar, tersinden bir itaatsizlik kültürü aşılıyor.Bu itaat kavramını herkesin doğru anlamaya ihtiyacı var, reddetmeye değil...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 23:19
0
Yalnızca Allah'a itaat ederim. Yalnızca Allah'a inanır ve Allah'tan yardım isterim. Zatıalinizin itaat olarak tanımladığı tarzı hareket, şer odakları tarafından desteklenen şizofren bir manyağa körü körüne ittiba etmekse ben almayayım.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 15:52
Batıdaki insani ve yüksek değerler aslen İslâm kültürüne ait olmasına rağmen,bizden çalıp,kendi malı imiş gibi dünyaya pazarladıkları ve özellikle islâm coğrafyasını bilerek aşağılık kompleksine düşürdükleri bir projedir.Bizdeki özünden habersiz veya haberş olsa bile kendine göre geçerli sebeplerle bu projenin bir parçası olan,yazar,çizer,akademisyen ve benzerleridir.Bizim değerlerimiz bize fazlasıyla yeter.Batıdan değer devşirmeye ihtiyacımız yok.Sadece özüne dokunmadan çağın ihtiyacına göre şekil verebiliriz.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 15:43
Muhafazakâr yazarlarımıza ne oluyor böyle?Hıristiyanlıkta Katolik mezhebine alternatif Protestanlık ortaya çıktı.Müslümanın ölçüsü Kur'an ve Sünnettir.Değer yargılarımız buna göre şekillenir ve şekillenmiştir.Müslüman bu değer yargılarından uzaklaşmış ve bir şekilde uzaklaştırılmışsa,bunun faturasını isim vermezseniz bile Kur'an ve Sünnete kesmekte neyi nesidir?Karar Gazetesinin bazı yazarları,bizim özellikle İslâmiyetle tanıştıktan sonra bin senede oluşan yüksek değerlerimizi tarihin çöplüğüne atıp,batının materyalist değerlerini kutsamaları ne demektir?
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 15:30
Sayın yazar Gönül Sultanlarına dil uzatmak yakışıyormu kalemine.Kemalist ve lâik bir bakış açısıyla kimlere mesaj veriyorsunuz.Tabiin alimlerinin en büyük alimlerinden Hasan-i Basri hazretleri,Mezhep İmamaları(İmam-ı Azam,İmam Şafii ve diğerleri),İmam Nakşibent,İmam-ı Rabbani,İmam- Gazali ve daha niceleri örgüt liderlerimi idiler?Yaklaşık bir asırdır,Atatürk'ü ilah ilan ederek,heykellerini dikip,secde ve rüku pozisyonunu bu derece açık bir şekilde eleştirip yazabilirmisiniz? Hadi buyurun.Bu sözlerim Atatürk'e karşı değil,onu ilahlaştıranlara karşıdır.Dikkatinizi çekmek isterim.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 22:08
0
Feto da daha düne kadar gönül sultanlarınızdandı. Badeci de rezilliği ortaya çıkana kadar gönül sultanlarınızdandı. Gönül sultanlarının devri kapandı. Şimdi müridlerini peşine takan onlara her istediğini yaptırıyor. Geçmişe takılıp kalmamalı, bu işin sonu felaket.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 22:54
4
Sanki bu ülkede kemalizm tarikatı yok gibi konuşuyo yazar.
istanbullu 17 Temmuz 2019 13:48
bir eğitimci olarak ''öğrenci merkezli eğitim'' constructivizm''yani yapılandırmacılık eğitim modeline(ingiliz modeli) geçtiğimiz günden beridir öğrencileri güya sorgulayıcı eğitim süzgecinden geçiriyoruz. bizim memlekette bunun adı bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak yani önyargılara sahip enterasan bir toplum olduk.sorgulamak bizim için yaftalamaktan öte bir anlam taşımamaktadır. alternatifini ortaya koymadan yaptığımız her zırvalamanın sorgulamak olduğu kandırmacasıyla yaşıyoruz. müslüman için zaten ilim bir hikmettir onu nerede olsa alır. bu bize Peygamberimizden(SAV) bir mirastır.
Muhtefi. . 17 Temmuz 2019 14:40
1
Güzel bir yorum. Fakat çocuklarimiza Özgür, Hür IRADE Asilamaliyiz. Devletten herşeyi beklemeyecgiz. !.Çocuklarımıza Bir Yetişkin gibi davranmaliyiz ki ,O da öyle yapsın. Sorgulasın, İncelesin, Degerlendirsin. Biz izin verelim Düşüncesine Katılalım, Paylaşalım. Partiler üstü iç siyaset üstü Düşünelim.Dusundurelim. Dogmalar, Kalıplar, Zanlardan arinalim, arindiralim.İlim, İrfan. HİKMETLE yürüyelim. Gerisi çıkmaz sokak. !.
E.K 17 Temmuz 2019 13:45
Is Ilhami Hocanin dedigi yerde...Din tacirleriyle olan ortak paydalar ortaya cikarilip cozumlenmeden ne Fetocu avi inandirici olur, nede yeni din tuccarlarinin onu kesilir.
TARAFSIZ 17 Temmuz 2019 13:26
Ak Parti'yi destekleyenlerden bir grup acaba neden artık karşı taraftalar ? Bu yazılardan bir çıkar çatışması olduğunu anlıyorum....
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 13:22
Nihayet özetin özeti bir yazı.Nihayet özeleştiri.Nihayet doğru bir teşhis yolunda atîlmış bir adım.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 13:01
Hurafeler den arındırılmış sapık saplantilardan uzak STK lara ihtiyacimiz var. İnsan fıratı aidiyetsiz düzgün yasayamiyor yada çok az başarı gösteriyor. Bizler yine pir sultan abdallari Mevlanarimizi geri istiyoruz.
istanbullu volkan 17 Temmuz 2019 12:50
15 temmuzdan müslümanlar aleyhine anlamlar çıkarmak yalnız gavurların işine yarar ve yaramaya da devam ediyor. atalarımızın kurduğu devletlerde tarikatlerin sayısını bilen yoktur herhalde. bu memleketin hamurunda tasavvuf vardır. geçmişte kurulan devletler tarikatler tarafından ele geçirilmedi ve liderler onlar tarafından indirilmedi. hataları devlet biçimlerinde aramayıp müslümanların sırtına devamlı suç yüklemek günah keçisi ilan etmek dünya emperyal sistemin kullandığı bir jargon olsa gerek. müslümanlar yeniden kardeş olmalı ve bu memlekette İslami kazanımlar için mücadele etmeli.
Muhtefi. . 17 Temmuz 2019 15:06
1
Aynen..!.12:50 .Tarikatın ne.oldugunu çoğumuz bilmez. :))..Her Felsefenin, Motivasyonun, Örgütlerin vb Tarikatı (yolu,yollari) vardır. :))..Ashab ı Kiram arasında Bilgi,İrfan,Hikmet sahibleri olduğunu yine bilmezler.Hz Selman ı Farisi vaya Huzeyfetul Yemani r.a ilk akla gelenler mesela Ashab ı Suffa bunlar Hususi İnsanlar. O damar devam etti günümüze Ehli bilir. !..asla GİZLİ AJANDALARI olmaz o insanların. !.Vatan ve Millete Çıkarsız, amasiz, fakatsiz, lakinsiz hizmet ederler. DELİMI NE BUNLAR. .???..evet oyledirler Akil ile bilinmezler. :)).
Muhtefi. . 17 Temmuz 2019 18:00
0
:))).Yorumun sonu tam ÜCKAGITCI, ŞARLATAN. Dinbazlar gibi bitirmişim.Hoşuma gidmedi. !. :))) Eksik kalmis..Özür. !...AKILLA bilinmezmis ya neyle Bilinecek. !.:)))..Biraz da kendimi eleştirelim. Elbette Akılla Fark edilir, bilinir. Fakat Anlamak başka şey. !.Sevgi,Samimiyet, Gönül lazımdır. !...yine de kim Aklını, Akli Devre dışı bırakalım diyorsa. Maksadlidir. Kendini Perdeliyor, *Zombi* arıyor derim. Acizane. .
Mehmet 17 Temmuz 2019 12:44
Seyh uçmaz onu derviş uçurur.Kemalistler,cemaatciler ve siyasal islamcıların herbirinin mehdisi yok mu.Sayin ocaktan halk eğitimli değilse herzaman kendine bir mehdi veya put bulur.Kimileri uçurur,kimileri Allah 'ın sifatlarini verir,kimileri cennetten arsa verir.Peki bu neydiler başarılı oluyorsa suç kimin bizim.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 12:05
Fetö, Müslüman toplumlarda devletin İslam ile arsına mesafe koymasının neticesidir. Devlet İslam'la arasına mesafe koymaya devam ettikçe çok Fetolar çıkar...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 13:39
1
Doğru söylüyorsun kardeş devlet ibadete engel oluyor.Zamanında vakit namazını kılamıyoruz.Zekat veremiyoruz vd.Hele imam falan yetiştirip aramıza koyuyor içerliyorum:((
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 11:59
Ne denilebilir ki. Iyi ki varsınız
YAZIR 17 Temmuz 2019 11:27
Sayın yazar yazılanların sizin kaleminizden çıkması memnuniyet verici. Ancak, yazdıklarınızın adını koymaktan kaçındığınızı seziyorum. Yazdıklarınızın adı "laiklik ve devrim kanunlarıdır". Sizin mahalleye biraz daha cesaret gerekiyor. Saygılar.
Fetö ihanetini istihbarat zafiyetinden bağımsız düşünmek, farkında olmadan bu ihaneti desteklemekten başka bir şey değildir... 600 Yıllık Osmanlı devletinde, şimdi Fetö bahanesi ile linç etmek istenilen kurumlar; devletin bel kemiğiydi. Ama bir kahpe Fetöye müsaade edilmedi. Fetö bahanesi ile İslam'ın kadim geleneğine saldıranlar aslında bilerek ya da bilmeyerek Fetöcülüğün daniskasını yapıyorlar...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 14:20
0
Güç insanı bozar diye bir söz var. Güçlenen, büyüyen, devlete yerleşen bütün yapılar sonunda devleti ele geçirmek ister. Diğerleri de Fetonun yolundan gidip bakanlıkları paylaşmıyor mu, şirketleşmiyor mu, paralel bir eğitim sistemi yaratmıyorlar mı? Artık bunların devrinin kapanması lazım.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 17:24
0
14.20, Cemaatler önemli STK'lardır. Ancak cemiyet için insan yetiştirmeliler, kendileri için değil. Bunun denetimini de ancak İslamal barışık bir devlet yapabilir.
Müslümanları, hatalarından dolayı Batılı olmaya davet edip duruyorsunuz. Yaptığınız iş, misyonerlerin yaptıkları ile bire bir örtüşüyor. Niyetiniz ne olursa olsun yanlış yapıyorsunuz. Bir Müslüman entelektüel olarak Müslümanları hata yapmamaya, İslam'a Kur'an sımsıkı sarılmaya davet etmelisiniz. Kafirin medeniyetine öykünüyorsunuz. İzzeti, şerefi kafir de arayıp duruyorsunuz...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 11:01
Diyorsunuz ki, "Ak Parti iktidarı 17-25 aralık tarihine kadar bu kötülük örgütünün sorular çalarak devlete sızmasını, kumpaslarını, Amerika ile fingirdeşmesini, insanların aile mahremiyetlerini dikizleme ahlaksızlıklarını maalesef görememiştir" Yapmayın, bal gibi görmüşlerdir, görmemezlikten gelmişlerdir. Daha gözümüzün önündeki hadise, PKK'ya savaş açıp, muarızlarını da PKK ile işbirliği yaptığını iddia edenler, devletin resmi ajansından bölücübaşının bildirisini yayınlattı, kırmızı bültenle aranan terörist kardeşini devlet televizyonuna çıkardı. Çelişkiye bakar mısınız?
istanbullu volkan 17 Temmuz 2019 10:12
Türkiye deki cemaat ve tarikat yapılanmasının geldiği nokta açısıından kemalist vesayet odaklarının ve bu arıza ideolojinin yaydığı propagandanın etkisinde kalarak İslami camiayı bir torbaya doldurup toptancı bakış açısının yansımaları bunlar. Bu bakış açısının yüzünden müslümanlar birbirlerine hain gözüyle bakmaya başladı. Kemalist ve İslam düşmanı azgın azınlığın eline müslümanların bu memkekette fazlalalık olduğu türlü yakıştırmalar yaptığı tezlerine haklılık kazandırdığınızın farkındasınızdır herhalde. tartışılması gereken 15 temmuzla beraber kemalist vesayet odaklarının bu memlekette
karar okuru 17 Temmuz 2019 11:13
0
Bu memleketteki müslümanlar kim müslüman olmayanlar kim bir netlik getir bakalımda sözünün nereye gittiğini anlayalım.Mesela sen müslümanmısın veya ben müslümanmıyım.Koy bakalım kriteride sığ sözlerin anlam kazansın.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 11:43
0
11.13, Müslümanlık, Tanrının son mesajına ve o mesajı insanlara ileten elçisine her mevzuda tabi olup, inanmaktır. Kusurların mutlaka hesabı verilecektir ama Müslümanlığa engel değildir.
Karar Okuru 17 Temmuz 2019 10:05
Çocuklara itaat öğretilirken, yanına sorgulamadan sonra şıkkı konmaz ise daha yıllar yılı itaatin, itaat edilmeyecek olanlara bile yapılabileceğini akıldan çıkarmak yanlıştır.
Musto 17 Temmuz 2019 09:35
Belli donemlerde islami ysymsk icin bu tur yapılanmalara ihtiyaç vardı.Sonra usul erkan yazılı metinleri okutmak ve anlatı için ihtiyaç oldu şehirleşme teknoloji ve eğitimin temele yayılması ile faydadan çok zarar vermeye başladılar bunların acilen zaptı rab altına alınıp yerlerine faydalı sivil toplum kuruluşlarının kurulması.
Adnan SAMİ 17 Temmuz 2019 09:25
nerede o cesur çıkışı dillendirecek makam mevki ve ilim sahibi zevat
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 09:11
Müthiş bir yazı. Cesaretle gerçekler anlatılmış. Kutlarım. A.Coşar Antalya
....... 17 Temmuz 2019 09:42
4
Neresinde cesaret var bu yazının? Mevcut iktidarın, fetonun abd ile ilişkisini mahremiyet alanlarını dikizledigini vb. göremediği idda ediliyor.herkesin malumu değil mi görüp de ses çıkarmadıkları? Azicik daha cesaret sayin Ocaktan...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 09:11
Ak Partiye oy vermek öbür âlemde beraat vesilesi kılınıyorsa daha çok kafa yoracağız memleket olarak.
Gazete okuru 17 Temmuz 2019 09:02
Yazar Türkiye'nin hastalıklı cemaat ve tarikat yapılanmasını çok güzel ifade etmiş. İnsan aklını ve iradesini teslim alan, kullanmasını önleyen her türlü dini yapı İslam dışıdır. Yazarın dediği gibi insanlarımızı birbirine bağlayan dini yapılar değil, anayasa ve hukuk olmalıdır. Adalet olmalıdır. İktidar yıllardır kendinin ve kendinden öncekilerin yaptığı yanlışın faturasını siyasetten başka herkese kesmiştir. Oysa gerçek sorumlu bu yapılaşmaya yıllardır göz yuman, ortak hareket eden siyasettir. İkinci derecede sorumlu olan binlerce kişi işinden olmuş, hayatı kararmıştır...
ÖMER AKBULUT 17 Temmuz 2019 08:47
VALLAHA DOĞRU SÖZE NE DENİR!. DOĞRU...!
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 08:22
Çok zeki bir hirsiz! Hırsızlığını mesrulaştirmak için, bir banka soyuyor. O bankayı soyarken kendisini gizlemek için gerçek hirsiz onun hirsizliğini bilenler yapmiş gibi milleti uyutarakak kendi suçunu soyduklarina attiyor. Sayin yazar sizde esas hırsızı değil, hırsızizlığı önleyenleri cezalandıriyorsunuz.....
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 09:18
2
Kel alaka derler ya, tan böyle olmuş. Yazarın yorum ve tespitleri %100 yerinde. Bu arada Chp'ye oy verdiğimi de belirteyim.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 11:07
1
9.18, Kime oy verdiğini söylemene gerek yok.
alperen 17 Temmuz 2019 08:17
Kanaatimce itaat kavramını dışlayıcı bu yazı oldukça tehlikeli.. Terbiyeyi ve kemalatı intac edecek müspet itaat ortamını hayattan uzaklaştırdığınızda demokratik hürriyet adı altında dilediğini yapan serseri,bencil,terbiyeyi bile bizatihi kendinde arayan bir güruh ortaya çıkıyor..İtaat fıtrattır,vazgeçilemez olgudur ve insan hayatı itaat merkezli yürür.Hürriyet dahi itaat zemininde gelişir.İtaate bağlı olmayan hürriyet anarşi doğurur..Mesele bunu sağlam zemine oturtacak"İtaat kültürü"oluşturmaktadır..
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 09:18
0
İtaat ancak yasalara olursa toplum hayatı düzenli olur. Kerameti kendinden menkul, ne olduğu belli olmayan, kendini merkez olarak konumlandıran bütün yapılara itaat felaket getirir.
......... 17 Temmuz 2019 09:49
1
O dediginiz türden itaati dışlamıyor yazı.. O itaat inananlar için Allah'a Resulüne ve Kitabına olur..gerisi kelimenin tek anlamıyla ahmaklıktır.. koyunluktur gudulmeye razı olmaktır.anlasilan bu çarpık itaat kültürü turkiyenin daha 100 lerce yılını harcayacak....
bir okur 17 Temmuz 2019 10:01
2
Yani diyorsun ki hakkını hukukunu arayan bireyler değil de koyunlar yetiştirelim öyle mi?
Maraşli 17 Temmuz 2019 10:53
0
Şahıslara itaat sakat bir anlayış. Olması gereken sağlam oluşturulmuş kanun ve kurumlara itaat olmalı. Tabi itaatten ne anladığınız da önemli. İtaat derken anarşi çıkarmamak sorunları yapıcı şekilde dile getirmek mi. Yoksa kol kırılır yen içinde kalır mı?. O kol gider gider sonra mazallah sakatlık tüm bünyeye yayılır.
Yüksel dinçer 17 Temmuz 2019 07:41
ülkeyi yöneten ve kararlar alan yöneticilere bundan daha aydınlatıcı bir dille'anlamıyorlarsa gidip evinde çekirdek çıtlatsınlar en büyük beka sorunu dini saplantılı idarecilerdir
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 07:24
Resulullah istişare sonuçlarına uyardı.Sahabe,minberdeki halifeye"Seni,kılıcımla düzeltirim.. "diye açıklama isterdi..Şu biat bağnazlıgında,bırakın okumamışları,devletin zirvesinde veya kelli felli ilim adamlarının bile akılları başkasının cebinde..İslam anlayışları bu..Hani,Asr-ı Saadet örneğimizdi..Çok yazık ve vebal bu biat kültürü sarmış insanları..Okumayan düşünmeyen et kafa ordusu bunlar..Zemin hala müsait vesselam herşeye..selamlarımla
Maraşli 17 Temmuz 2019 10:55
1
Kardeşim bak bakalım hangi oluşum hangi siyasal İslamcı peygamber ve halife dönemini esas alıyor. Peygamber ve şuurlu sahabeleri sadece emevi anlayışında sos olarak kullanılıyor, bir mesruiyet kalkanı olarak kullanılıyor. Az ve öz yok iyi yok bunlar başka filan demeyeceksin. Ya adam gibi sistemde konumlarini belirleyecek yada var gücünle tarikat cemaat yapilariyla mücadele edip bitireceksin. Asıl mücadele kafayla olur bu arada hapse tikarak vurup kırarak zor..
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 06:08
Çok kıymetli bir yazı, acizane tamamına katılmakla beraber:" ...17-25 Aralık politik darbe teşebbüsüne kadar bu kötülük örgütünün sorular çalarak devlete sızmasını, kumpaslarını, Amerika ile fingirdeşmesini, insanların aile mahremiyetlerini dikizleme ahlaksızlıklarını maalesef görememiştir" kısmı hakikate uymuyor. Ak parti'nin kendisi, seçmenleri, medyası ve ekonomik örgütleri dahil Fetullahçı çetenin yaptıklarından haberdardı. AK Parti/Fetullahçı çete ortaklığı ay ve güneş kadar gerçekti. Sadece parti çıkarlarına yaradığı için sessiz kalıyorlar ve arsızca savunuyorlardı.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 06:05
Dini örgütlenmelerin yanında seküler örgütlenmelerin içlerinde de siyasal hayatı etkilemeye yönelik amaç taşıyan niyetler olagelmiştir.Dini cemaatlerin katı hiyerarşik yapıları kolay değişmeyen yöneticiler aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerin etkisi ,toplumdaki dini içerikli görüntülerin toleransla karşılanması ,yabancı istibarat örgütlerinin ilgisini üzerlerinde toplayıp bu yapıları kendi kararlarını uygulama alanına dönüştürmekte. Devletin ihtiyaç duyduğu personeli alırken kılı kırk yararak incelemek çok ama çok gerekli.
İşte budur. FETÖ hakkında okuduğum en akıllı, sağduyulu, net özetleyen yazı. İşin ekonomik çıkar boyutuna da girseydiniz keşke: Dini örgütlenmeler, cennete gitmek için iyi insan olmayı değil, bu dünyada cenneti yaşamak için ekonomik dayanışmayı hedefler. Öğrencilikte yurt, dershane, gelecek, aş, iş; iş insanına hazır müşteri, kredi, açılan kapılar.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 04:46
Oya göre cennet ve cehennem tasnifi yapanlara diyânetin bir uyarısını duydunuz mu? Neden? Muhâlefete oy veren cennete gider, denseydi. Sonuç ne olurdu? Dinimiz ile siyâset yapanlara sesimiz daha gür çıkmalı. Siyasetçileri aynı dille eleştirmelisiniz. Cemaatleri bu hâle kim getirdi? Vurun cemaatlere oh ne kolay... Menfaat devşiren cennet pazarlar. Cennet pazarlayan her haltı yer.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 04:34
Cennet pazarlama saplantısını bir siyasi parti seçimde kullanıyor ve buna inanan bir güruh var. Mehmet Bey,oy için her yol mübah diyen anlayış ne olacak? Oy için cemaatleri sırtına kambur eden kim? Siyasi demeç veren gazetede destek duyurusu yayınlayan cemaatlere hukuk dairesinde müdâhele edilmeli. En azından uyarılmalı. Bu konuyu bir de teşvik edenler siyasiler üzerinden ele almanızı istirham ederim. Saygılar...
? 17 Temmuz 2019 04:08
İnşallah bir daha çıkmaz.Hiç bir grup, başka grupları yönetmeye kalkmasın.Heterojen kırılgan bir yapıya sahibiz.Baskınlık aşırılık bu toplum yapısında iç karışıklık demektir.İçimizde kuzu gibi dış dünya da aslan gibi olmak zorundayız.
Anladık, itaat kültürü iyi bir şey değil. İyi tamanda bu memlekette 100 senedir dipçik marifeti ile bu kültür yasaklandı. Ama gene kabahatli itaat kültürü... Batıda da zaman zaman körü körüne itaatin sebep olduğu toplu intiharlara, katliamlara rastlıyoruz. Böyle bir durumda Batılı entelektüeller kabahati ittat kültütüne mi yüklüyor yoksa bu kötülükleri daha önce ortaya çıkramayan istihbarat birimlerini mi ikaz ediyorlar? Kendi geleneğinize sövmek için Batıcılığın arkasına sığınmayın...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 12:42
0
kendi zaaflarimizi elestirmenin ve degistirmeye calismanin baticilikla bir alakasi yok. siz de elestirerek toplumun ve ulkenin gelismesine katki yapin lutfen. yoksa hamasetle nal toplamaya devam ederiz...
Süleyman d. 17 Temmuz 2019 02:13
Önce : dünyevi bir organizasyon olan "parti-pırtı" işlerindeki kodları ‘itaat kültürü’nden bir ayıkla; sonra uhrevi konulara sıra gelsin ! Tarikat kültürünü aklı kapıda bırakıyorlar yanılgısından hareketle yok saymak ; Aklın nizamiyeden içeri alınmadığı askeri strateji nin omurgası olan "emir-komuta" dan bile habersiz olmaktır! Kışlada da, tekkede de kendi yasalarıyla sınırlı olmak kaydıyla "emir demiri keser" ! Eğer: "ben Kuran sınırlarında da olsa bir öndere uyulmsından rahatsız oluyorum" DİYORSAN bilesin ki İslam üç kişi bile olunca birinin önderlik yapmasını emrediyor???
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 11:21
2
Doğrudur ama üç kişi olunca yolsuzluk yap, hırsızlık yap, kul hakkı ye diye emretmiyor. Şeytana uymayın, birbirinizi uyarın, iyilik uzerine birlik olun diye emrediyor. Din ile insanları aldatanlari Allah celasını versin...
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 02:03
Islam matematiksel analitic mantikla ve saf zahir idrakle inanilacak , pozitivist metot ile bakinca hic bir celiskiyi barindirmiyor diyorsun .... uzgunum ama halt ediyorsunuz hurafecilerle sizin haliniz ifrat ve tefrit halidir ... birde resmi idoloji , bazen boslugunuza denk geldiginde elestirdiginiz "kutsal devlet" e yaslanmayi ihmal etmiyorsunuz ,, Sahi şakkı kamer ve miraç için ne düşünüyirsunuz ?
....... 17 Temmuz 2019 17:51
0
Din salt mantık işi değildir, doğrudur.ancak sakki kamer veya Miraç gibi herkesin aynı şekilde anlamadığı, üzerinde tartışma olan konuları da örnek olarak göstermek İslam'ın avam tarafından anlaşılan şeklinden başka bir şey bilmemek demektir..
Fizik ile ilgili tartışma platformuna biri aniden yorum yaptı "" Çok konuşmayın Allah 'Ol der ' olur""
01.02, "Ol deyince olduran" Tanrıyı anlamdan Fizik üzerine konuşanlar boş konuşur...
N.Öztürk 17 Temmuz 2019 00:57
21.yüzyılda şeyhlere, dervişlere sarılmanın faturası, olacak o kadar !
Muhtefi. . 17 Temmuz 2019 00:48
Çıkmaz olur mu? ??.:)))..cook çıkarlar Karanlık mağaralardan YARASALAR gibi. :))..sözüm ona DİN ADINA. .!...:))..Şeriat dillerine pelesenk ederler Etimoljik manasını bile bilmez. ALLAHIN HUKUMLERIYLE DIYE en muhteşem sazan kafesleme taktikleri gözleri kapkaranlık bir psikopat-şizofren sürüsü. !..Yoksulu görmez, acizleri, mazlumları, mahsunlari tanımaz.! (Ucundan Yapsa bile REKLAM Olsun) Varsa, yoksa HAKİMİYET Milletin sırtında Tanrı Pazarlama. .Kılıfları binbir cesit,Dehsetler, felaketler .IZIN VEREMEYIZ.VERİLEMEZ, VERMEYECEĞİZ. !.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 00:46
Anadolununun irfani olan cemaatlerin bütün güzelliklerini Yok ettiler. Yazıklar olsun. Türkler islamı anlama şekli mevlevilik naksilik alevilik ahilik tir. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. Başardılar. Bence darbe başarılı oldu. Milleti bir güzel böldüler. 15 temmuz halk liderinin arkasında durdu. Başarı bu basiret sahibi milletindir. Anadolunun has evlatlarinindir. Bu milletin anası kar yağarken önce mermisini örtmüştür evladıni değil. Anadolu türktur. Türk olmak bu toprakların havasını teneffüs etmek bambaşkadır vesselam.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 00:25
Recep Tayyip Erdoğan diye tezahürat eden yığınların sizin dediğiniz aydınlanmayı yaşadığını sanmıyorum. O yığınlar hala kutsal gördükleri bir kişinin dudaklarına bakarlar. Bu düzen öyle kolay kolay değişmez.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 00:11
Cübbeli Ahmed’in ‘Halid’i kolundanım diyen cennete gider’, Uşşaki Şeyhi’nin ‘Elimi öpen cennete gider’, Alpaslan Kuytul’un ‘Peygamberimizi meydanda gören bacılar var.’ Adıyaman Menzil ekibinin ‘Şeyhimizin gözlerine bakan içkiyi bırakıyor’ gibi sözleri tespitlerinizin doğruluğunu gösteriyor.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 00:12
Harika tespitler yapmışsınız. Yeni Fetoların olmaması için acilen mehdiliğin, kutsal şeyhlerin dinde bulunmadığının, bu yapıların içinde şirk barındıran din dışı yapılar olduğunun halka anlatılması, bu yapılara son verilmesi gerekir. Bu konuda seferberlik ilan edilmeli.
KaRAR OKURu 16 Temmuz 2019 23:59
Atatürk bu hurafeci zihniyetten kurtulmak için çok gayret etti. Onların artıkları şimdi vücudun her yanına yayılmış ülkenin tüm enerjisini tüketmektedir. Bu yüzden Atatürk'ten nefret ediyorlar, hakaret ediyorlar. En tepedekinden en aşağısına kadar olana kadar ADALETLİ bir temizlik şart. Gerçekten samimi, mümin insanımızın rahat etmesi adına şart, gençlerimizin dinden tamamen uzaklaşmaması adına şart. En basit yolu ise bunlara giden AK akçeleri kesmektir. Artı sol zihniyetin milletin gerçek değerlerine yaklaşmasıdır.
KARAR OKURU 17 Temmuz 2019 14:08
0
Atatürkü anmanız güzel..Tespitleriniz dogru..Son cümleniz..Millettin gerçek degerleri dediğiniz nedir.Millet olma şuuru siyasal islamla hırplanmış zavallı bir halk ile karşı karşıyayız.Problemlerini özeleştiri ile teşhis etmesinin önünde binlerce engel olan gariban halk.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN