Yarısı vergilere gidiyordu, müjde geldi! Uygun fiyatlı bilgisayar ve oyun konsolu satışı başlıyor!

Yarısı vergilere gidiyordu, müjde geldi! Uygun fiyatlı bilgisayar ve oyun konsolu satışı başlıyor!

Dünya genelinde uzun süredir var olan, son yıllarda Türkiye'de de devletin teşvik ettiği 'yenilenmiş telefon' kapsamı genişliyor. 'Yenilenmiş ürün' yönetmeliğinde yapılan değişiklikle artık yenilenmiş bilgisayar, oyun konsolu, modem, akıllı saat gibi elektronik cihazlar uygun fiyata satılabilecek. Devlet desteği olduğu için vergi indirimi ve taksit imkanı da sağlanacak. İşte detaylar...

Yenilenmiş akıllı telefon satışlarının ardından bilgisayar ve konsol gibi talebin oldukça yüksek olduğu teknolojik ürünler için de yeni bir karar alındı. Artık yenilenerek satılan ikinci el ürün kategorisine bilgisayar, konsol, akıllı saat ve modem de dahil edildi.

YENİLENMİŞ BİLGİSAYAR, OYUN KONSOLU, MODEM SATIŞI BAŞLIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile, yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldığı görüldü. Artık, akıllı telefonlarla birlikte yenilenmiş bilgisayar, konsol, akıllı saat ve modem satışı da yapılacak.

Shiftdelete'te yer alan habere göre, yapılan değişiklik sonrasında bugün itibariyle pil ömrü yüzde 85'in altında olan akıllı telefonlar yenilenmiş olarak satılamayacak. Fakat bu durumdaki cihazlara sıfır pil takılması da zorunlu değil. Testleri başarıyla geçen ve belirtilen aralıkta, yani yüzde 85 üstü durumda olan piller ile değiştirilerek satılabilecek.

Buna ek olarak, mevcutta yenilenmiş akıllı telefon satışı yapan şirketler, listeye yeni eklenen ürünlerin de satışını gerçekleştirebilecekler. Yani her ürün için ayrı bir başvuru şartı aranmayacak. Ayrıca üretici veya ithalatçı ile de direkt olarak yetkili servis sözleşmesi yapabilecekler.

en-ucuz-playstation-5.jpg

'YENİLENMİŞ ÜRÜN' YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'de paylaşılan 'yenilenmiş ürünlerin satışı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik' şöyle:

MADDE 1- 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan '57.' ibaresi '57/A, 58.' şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(10) Pil kapasitesi %85'in altında olan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satışa sunulabilmesi için pillerinin değiştirilmesi zorunludur.

(11) Yenileme merkezleri, ilgili standarda göre alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması şartı ile ayrıca yenileme yetki belgesi almasına gerek olmaksızın Ek-1'de yer alan tüm ürünler için yenileme yapabilir.

(12) Yenileme merkezlerinin 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca yetkili servis istasyonu sıfatıyla faaliyet göstermelerine ilişkin olarak;

a) Yenileme merkezleri, Ek-1'de yer alan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı ile yetkili servis sözleşmesi yapabilir.

b) Ek-1'de yer alan ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı olan ticari işletmelerin yenileme merkezleri, bu ürünler için kurulması zorunlu olan yetkili servis istasyonlarından biri olarak faaliyet gösterebilir.

(13) Yenilenmiş olan bir ürün birden çok yenilemeye tabi tutulabilir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan 'On' ibaresi 'Otuz' şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12. maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(12) Yenileme merkezlerinin şubelerine ilişkin olarak;

a) Yenileme merkezi, bu Yönetmelik kapsamında yürütülen faaliyetlerin tamamının veya bir kısmının gerçekleştirilmesi için 8. maddedeki sermaye şartı dışında bu Yönetmelikteki diğer şartları sağlayan kendisine bağlı şubeler kurabilir.

b) Şubenin faaliyete geçebilmesi için Bakanlıkça veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından şubeler için belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özelliklere uygun olarak alınmış hizmet yeri yeterlilik belgesine sahip olması ve Bakanlığa bildirimde bulunması zorunludur.

c) Bu Yönetmelik kapsamında şubeler tarafından yürütülen faaliyetler bakımından şube ve bağlı oldukları yenileme merkezi müteselsilen sorumludur.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 17. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(2) Ek-1'de yer alan yenilenmiş ürünlerin uzaktan iletişim araçları kullanılarak satışa sunulması halinde bu ürünlerin kullanılmamış mallardan ve diğer kullanılmış mallardan ayırt edilebilecek şekilde ayrı bir kategoride satışa sunulması zorunludur.

(3) Yenileme merkezi, şube, yetkili satıcı ve yetkili alıcı, yenilenmiş ürünler için Bakanlık tarafından belirlenen ayırt edici logoyu reklam ve tanıtımlarında kullanabilirler.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla yenileme yetki belgesine sahip ticari işletmelerden ödenmiş sermaye tutarı otuz milyon Türk Lirasından az olanlar, 1/1/2024 tarihine kadar ödenmiş sermaye tutarını otuz milyon Türk Lirasına tamamlar.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

3) Akıllı Saatler
4) Bilgisayarlar (Dizüstü, Masaüstü)
5) Oyun Konsolları
6) Modemler

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar
Diğer Haberler
Son Dakika Haberleri
KARAR.COM’DAN