Back To Top
Türkiye bir muhacir ülkesi!

Türkiye bir muhacir ülkesi!

 - Son Güncelleme: 29.07.2019 Pazartesi 09:09
- A +

Ankara coğrafî olarak Anadolu’nun merkezinde. Ankaralı olarak bütün bildiğim atalarım burada yerleşik. Bu yerleşiklik en fazla 9-10 asır önceye götürülebilir. Anadolu, esas olarak Malazgirt zaferinden sonra Türkistan’dan, Horasan’dan göçen Türkmen boyları tarafından iskân edildi. Ülkemizin her yerinde (eğer değiştirilmemişse) bu boy adlarına rastlanır.

Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Malazgirt’ten 5 yıl sonra Anadolu’nun batısında, İstanbul’un burnunun dibinde İznik’te devletini ilân ettiğine göre, Malazgirt öncesi ve sonrası bu ülkeye yerleşenler büyük ve güçlü bir topluluk meydana getiriyor olmalıdır.

Türkmenlerin Anadolu’ya yerleşmesine yerli ahali nasıl bir tepki verdi? Çatışma olduğuna dair bilgi olmadığına göre, bu muazzam iskân süreci tepki ile karşılanmadı. Anadolu’ya büyük göçün işgal veya istila şeklinde olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelenler üstün savaş güçlerine dayanarak yerleşik ahaliye şiddet uygulamadı, kimse yerinden yurdundan edilmedi, herhangi bir katliam yaşanmadı. Yeni unsurlar öncelikle göçebe geleneklerine uygun olarak kır kesimlerinde hayatlarını idame ettirdiler. Sonra yerleşim merkezlerinde kendilerine yer buldular veya yeni yerleşim merkezleri kurdular. Yerleşik halkla bir çatışma olmadan hayatlarını devam ettiler. Kısa sürede hakim unsur olan Türkmenler öyle bir maya çaldılar ki, bu barış içinde bir arada yaşama mayası tuttu. Savaşlar siyasî otoriteler arasında oldu. Hatta, bu yeni gelen unsurların meydana getirdiği siyasî otoriteler (beylikler) arasında da çatışmalar yaşandı.

Anadolu’ya Selçuklular zamanında olduğu gibi, Osmanlı döneminde de kuzeyden, doğudan ve güneyden Müslüman göçleri oldu. Bunların hatıraları günümüze çok fazla ulaşamadı, fakat 18. Yüzyıldan başlayarak ve bilhassa 19. yüzyılda Anadolu ciddi göçler aldı. Hatta 19. Yüzyılda Anadolu’ya Müslüman göçü bir devlet siyaseti şekline büründü. Anadolu’da Müslüman gençlerin askerlik süresinin uzamasından (15 yılı bulmuştu) ve uzun süren seferlerden ötürü Hıristiyan nüfus  Müslüman nüfus aleyhine gelişmeye başladı. Osmanlı merkezi bu yüzden Batıdan, Balkanlar’dan çekildiğimiz yerlerden gelen nüfusu kabul ettiği gibi, 19. Yüzyılın sonunda Kuzey doğudan, Kafkaslardan gelen göçleri ülkenin çeşitli bölgelerine dağıttı. 20. Yüzyılın başında Balkanlardan büyük göçler yaşandı. Bilhassa Balkan harbinden sonra büyük kitleler İstanbul’a, oradan da Anadolu’nun muhtelif yerlerine göçtü.

Ülkeye gelen bu yeni unsurlar için etnik ayrım uygulanmadı. Müslümanım diyen, muhacir olarak kabul edildi ve bunlar ülkenin nüfusunun bütünlüğü içinde yerlerini aldılar.

Bu göçler, Cumhuriyet’ten sonra de devam etti. Bir ara, Balkanlardan göçenlerde “Türklük” aranır oldu. Türkiye’ye göçmek isteyen başka etnik kökenliler, bu tahdidi de aşarak gelmeyi başardılar. Zulüm ve baskılara dayanamayarak sınırlarımızı zorlayan Bulgaristan Türklerinin göçü son kitle göçü oldu.

Hasılı kelâm, bugün Türkiye nüfusunun belki de çoğunluğunu bu göçlerle gelenlerin nesilleri teşkil ediyor! Bu yüzden “Türkiye bir muhaciristandır” diyoruz. Bu topraklarda 20. Yüzyıla kadar farklı dinlerden büyük kitleler esas unsurla çatışmaya girmeden yaşadı. Kültürler birbirine yaklaştı. Hâkim unsur, azınlık konumundaki unsurları taciz etmedi, tehdit etmedi. 19. Yüzyılda başlayan Avrupa merkezli ayrıştırma politikaları, Anadolu’nun Hıristiyan ahalisinin bu topraklarda sonunu getirdi.

Bu kadar tarihe niye daldık?

Suriye meselesi bizi yeniden büyük muhaceretlerle karşı karşıya bıraktı. Biliyoruz ki, Türkiye’ye sığınanlar, Türkiye’nin güneyindeki nüfustan farklı değil. Sınırımız gerçek Misak-ı Millî sınırları olsa idi, bugün Türkiye’ye sığınanların büyük çoğunluğu vatandaşımız olacaktı. Aynı ülkenin vatandaşları olmakla kalmayıp, kültürel olarak da daha fazla bütünleşecektik.

Suriye meselesinin bu kadar uzun süreceği, dallanıp budaklanacağı başlangıçta tahmin edilmiyordu elbette. Sivil halkın sınırlarımıza dayandığı sırada Avrupa ülkeleri gibi şiddet uygulayarak bunu önlemek yolunu seçebilir miydik?

Ben buna ihtimal vermiyorum; hükümetler bunu yapmaya kalkışsa idi, millet karşı çıkardı.

Şimdi 4 milyon Suriyeli ülkemizde ve kirli savaş 9. Yılında…

Türkiye’nin her yerinde onlara rastlayabilirsiniz. Onlara sığınmacı veya mülteci gibi davranıldığını söyleyemeyiz. Belki misafir muamelesi görüyorlar.

Eh bir atasözümüz “misafirlik üç gündür” der!

Suriyelilerin ülkemizdeki varlığı konusunda daha uzun vadeli düşünüp ona göre uygulamalara yönelmeye ihtiyaç var. İstanbul gibi büyükşehirlerde büyük gettolar oluşturmalarına göz yumulması doğru olmamıştır. Ülkeye belli bir plan dahilinde dağıtılmaları, bulundukları yerlere uyum sağlayacak bir konum kazanmaları gerekirdi.

Suriyelilere karşı zamanla yükselen bir tepki oluştu, fakat bu tepkinin büyütüldüğü mikyasda olmadığı kanaatindeyiz. Elbette bu tepkiyi abartan, büyüten merkezler vardır ve bu da kirli Suriye savaşının bir parçasıdır. 

 

Diğer Yazıları

Yorumlar

Yorumlar 600 Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Karar Yayıncılık A.Ş ve yazar, yapılan yorumlardan sorumlu değildir. Yorumların 600 karakteri (boşluklu) aşmaması gerekmektedir.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 22:59
Hocam çok teşekkür ederm kısa anlaşılr ve yerinde tespitler bende muhacşrim bosnadan nerden ve niçin buraya geldiğini unutup karşı çıkanlar var her yèrden az da olsa kütü vardır bizim tpolumumuzda olduğu gibi büyütmeden ümmet olmalıyız
Ömer GÜNEY 29 Temmuz 2019 20:39
S.A Ben bir Türk olarak Arabı seviyorum. Çünkü Son Peygamber Araptır ve Cennette gidecek milletin çoğu Araptır. Cennet dili de ve Kur'an dili de arapçadır. Selam olsun Hz. Muhammed(S.A.V) izinde giden Araplara! Selam ve dua ile
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 21:24
0
1) Hiç bir kavim Peygamber onlardandır, diye sevilmez. Biz Peygamberin ırkını değil, ahlakını seviyoruz. 2) Cennete gidecek milletin çoğu Arap'tır, diyen bir din varsa, o Allah'ın dini değildir. 3) Cennet dilinin, ırkçı Araplar gibi Arapça olduğunu ya da ırkçı Yahudiler gibi İbranice olduğunu iddia etmek, her biri Allah'ın ayetleri olan dillere hakarettir; Allah adına konuşmaktır.
Abdullah birisi 29 Temmuz 2019 22:04
0
Bende ve büyük çoğunluk hz peygemberi sever..amenna..arap olduğundan değil ama..yüce allahın elçisi ve en sevdiği kulu olmasi hasebiyle..arabın arab olmayana bir üstünlüğü yoktur..üstünlük takva iledir sözüde ona ait..cennete hangi çoğunluk milletin gideceğini kim bilebilir allah dan başka..hep aynı bağnazlık ve ayrimcilik..milleti dinden imandan soğutursunuz
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 22:21
0
Ömer kardeş peki Allah,Tevrat, İncili, Zebur ve Sahifeleri neden Arapça indirmedi..?Hz.Peygamber(sa) den önceki peygamber ümmeti,cennete gittiğinde Arapça bilmiyor.Ne olacak gariplerin hali..?
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 22:29
0
Peygambere en çok eziyet veren araplar olmuştur. O zaman Kahrolsun Araplar !!! .. yok yok ırkçılık mübarek ayağın altında kaldı.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 22:46
0
Sana hurafelerinle mutluluklar dileriz.
Adınızı O 29 Temmuz 2019 23:05
0
Sırf cennette kolaylık olsun diye Arapça kurslarına başlayacağım, inşallah yakında. Gelinim torunlara Türk isimleri koymak istedi, engel oldum, hepsine Arap ismi koydum, isimleriyle müsemma olurlar ümit ederim.
Göç 29 Temmuz 2019 19:53
Avrupanin sınırında yasayipta goc almamak mumkun mu? Avrupada gocmen olmayan ulke var mi? Yok. Birak Avrupayi iran ve Arab ulkelerinde bile goc almayan bir ulke var mi? Goc tarih boyu hep olmustur. Onceleri dışa göç varken, 1735 Rus soykirimindan kacan Kirim, Kafkas goclerinden bugune dıştan içe dogru göç surekli olageldi. Dunyada ve cevresinde neler olup bittiginden haberi olmayan Mamallar fikir beyan etmesin.
Adınızı giriniz 29 Temmuz 2019 20:22
4
Gümrük kapılarının, pasaportun, uluslararası göçmen hukukunun olmadığı yüzlerce yıl önceki göçlerle şimdiyi karşılaştırmak için bir şeyler içmiş olmak lazım. Suriye'nin kuzeyde küçük bir bölümünde bölgesel savaş var, oraya bile akrabaları ile bayramlaşmaya gidiyorlar. Asayişin berkemal olduğu asıl büyük Suriye coğrafyasında 18 milyon Suriye vatandaşı yaşıyor, onların durumu ne olacak, aynı Suriye'de güvenli ve mutlu yaşıyorlar.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 19:49
Yazar son paragrafta ne anlatmış?
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 19:19
"Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Malazgirt’ten 5 yıl sonra Anadolu’nun batısında, İstanbul’un burnunun dibinde İznik’te devletini ilân ettiğine göre," Ağa kafayı yemiş milletle dalga geçiyor. Malazgirt 1071 Osmanlı'nın kuruluşu 1290 lar. Birde altına bir sürü yazı yazmış. Beyin melekeleri dumur olmuş.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 17:17
11.38'de yazan vatandaş! Evet onlara da karşı çıkardım. Tıpkı Afganlara, İranlılara, Almana, İngilize karşı çıktığım gibi. Herkes kendi ülkesinde yaşasın. Bu torba bu yükü kaldırmıyor. Patlayacak diyoruz, mezhepçi gözlüğüyle bakıyorsunuz. Yabancıya mülk satışına izin verildiğinde de biz rahatsız olduk. Çerkez gibi emaneti dağıtmıyoruz. Biz Sevr'i unutmadık arkadaş.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 17:10
Bu muhacir kavramini hukumetin zam kavramini fiyat atarlamasi lafiyla degistirdigi gibi kullanmaniz artik can sikiyor.musluman olmayanlarin zulmunden tasallutundan gelenler muhacir bunun disinda gelenler gocmen multecidir.mesele bu kadar basittir.o yuzden bos laflari birakmak gerek.
Köroğlu 29 Temmuz 2019 16:47
DNA çalışmaları Türkiye'nin gen havuzunun oldukça çeşitlilik içerdiğini gösteriyor. Ortaasya genleri %15in altında. Her yerden de gen var. Sonuçta tarih boyunca İskandinavya'dan (Varengler) Sudan'a (Egenin siyahi köyleri) Fransa'dan (Galatlar ve levantenler) Moğolistan'a her yerden göç almış bu topraklar. Suriyelilerin gelmesi de çok iyi oldu. Ekonomiye katkıları büyük. Kültürleri de kemalist teyzelerin iddia ettiğinin tersine bize yabancı değil. Aynı kültür. Laiki, dindarı, dinbazı; şehirlisi, köylüsü ile aynı kültür. Kalsınlar.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 18:50
4
Belli ki senin ekonomine katkıları büyük. İnsanlar sömürülüyor, karın tokluğuna çalıştırılıyor, doğru düzgün barınakları yok diye hayıflanacağına iyi ki geldiler diyorsun. Vicdanın taşlaşmış. En güzeli Esad'la anlaşıp bu insanları ülkelerine yerleştirmektir.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 19:29
6
Hadi ordan, hangi ortak kültür, hangi ekonomiye katkı, hangi gen araştırması, bu kadar desteksiz atma,
Köroğlu 29 Temmuz 2019 21:22
0
Google'a "gene pool of turkey" yaz. Çıkanlara bak. Suriyeliler diye kafanda yarattığın stereotip de gerçekte yok. 4 milyon farklı insandan bahsediyoruz. Her çeşidi var. Zengin olup yatırım yapanı var, parasız olup ne iş olsa yapanı var. Şehirlisi var, köylüsü var. Alevisi var, sünnisi var. Laiki var, dindarı var. Aynı bizim toplum gibi. Kemalistler farklı fikirlere en tahammülsüz kesim Türkiye'de. Farklı bir fikre sakin sakin akıllı uslu cevap veren bir kemaliste rastlamadım henüz. Gerçi islamcılar da öyle.
bir okur 29 Temmuz 2019 16:36
5 milyon Suriyeliyi aldık ancak 15-20 Uygur Çin'e geri gönderildi. Yazıklar olsun. Bu nasıl muhacir ülkesi. Muhacirin ille de Arap ve günden mi gelmesi gerekiyor...
Çerkez Ethem 29 Temmuz 2019 15:14
Herkes Gelsin. Bu topraklar kimsenin babasının malı değil ! İnsan Yasak Olmaz. Binlerce yıl, milyonlarca insan Hertürlü sebebten geldi ve gelceklerde. Nasılki milyonlarımız savaş olmadığı halde t.c. de, kendini yırtarak avrupaya, abdeye gittiler ve halede gitmeye çalışıyorlarsa, bu insanların 100 kat hakkı var burayada gelmeye ! Bu insanlara savaş açan onları sefil duruma sokan suriyedeki şerefsiz elit, siyasetçilerdi ve şimdi de t.c. nin kolpa elit, siyasetçileri onları zor duruma sokuyor. Halklar heryerde ölüyor, sefil, birbirini yiyor ama elit, siyasetçiler malı götürüyor !
KARDELEN 29 Temmuz 2019 18:27
4
EVET!!!!! Bu Topraklar bizim Babamizin Mali !!! Babasini tanimayanlara sözüm yok…..
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 14:49
"Sınırımız gerçek Misak-ı Millî sınırları olsa idi, bugün Türkiye’ye sığınanların büyük çoğunluğu vatandaşımız olacaktı". Eğer böyle olsaydı onlar yine kendi topraklarında kendi evlerinde yaşıyor olacaklardı. Gelip de bizim yaşam alanlarımızı işgal ediyor olmayacaklardı. Bir parka, pikniğe vs. gidiyoruz ordalar. Bir hastaneye veya okula gidiyoruz ordalar. Nereye gidersek oradalar. Vergimizle toplanan paradan maaş alıyorlar. 10 senedir buna katlandık ama sayıları her geçen gün artıyor. Böyle devam ederse daha da artacak. Burası zengin bir sanayi ülkesi değil. Bu kadar yabancı çok fazla.
KARARLI 29 Temmuz 2019 14:40
Yatacak yeriniz yok! Almanyaya gönderdiginiz Suriyelilerin asagi yukari hepsi egitimli!!! .Arasina karistirip gönderdiginiz pkk elemanlari örgütün yeni bir gelir kaynagi bu kesin. Ne dolaplar dönüyor!!!!!. Merhamet dolmasina koyup yedirdiginiz seylerden biktik Kardesim.. Acizliginde bir son kullanma tarihi olmali DEGILMI...
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 14:23
Sizin için değil genel olarak söylüyorum, hamaset edebiyatından fırsat bulup asıl konuya gelemiyoruz. Halkın çoğunluğu bu uzayan ve kalıcı olma tehlikesi taşıyan misafirlikten hoşnut değil. İşler daha da kötüleşmeden, kavga çıkmadan bu insanlardan mümkün olduğu kadar çok sayıda ülkelerine veya nereye gideceklerse oraya nasıl gönderebiliriz, bunu düşünmemiz gerek. Ama karşı tarafla görüşme olmaksızın kendi kendimize söylenip duruyoruz. Bu konuyla ilgili bazı STK'lar kurulabilir mi acaba?
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 14:06
Madem muhacir ulkesi Turkiye, Uygurlari niye Cin'e olume gonderiyorsunuz? Ne deger var en ilke. Pes dogrusu!
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 13:42
Boş lafa gerek yok.Suriyede savaş bitti.Evli evine.
KONDA’nın düzenli olarak yaptığı araştırmalarını yayınladığı barometrelerin sonuncusu Temmuz 2019 tarihli. Suriyelilerle ilgili dört sorunun Şubat 2016, Temmuz 2019 sonuçları şöyle (Önceki oran 2016, sonraki 2019) : 1) Suriyelilerle aynı şehirde yaşamak ister misiniz : 72 -40. 2) Suriyelilerle aynı mahallede yaşamak ister misiniz : 57 – 31. 3) Suriyelilerle aynı apartmanda yaşamak ister misiniz : 41 – 21. 4) Suriyelilerle aynı evi paylaşır mısınız : 14 - 7. ANLADIN MI, Sayın Doğan ?
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 13:06
Sayın yazar kabul edin, ülkeyi yönetemediniz, bir adım sonrasını bile planlayamadınız, ihvancılığınız da siyasal İslamcılığınız da iflas etti. Arap gerçeklerinden habersiz Arap coğrafyasında at koşturmaya kalktınız. Ekonomiyi batırdınız. Halkı kutuplaştırdınız, boş hamasetle dünyayı fethettiğinizi sandınız. Vebaliniz büyük.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 12:56
10.59'da yazan arkadaş. Moğollar Abadolu Selçuklu Devleti'ni yenip uzun süre yağmaladılar. O yüzden gelen Türkmenler batıya yığıldı, Osmanlı güçlendi. Timur ise taş 1492'de geldi. Bence sen tarihe bir göz at istersen.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 13:00
Benim anladığım, ülkenin her yerine eşit olarak dağıtılırlarsa sorun çözülür diyorsunuz. Eskiden solcuları fildişi kulede yaşamakla itham ederdik ama diğer kesimde de aynı durum mevcut gibi.
Levent 29 Temmuz 2019 12:49
Yazar Türkiye muhacirler ülkesi diyor. Ama yanılıyor Türkiye asimile olmuş halklar ülkesidir. Karadeniz'in 100 yıl öncesine baktığında, orta Anadolu erenlerin en baktığında, Hatay, Karataş tan Mersin e baktığında, Ege'nin tüm köylülerine baktığında bunları görebilirsiniz.Daha İstanbul'daki asimilasyonu anlatmadım.
Türk oğlu ! 29 Temmuz 2019 12:27
Türkiye muhacir ülkesiymişte bilmem ne. Savaşarak alınan yer muhacir yeri olmaz bunu o kafanıza sokun. Türkler kanlarıyla Vatan yapmıştır bu toprakları. Çok istiyorsanız alın Suriyelilerinizi, gidin oluşturun ordunuzu savaşıp kurun devletinizi. Belki biz de gezmeye geliriz ülkenize. İki de bir hakaret ettiğin M.Kemalin kurduğu devletle ve ordusuyla kabadayılık yapma. Suriye'liler GİDECEK (nokta)
Hayret 29 Temmuz 2019 10:14
O değil de yazar Atatürk'ü unuttu mu ne.
sürçü lisan ettiysek, affola 29 Temmuz 2019 12:15
3
hiç unutur mu, 30 ağustosa var önümüzde ,hazırlık yapıyordur...
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 10:06
Yazarın yorum ve görüşleri genelde eleştiri alıyor yanılıyor muyum? Aldatmacaları yutacak hal kalmadı millette
karar okuru 29 Temmuz 2019 10:01
şamda cuma namazı
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 12:07
1
10:01, o eskidendi, şimdi hedef Lazkiye'de Bayram namazı...
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 09:59
Ne güzel İslamcı tarih. Neden yok, sonuç yok. 200 yıl önceki göçlerden söz edip bugünle karşılaştırma kafası nedir? 200 yıl önce her devlet göç almak isterdi. İşlenmemiş toprak vardı, çalışacak-savaşacak adam lazımdı. Yeni gelenler eskilere yük olmazdı yani. Suriye iç savaşına ise hiç girmeden sığınmacılar bir sabah çıkıp gelmiş numarası yapmalar. Yazık sayın yazar yazık.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 12:42
1
Eskiden hep göç vardı. Yaşam toprağa bağlıydı. Güçlü olan kavim zayıfları önüne katıp sürüyor, göç dalgaları oluyordu. Şimdiki gibi içişlerine burnunu soktuğun bir ülkenin sana hediyesi olarak göçmenler gelmiyordu.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 09:02
Anadolu'nun bir göçmenler beldesi olduğu gerçek. Etrafımızda bakın bir, kaç tane orta Asya'dan gelmiş tipik "Türk" göreceksiniz ? Toros yaylalarında belki birkaç yüz kişi. Ezici çoğunluk, Bulgara, Sırpa benzeyen Balkanlı'dan, kartal burunlu Kafkasyalı'ya, Arap yada Acem esmerlerinden, Girit-Rodos tipine kadar ırksal açıdan hiç te Türke benzemeyen emvayi çeşit insan.
Türk oğlu ! 29 Temmuz 2019 12:24
4
Sen işin esasını anlayamamışsın be birader.Türkler ordularıyla geldiler ve o saydıklarının kızlarını karı yaptılar.Haliyle tipik değişme olur. Gen yine Türk anlayacağın.Birde Kütür emperyalizmi diye birşey var. Türk'ler pek beceremese de bir nebze yapmışlardır değil mi.Sen Türk'ü sadece çekik gözlü mü sanıyorsun. Hey Yarabbim sen sabır.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 15:13
3
Türk oğlu !; Sen bir Özbekistana uğra ve Türkiye'den geldiğini belli etmeden onlara Türkiye Türklerini sor, sana verecekleri cavaba katlanamazsın ve en iyi ihtimalle ilk uçakla kaçarsın, en kötü ihtimalle de kodesi boylarsın.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 08:59
Ne şiş yansın ne kebap! Tepkiler neden oluştu hiç düşündünüz mü? Suriyeliler kardeşimiz! Ülkenin yarısı terörist! Bu söylem ve diğer ipe sapa gelmez politikaların katkısı ne olmuş, hadi bir düşünün de ortaya salata türü yazı kalem almayın. Sıkıcı oluyor.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 08:39
Şam’a bakınca ağızlarının suyu akanlar salyalarıyla kaldılar ortalıkta. Suriyelilere bakınca oy görenlerin, İstanbul hezimetinden sonra akılları başlarına gelmeye başladı. Erdoğan’ın yedek kulübesinde beklettiği, seçmen yaşında olan Suriyeli bir buçuk milyon civarında. Sadece İstanbul’da yediği fark sekiz yüz bin. Onlara vatandaşlık verip, seçmen yapacaktı ama yet-mi-yor. Şimdi onları gönderip, halkı yatıştırmayı umuyor. Bu savaştan para kazanmadan çıkmaya da niyeti yok. Güvenli bölge kurulsa da, müteahhitlerime iş çıksa beklentisinde.
ERKAN DOĞAN 29 Temmuz 2019 08:32
Şu islamcı Arkadaşlar hep aynı terrane. Burası göç ülkesi.Tamam kardeşim doğruda bu hükümet bir yandan şehit muhabbeti öbür taraftan 250.000usd ile vatandaşlık satıyor. Hani kanla kazanılmış bu topraktan kimse bir şey alamazdı. Parayı basınca bak ne güzel alıyorsun hemde en güzel yerinden. Bir suriyeliler mi var afrikalı mı desen Afgan mı desen vs. Bu şu demek etrafınızda ne kadar sorunlu ve fakir ülke varsa vatandaşını bize göndersin. Gel abi gel. islamcıcılar var bu ülkede.
Türk oğlu ! 29 Temmuz 2019 08:25
Bir de yok efendim Suriye yüz yıl önce bizim toprağımız mışta.Yok emperyalitler çizmiş de sınırı.Vay efendim Lozanda verilmişte.Felan fıstık. M.Kemal ve arkadaşları beceremediyse, Sen ve Reis'in gidin fetih/ilhak ne ederseniz edin.Yine bizim toprağımız olsun.Size de gelecekte birileri Suriye'yi Abd ve Rusya'ya kaptırdılar diye hakaret etmez işte.Denediniz olmadı birader.Demek havadan atıp tutmakla olmuyormuş.Suriyeliler Fransız'la bir olup Osmanlı Türk askerine saldırıp bağımsızlık istemedilermi.Şimdi de Faransa kurtarsın.Fransa'yla beraber başlatmıştınız zaten karıştırmayaSuriye'liler GİDECEK
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 08:07
Hakan, Mevlana, Yusuf Ziya burada, Mehmet niye yok ortalıkta, diyordum ki, çıkageldi. Bunların hepsi, aynı kafa. Sen, de ki : Na to kefari, na to mermari. Adamın "kirli" hesapları var. Suriyelileri ülkeye dengeli dağıtıp, yerleştirmeliymişiz. Onlar kalıcıymış. Öyle büyük bir sorun falan yokmuş. Efendi, anketleri takip et, halkın birinci sorunu açlık, ikincisi Suriyeliler ve halk açlık sorununun nedenlerinden biri olarak (Baş nedenini sen bile bilebilirsin.) Suriyelileri görüyor. Sorunu görebilmen için illa kan mı dökülmeli ?
Dede 29 Temmuz 2019 07:47
Anadolunun yerli halklarına--ermenilere,rumlara hatta kürtlere-her türlü ayrımcılığı eziyeti-6/7 eylül gibi varlık vergileri gibi-yap.ama iş araplara gelince ensar muhacir de.bu türkiyeli müslümanların bakışını anlamak gerçekten zor.
Hiç 29 Temmuz 2019 07:24
Gerçeği görüp çözüm uretmedikten sonra bu iş iyice sarpa saracaktır.aklimizla alay eden sayın içişleri bakanı dün bir açıklamasında " ayakları yere basan sağlam bir göçmen politikasi yürüttüklerini" ifâde etti.buyrun burdan yakın.sorun kabulleniş aşamasına bile gelmemiş hâlâ..daha çok canlar yanacak bu durumda..
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 07:11
Tarihe daldik diyor yazar ama , tarihi gerceklerden bir haber. Bilmeden fikir sahibi bir yazar. O da oyleyse demek ki herkes memnunmus . Anadolu mogol istilasindan cok memnun oldu , hele ermeniler oguz boylarinin gelisine bayildi, ooo kardes geldi dedi. Nerden belli ? catisma haberi yok. Irak ta Amerikanin ustlerine cokmesinden cok memnun , direnemeden verdiler ulkeyi , bunu da burdan anlariz. Tamam yaz suriyeli konusunu ama, sirf arguman olsun diye uyduruk cikarimlar yapip komik olmayin lutfen.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 10:59
1
07:11, Anadolu'yu Türk'ün amcaoğlu Moğollar değil, öz kardeşleri olan bugünün Özbeklerinin ataları, kendisi de bir Özbek olan Timur komutasındaki ordular istila etti. Moğollar, Avrupa'yı ve bu günkü İran, Irak, Suriye yörelerini istila ettiler. Önce tarih öğrenin.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 14:30
1
Tarih öğren ve anla yağmacı Cengiz, Timur, hülagü hepsi yağmacı haydut. Tarihten de dünyadan da silindi gittiler. Tarlaları talan eden çekirge sürüleri gibi torunları Özbek, tatar vb. çöllerde aç bilaç gelişmiş dünyadan habersiz geçip gidiyorlar. Selçuklu ve Osmanlı bile bir adım öndedir. Bir de tarih olmuş Romaya bak neler bırakmış dünyaya. Hey gidi çapulcu yağmacı doğulu kültür aç kaldın da batıya mı sığınıyorsun. Avut kendini boş tarihinle aslında tarihinde boş olduğundan bugün boşluktasın.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 14:43
0
Selcukluyu yikan mogol akinlari?Altin orda devleti ? cengiz han falan? Biseyler hatirlar gibi oldun mu ? Tarih ogrenin diyen arkadas?
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 05:35
Aksine rahatsızlık sandığınızdan çok daha büyük. Sizin medya sansürlüyor. Bazıları muhacir ensar edebiyatı yaparken ülkesini sevenler endişeli. Çünkü bu göçün masum bir göç değil hem Suriye hem Türkiye üzerine yapılan bölücü, yıkıcı bir İsrail-ABD planı olduğunu görüyor. Yarın sayıları ikiye katlanacak, uyum değil ayrıcalık talep edecekler.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 05:33
Eğer Misali Milli sınırları içinde kalsalardı eğitimle bir şekilde uyumlarını sağlardık ve bu kadar sorun yaşanmazdı. Sayıları çok fazla olduğu için uyum sağlamak gibi bir dertleri yok, kendi bildiklerini okuyorlar. Kendiliğinden gelen bir göç değil, planlı emperyalist bir oyun. Amaç hem Suriye'yi boşaltmak hem de milletimizin yapısını bozmak.
Neyzen 29 Temmuz 2019 05:28
Ayıp be bir kerede AKP ve RTE beyleri eleştirin Allah için. Bu sorunu biz halkmı çıkardık. Ekonomik, sosyal ihitiyaçlar, imkanların daraldığı da kriz çıkar.Bu milletin durumu ortada aş ve işi olmayan milyonlar var. Ağa Saray derdinde israf itibar içinmiş. Neden bir kez ahlak, adalet, Allah adına eleştirmediniz.Adam hanedanlık kurdu. Millet maddi ve manevi bedel ödüyor.Ağa rahat. Sebep olan, istifa eden yok. Bari özür dileyin halk ve Suriye'lilerden. İnşaatçiler dahi , VERDİĞİMİZ GEÇİCİ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI Özür DİLERİZ diye pano asar. Bunlar milleti azarlıyor. Pişkince.
Neyzen 29 Temmuz 2019 05:17
Ayıp be"Hâkim unsur, azınlık konumundaki unsurları taciz etmedi, tehdit etmedi" demek! Taciz ve tehdit misafirden gelmeye başladı. Bir de ne yapılacağına dair uzun uzun düşünmek lazım mış! Bu mu sizi aydın kaliteniz! Siyasi,ekonomik, güvenlik, askeri,sağlık sorunları hesap edildi mi! Ne imiş 150 bin en fazla tahmin edilmiş.3.7 milyon kişi gelmiş miş. Ürdün, Lübnan geri göndermeye başladı.Ya biz.Toptan ne, nerede olduğu bilinmeyenle doldurduk. Plan önce yapılır, eyleme sonra geçilir. Sorunu yaratmış şimdi kovuyoruz. 2 kişinin ekmeği 5 kişiye yetmez. Ayıp, günah bize de Suriye'lilere de!
Karar Okuru 29 Temmuz 2019 05:07
Maalesef Türkiye dinci mezhepçi bir anlayışla kirli savaşın en baş sorumlularından biri olup, ABD güdümünde girdiği savaştan Rus güdümünde çıkmaktadır. Bu savaş Suriye kuzeyinde Tıpkı ahmakça dalmaya kalktığı Irak ta olduğu gibi bir takım yeni oluşumlara zemin hazırlamıştır. Üstelik kolkola yürünen FETÖ yüzünden ordu ağır yaralar aldı, PKK yı terör örgütü görmeyen Ruslarla dans başlamış oldu. Yarım asır kadar önce boğazlarda ayrıcalık ve Kars, Ardahancivarında bölge talep ederek Türkiyeyi NATO ya iten Ruslar ile. Bu kafanın gideceği yer böyle oluyor işte. Suriye günahının bedeli ağırlaşacak.
Çerkez Ethem 29 Temmuz 2019 03:01
Olaylara at gözlüğüyle bakılınca haliyle böyle ırkçılık çıkar.Tarihsel bakarsak bu topraklara oldu olası, insanlar heryerden hertürlü sebebten,geldiler göçtüler yerleştiler.600-700 yıl zaten aynı devletin halkıydık ve İslam TEK kimliğimizdi.Nezamanki bu kimliği yıktılar,suni ülkeleri,suni sınırları koydular,birbirimize düşman ettiler.Geldiğimiz nokta tarihi bilmeden, suni ülkelerin, suni ırklar üzerinden, suni sınırları için, birbirlerine düşman,savaşan halklar çıktı ! Bundanda karı olan sadece elit/siyasetçilerdir, onlar hertürlümalı götürür, bizler birbirimizi öldürüz. Trajikomedi
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 10:48
2
Çerkez ya göçle geldin ya bu Suriyelilerle işin var ya da bu halka fena halde düşmansın. Fatih gibi bir Semtte bile Chp çıkmışsa ve halkın %90'ı istemiyorken neyi kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Yarın kan akarsa hepiniz bu vebali alırsınız. Ülke kaldırmıyor, bu ortada hâlâ uyum, muhacir edebiyatı yapıyorsunuz. Mezhepçi aklınız bölgeyi bu hale getirdi.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 11:38
5
10:48, Suriye'de Hizbullah, Íran ve Rusya Esed'in imdadına yetişmeseydi, yani öbür taraf kazanıp Esed'in tayfası ülkeyi terke zorlanarak bize sığınsalardı, aynı şeyleri yazacak mıydın ? Elini vicdanına (varsa) koy ve öyle cevap ver.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 02:07
sizi bilmem..binden fazla sebeple suriyelileri ıraklıları ülkemin 4 yanında istemiyorum. ırkçı degilim ön yargım da yok.. üllenin imkanları belli..ülke geneline yayılmamalılardı.. yardımı edilsin elbette ama sınırda tutulmalılardı. bana bize sormadılar.. yarın suçlar arttığında buna neden olanlar ne diyecek
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 13:36
1
Biz de yangın büyümeden şuna bir çare bulunsun diyoruz ama ne ırkçılığımız kalıyor, ne yabancı düşmanlığımız. Böyle Ensarlık mı olurmuş, hepsi de kalacakmış, başımızın tacıymış, misafir bereketiyle gelirmiş estek köstek.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 01:45
4 milyon suriyeliyi hesapsiz kitapsiz iceri aldilar, uygurlari cin'e iade ediyorlar. Iktidarin uygurlari cin'e iade etmesinin, yani olume gondermesinin hicbir makul gerekcesi olamaz; son derece igrenc ve tiksindirici bir uygulama. iktidarin cin'e ne kadar gebe oldugunu gosteren bir zavallilik!
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 01:39
Güzel, makul bir yazı. Ancak bazı noktalarda yanılıyorsunuz. Örneğin, "şiddet uygulayarak girmelerine mani olunsaydı, millet buna karşı çırakdı" şeklindeki düşüncenize katılmak mümkün değil. Buna sadece herkesi yaradılıştan kardeşiz deme kültürünü alan şuurlu bir kesim belki tepki gösterirdi, ama birinci Irak savaşında Saddam&ın Cehennem topu varmış diyerek marketlerde un bulgur bırmayan bir topluluk hiç de öyle düşünmezdi.
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 01:23
Cumhuriyet kuruldugundan beri devlet gayrimuslum vatandaslara Varlik Vergisi, Askale surgunu, 20 Kura Kanunu, 6-7 Eylul 1955 pogromu, 1964 Rum tehciri, Rum ve Ermeni vakiflarina ait gayrimenkullerin gasp edilmesi (1928 -1994), tum vatandaslik haklarinin veilmemesi gibi travmatik olaylar yasatarak, onlari goce zorladi. Bu Irkci politika yuzunden 1927de 12 milyon toplam nufusun 500 bini gayrimuslumken bugun 82 milyon nufuslu Turkiye'de 100 bin gayrimuslum vatandas kaldi. Bu utanc verici bir rakkamdir... 3 milyon multecinin Istanbul'da yasamasina da engel olamazsiniz. insan haklarina aykiridir.
Türk oğlu ! 29 Temmuz 2019 01:56
3
Eee napalım kardeş, Suriyeliler yetmedi daha kaç milyon dolduralım. Mesala Yemenlileri, Uygurları, Miyammar'lıları dur Mısır'da da Sisi zalimi var Mısır'lıları da dolduralım mı. Gayri müslim kalmamış ya. Biraz da Yunan,Ermeni,Gürcü,Yahudi alalım üstüne Hindu, Budist'te getirelim de eksik kalmasın deemii amaa. Fesubhanallah.
Türk oğlu ! 29 Temmuz 2019 08:27
2
Eee napalım kardeş, Suriyeliler yetmedi daha kaç milyon dolduralım. Mesala Yemenlileri, Uygurları, Miyammar'lıları dur Mısır'da da Sisi zalimi var Mısır'lıları da dolduralım mı. Gayri müslim kalmamış ya. Biraz da Yunan,Ermeni,Gürcü,Yahudi alalım üstüne Hindu, Budist'te getirelim de eksik kalmasın deemii amaa. Fesubhanallah.
konyadan selamlar 29 Temmuz 2019 00:56
ya bırakın bu güzellemeleri çözüm üretin çözüm, elinizde patladı göçmen politikası
KARAR OKURU 29 Temmuz 2019 00:18
Anadolu göçmenler toprağıdır. Gelenler genellikle soydaslarimizdi. Yüzyıllar içinde Anadoluya gelenlerin sayısı toplasan iki milyonu geçmez, resmi kayıtlar bunu söyler. Gerek osmanlı gerek Atatürk döneminde düzenli bir yerleşim yapıldı. Ancaaak bugün yapılan hiç ama hiç yapılmadı. Soydas olmayan beş milyon insan siyasi menfaat uğruna israf edildi. Milletimiz de perişan oldu. Birde muhacir ensar muhabbeti yapıyorlar ya, bitiyorum. Misafirligin de bir vadesi var...
Adınızı giriniz 29 Temmuz 2019 00:09
Gümrük kapılarının, pasaportun, uluslararası göçmen hukukunun olmadığı yüzlerce yıl önceki göçlerle şimdiyi karşılaştırmışsınız, bravo size ))))) Suriye'nin kuzeyde küçük bir bölümünde bölgesel savaş var, oraya bile akrabaları ile bayramlaşmaya gidiyorlar. Asıl büyük ve savaşsız, asayişin berkemal olduğu Suriye coğrafyasında 18 milyon Suriye vatandaşı yaşıyor, buna ne demeli?
KARAR OKURU 28 Temmuz 2019 23:56
Aman siz gözünüzde büyütmeyin sonra olanlara da beklemedik deyin! Gerçeği söyleyene de her fırsatta ırkçı ve faşist damgasını vurun ama bizden demesi bu iş iyimser durumu aşmıştır. Sonra olacaklardan siz romantikler tarihte nasıl hatırlanırsınız onuda biz bilemeyiz.
X

Her an haberdar olmak ister misin?

Aşağıdaki butona basarak tüm haberlerimizden anında haberdar olabilirsin. Tıpkı telefonunda olduğu gibi sana bildirimler göndereceğiz. Bu servisi dilediğin zaman iptal edebilirsin.

TIKLA HABERLER ANINDA ULAŞSIN